Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => De Maya van de Eeuwige Tijd, Heart of the Maya- Deel 7

De Maya van de Eeuwige Tijd, Heart of the Maya- Deel 7


The Secret the Maya have learned about the Human Heart

Het geheim kan enkel in woorden gesproken worden en het kan enkel geleefd worden om de betekenis te kennen. Woorden komen vanuit het verstand. Maar wat we moeten onthouden heeft niets te maken met het verstand. Het heeft te maken met het menselijk hart. Door woorden te gebruiken en dat doe ik, kan ik zeggen dat in het hart zich een heilige ruimte bevindt, waar schepping plaatsvindt. En dat leven vanuit deze heilige ruimte iemands relatie verandert met de hele natuur en het universum. Het verstand heeft een ego. Het ziet zich afgescheiden van de werkelijkheid. En ook ziet het zichzelf als het meest belangrijke deel van de werkelijkheid. Maar vanuit het hart is men niet afgescheiden van de werkelijkheid, maar wordt er één mee. Er is geen afscheiding en alle delen zijn gelijk. De Maya’s spreken daar voortdurend over. Dat geen enkel wezen hoger is dan een ander, wij zijn allen gelijk. Je ziet dus dat woorden kunnen beschrijven waar we over kunnen spreken. Maar je kunt die andere manier niet proeven zonder binnen te treden in de heilige ruimte van het hart, deze te voelen en één te worden met deze trilling. Dit is iets waar we een andere keer meer over zullen spreken.

The Heart of the Maya

Misschien is de beste manier om je het hart van de Maya’s te tonen, verder te gaan met het verhaal. We betreden nu de jungles van Guatemala. In juni 2007 leverde ik mijn manuscript af van de ‘Serpent of Life’ (slang van het leven) aan mijn uitgever. Daarin wordt gesproken over vele verhalen van ceremonies van de Maya’s en andere stammen, waardoor de innerlijke energieën van de aarde zijn veranderd. In juli 2007 kwamen, zoals ik reeds zei, Don Alejandro en zijn vrouw naar Sedona en vroegen me om samen te komen. Nadat Don Alejandro gesproken had over de poolverschuiving, vertelde hij me dat zeer binnenkort, volgens de Maya kalender rond die tijd, de wereld zou binnentreden in het einde der tijd. Bepaalde ceremonies moesten plaatsvinden ter voorbereiding en dat deze ceremonies waren gemarkeerd in de Maya kalender. Dit is allemaal voor de blauwe bol verscheen.

Don Alejandro begon te spreken over de Spaanse conquistadores en hoe zij bijna alle Maya informatie en gegevens hebben vernietigd. Daardoor verloren de Maya’s veel van hun kennis, hun voorspellingen en hun wijsheid. Maar daarna vertelde hij dat geheime documenten waren verborgen voor de conquistadores en dat nu de tijd is gekomen om deze kennis terug op te bouwen. Hij ging verder met te zeggen, dat volgens de Maya voorspellingen, de Maya’s nu deze kennis, hun ervaringen, wijsheid en herinneringen terug moeten opbouwen en dat dit de tijd is om het naar buiten te brengen. En dat gedurende deze tijd de wereld zou toekijken. Don Alejandro zei dat de Maya Raad dit had gezien wanneer een groep mensen vanuit alle continenten en een groot aantal landen van de wereld zou samenkomen en dat deze groep de wereld zou vertegenwoordigen. Hij vroeg me om deze mensen te zoeken. Precies 60 mensen en deze bijeen te brengen in Guatemala stad op een specifieke dag in november in dat jaar 2007. Van daaruit zouden hij en de Maya Raad hen brengen naar de jungles van Guatemala om toe te zien hoe de Maya Raad hun kennis opnieuw te zien samenbrengen. En ook om ceremonies uit te voeren met deze wereldgroep.

