Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => 2012: Energie, Liefdesenergie, Eenheidsbewustzijn.

2012: Energie, Liefdesenergie, Eenheidsbewustzijn.


De aarde is merkbaar aan het transformeren.
Het is niet alleen de aarde die een transformatie doormaakt, maar ook de mensen, wijzelf, ondergaan momenteel de nodige veranderingen. Vaak gaan deze veranderingen bij de mensen niet onopgemerkt voorbij, maar vertalen deze zich naar allerlei klachten die wij ervaren als symptomen van transformatie.
Dit gaat veelal gepaard met bewustwording en bewustzijnsverhoging.

Thans speelt het Aquarius-tijdperk een hele grote rol. Juist doordat wij nu in dit tijdperk leven, zijn er op spiritueel gebied voor de mensheid oneindige mogelijkheden komen. In dit Aquarius-tijdperk heeft de mens -meer dan ooit- de mogelijkheid om zich snel te ontwikkelen.
Transformatie naar een “ Hoog Bewustzijn”. Afkomstig uit het tijdperk van Lemurië; dit is het tijdperk vóór Atlantis. De beschaving van Atlantis was al hoog, maar die van Lemurië was nog veel hoger en bestond alleen maar uit Positiviteit, Liefde, Mededogen en Bewustzijn van bijzonder hoog niveau. De energie betreft een Liefdes-energie van ongekend niveau ! Gebleken is dat nú de tijd rijp is in dit Aquarius-tijdperk om dit zeer “Hoge Bewustzijn” weer terug te brengen op aarde.

Bij de aarde en de mensheid blijken juist nu lichtwerkers een belangrijke rol te spelen.
Lichtwerkers zijn mensen die een speciale zielen-opdracht ervaren, een innerlijk gevoelde roeping, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te willen leveren aan de huidige Transformatie van de aarde als ook aan de daarmee samenhangende Transformatieprocessen van hun medemensen. Lichtwerkers zijn helpers die de bewoners op aarde voorbereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk met de hogere dimensies. Zij willen andere helpen met hun spiritualiteit, geestelijk ontwikkeling en zielsgroei. Het gaat om personen die een zielsverlangen hebben om Licht ( dat wil zeggen: Liefde, Kennis, Wijsheid, Eenheid, Verbondenheid en (Zelf waardering) te verspreiden op aarde.
Lichtwerkers hebben een hoog niveau van bewustzijn. Met hun verhoogde bewustzijn bevinden ze zich al in de Vierde of zelfs al in de Vijfde Dimensie en handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde en gevoelens van Eenheid en Verbondenheid. Dit verklaart dat ze moeite hebben met agressie en geweld. Lichtwerkers zijn zuiver en werken zonder EGO-belangen. Ze leven grotendeels vanuit hun intuïtie en innerlijke leiding.

Zij hebben de taak op zich genomen om niet alleen mensen te informeren over de gaande en komende ontwikkelingen, maar spannen zich eveneens in om negatieve gedachten, patronen en oordelen uit de wereld te halen en deze te transformeren in Liefde, Licht, Eenheid en Verbondenheid.

Lichtwerkers begeleiden hun medemensen met hun spiritualiteit en hun eigen spirituele zielsgroei door middel van bijvoorbeeld Chakra 2012 behandelingen, workshops, cursussen, lezingen etc. Spirituele groei brengt namelijk een verhoogde trilling met zich mee, waarmee mensen een verhoogd bewustzijn gaan ervaren en daarmee in een Hogere Dimensie komen en dus zelf weer Licht gaan uitstralen/ uitdragen.
Lichtwerkers spelen dus een belangrijke rol in de transformatieprocessen van anderen en helpen mensen hun oude waarden, hun oude, negatieve patronen, hun 3D overtuigingen , oordelen en eventueel oude relaties los te laten. Lichtwerkers kunnen hierin duidelijk een rol van steun en vertrouwen innemen om onder andere de angsten, onzekerheden en verdriet een plek te geven, opdat deze mensen eveneens in hun kracht komen te staan en vanuit hun hogere bewustzijn en innerlijke leiding gaan leren leven.
Lichtwerkers leren mensen te werken en te leven vanuit hun Ware Zelf en vanuit hun hartchakra met vernieuwende en helende krachten die passen bij hun zieleplannen en de hogere energieën van de nieuwe dimensie(s). Tenslotte houden Lichtwerkers zich bezig met het letterlijk en figuurlijk wakker schudden van hun medemensen; hen bewust maken en hun bewustzijn, c.q. bewust-zijn te verhogen; een essentiële taak juist nu in deze tijd.
De Behandeling bestaat uit het doorgeven van de energie van mens-tot-mens, 7 de chakra’s laten transformeren door deze Energie. Zeven minuten per chakra is voldoende. Langer behandelen heeft geen zin. Voor de beste werking is een behandeling binnen 49 dagen belangrijk, anders stagneert de energie. Ook kunnen lichamelijke klachten alsmede geestelijke klachten verbeteren. Vaak wordt men zich ook Bewust van de oorzaken van zo’n klacht en als de oorzaak bekend is, is er spiritueel gezien, geen reden meer dat de klacht in stand blijft. Klachten kunnen uit dit leven komen maar ook uit vorige levens komen. Door een hele eenvoudige regressie , ( teruggaan in de tijd ) behandeling kun je bij het allereerste moment komen wat de oorzaak is van jouw klacht. Als je bij het allereerste moment van wanneer het ontstaan is, kun je dit werkelijk gaan loslaten, en komt het ook niet weer terug!!!!! Dit is een hele mooie en bijzondere ervaring. Op deze eenvoudige manier kun je ook karma los gaan laten.
Dit Bewustzijn kan door iedereen worden doorgegeven. Daar zijn geen hele studies aan voorafgaand. Een workshop kun je gaan volgen van 2 dagen waar je leert om zelf regressie bij een ander toe te passen zodat je ook die persoon verder kan helpen.
Deze Energie zal in snel tempo als een olievlek over de aarde verspreid worden.

Een nieuw Bewustzijn zal zich over de aarde verspreiden: Het Goddelijke Plan wordt in praktijk gebracht. In het jaar 2012 zal een geheel nieuw tijdperk worden ingeluid !!

Liefs,
AngelaAngela van den BergPraktijk “De Bolster”. Angela van den Berg
Jan Hooglandstraat 71
8121 BW Olst Nederland
Tel. +31 0570-562293

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.