Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => The positive side of the Mayan prophesy – Deel 11

The positive side of the Mayan prophesy – Deel 11


We zullen nu het onderwerp veranderen. De verborgen positieve kant van de Maya profetie. De Maya’s zien een lange cyclus eindigen. Zowel de 52-100 jaar durende cyclus en 26.000 jaar durende cyclus van de precessie der equinoxen. En ze voorspellen dat de oude wereld waarin we nu leven op het punt staat te desintegreren door natuurlijke oorzaken. Dat betekent dat alles wat we nu beschouwen als normaal, dramatisch zal veranderen. Het is dat gedeelte van de Maya voorspelling waar de wereld op gefocust is. De gedachte dat de polen van de aarde zullen verschuiven en de mensheid bijna volledig zal vernietigd worden, wordt zelfs als ‘de dag des oordeels’ van 2012 genoemd. Maar tezelfdertijd, precies dezelfde tijd, begint er een nieuwe cyclus. En deze cyclus is dit maal een zeer buitengewone.

Ik was onlangs in Colombia in de Sierra Nevada bergen op bezoek bij de Kogi en de Ayuacas mama’s. Zij geloven dat er alles samen negen werelden zijn. En wij bevinden ons in de vierde wereld. We zullen nu de vijfde wereld betreden, dat geloven ook de Maya’s. En ik vroeg hun, hebben we dan nog vijf werelden meer te betreden om het hoogste niveau van bewustzijn te bereiken? Ik vergeet nooit meer hoe ze allen naar mij keken en zeiden: Neen, je begrijpt het niet, Drunvalo. Alles in het leven moet tot evenwicht gebracht worden. De vijfde wereld is de middelste met vier werelden aan elke kant. Het is het perfecte evenwicht in het universum. Er is geen hogere wereld. De Maya’s zeggen ongeveer hetzelfde. Zij spreken over de volgende wereld, die zij de zesde zon noemen. Dat is een wereld waar de mensheid een nieuw niveau van bewustzijn bereikt. En dat we dit nieuwe niveau zeer, zeer snel zullen bereiken. Wanneer de nieuwe cyclus begint, die ook plaatsvindt in het einde der tijd, zal het dualiteitbewustzijn, het bewustzijn van goed en slecht, verdwijnen. En een eenheidsbewustzijn zal voor de menselijke soort normaal worden. Het menselijk ego zal niet langer meer bestaan. En we zien elkaar als een deel van elkaar. In Maya taal begroeten ze elkaar met In lak’ech, wat letterlijk betekent, jij bent een andere mij en ik ben een andere jij. Dit is een hint voor de wereld die we gaan betreden.

Verder voorspellen de Maya’s dat de menselijke quarantaine naar dit zonnestelsel die reeds lange tijd bestaat, zal opgeheven worden. En als dat gebeurt zal de mensheid beseffen, dat de sterren en al het leven overal met elkaar verbonden zijn in puur bewustzijn. Ons menselijk potentieel zal niveaus bereiken die op dit moment voor ons absoluut onmogelijk lijken. Maar deze nieuwe mensheid zal normaal worden en als de waarheid aanvaard worden volgens de Maya’s. Met andere woorden de Maya’s voorspellen dat de menselijke soort niet langer betrokken zal zijn in financiën, politiek, oorlog, voedsel, olie en dergelijke. Dat wij één zullen worden met de Schepper en bekwaam zullen zijn om alles te manifesteren. Wij worden medescheppers samen met de Schepper.

Als dit waarheid is, waarom zou je je dan zorgen maken wanneer je de film ‘2012’ ziet, die toont dat de wereld wordt vernietigd. Ze tonen enkel een deel van de Maya profetie. Onthoud deze tijd en onthoud de Maya’s en weet dat wat zal komen prachtig en heilig zal zijn. Iets om te vieren en dankbaar te zijn. Zoals Mera Baba ooit zei: Wees niet bezorgd, wees gelukkig. Dit is gedurende deze tijd absoluut de beste benadering van het leven. Adem vanuit je hart. Het leven is niet wat het schijnt. Het komt zelfs nog niet dicht bij datgene wat de meeste van onze ouders geloofden wat waarheid was. We leven in een droom, waarin onze geest gekristalliseerd is in wat wij werkelijkheid noemen. We geloven dat alles vaststaat en dat het enkel veranderd kan worden door de wetten van de fysica. De Maya’s geloven dat je weldra een deel van jezelf zal kennen dat zo oud is, dat het voorbij de sterren en planeten gaat, de vaste werelden. Deze zijn ook maar een droom en net zoals bij een droom besef je wanneer je ontwaakt, dat het niets anders was dan licht, of beter nog, niets dan puur bewustzijn. Is het voor jou tijd om te herinneren wie je werkelijk bent? En dat is veel meer dan een normaal menselijk wezen.

In lak’ech.

Bron: Galacticchannelings

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd

De Maya van de Eeuwige Tijd, Heart of the Maya- Deel 7

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.