Dat was gemakkelijk voor mij. Het vergde slechts 60 telefoongesprekken en het was klaar. Ze kwamen uit 23 landen. Onder hen was grootvader Eric van de Hopi stam en drie ouderen vanuit de Sierra Nevada, Santa Martha, Columbia, Zuid-Amerika. Eén was een Kogi mama’s en de andere was een Ayuacas mama’s en zijn broer. Deze twee stammen zijn betekenisvol door hun oude verleden. Don Alejandro zei me dat de Maya’s oorspronkelijk van Atlantis kwamen. Ik wist dit al jaren, maar het was toch vrij krachtig om dit van hem te horen. Dus laat ons gedurende een kort ogenblik Atlantis terug bezoeken om te zien hoe deze andere drie stammen, de Hopi, de Kogi en de Ayuacas zo belangrijk zijn.

Atlantis was een land dat werd gesymboliseerd door drie ringen. Elke ring binnen een andere. Het werd ook gezien als drie bollen. Zo zag Atlantis deze tekens. De buitenste ring of bol staat voor de mensen die in Atlantis woonden. De middelring of bol staat voor de priesters en zij werden Maya genoemd. De priesters waren de brug tussen de mensen en de binnenring of bol die de Nakkals werden genoemd. De Nakkals waren degenen die rechtstreeks spraken vanuit de heilige ruimte van hun hart en rechtstreeks waren verbonden met de spirit van Moeder Aarde en daar voorbij. Ze leefden in grotten en in speciale kamers in de piramides. Ze gloeiden in het duister en zweefden enkele cm boven de grond. De Hopi’s waren Maya. En de Maya’s zijn Maya en de Kogi en de Ayuacas mama’s waren en zijn de Nakkals waar ook twee stammen uit Colombia deel van uitmaakten.

Toen Atlantis zonk, 13.000 jaar geleden door de fysieke poolverschuiving, sprongen de Maya’s in hun boten en roeiden naar de Yucatan, niet ver van het Zuid-West gebied waar Atlantis zich bevond. De Nakkals roeiden in hun boten naar waar nu Santa Martha in Colombia is. Of tenminste daar niet ver vanaf. Al deze stammen zijn met elkaar gerelateerd. En al deze stammen herinneren zich wat er gebeurde. Niet enkel 13.000 jaar geleden, maar ook 26.000 jaar geleden en zelfs veel langer. Maar dit zou de eerste keer zijn sinds Atlantis is gezonken, dat deze drie stammen samen kwamen en ceremonies uitvoeren. Het was historisch. Het gaat nog verder. Zelfs voor grootvader Eric, hij was de eerste Hopi die terugkeerde naar Guatemala sinds ze dat duizenden jaren geleden verlieten toen ze noordwaarts trokken naar het 4 hoeken gebied waar we reeds over gesproken hebben. De Maya Raad van Ouderen leidden ons eerst naar het Atalan meer, een van de heilige meren van de Maya mensen. Onze groep werd verwelkomd door 25 leden van de 440 ouderen, die verkozen zijn om degenen te zijn die hun kennis terug herinneren. Er zijn andere manieren waarop de Maya’s hun kennis terug herinneren, buiten hun brein te gebruiken. Door gebruik te maken van de dertien kristallen schedels. Eén voor elke duizend jaar sinds Atlantis. We zullen daar direct verder over praten, het is een buitengewoon onderwerp.

De wereldgroep zat samen in een halve cirkel rond de 25 Maya ouderen, terwijl zij begonnen met de Maya glyph 0. Zij begonnen deze glyph letterlijk te ontcijferen alsof ze dat nog nooit gezien hadden. Na ongeveer 1,5 uur waren de Maya’s klaar met het getal 0. Dan gingen ze verder met glyph nummer één. We keken toe hoe ze de nul, de één en de twee behandelden. We spendeerden aan deze gebeurtenis ongeveer een halve dag en dan was ons aandeel daarin voorbij. De wereld keek toe hoe de Maya’s hun kennis herschiepen en de voorspelling was vervuld.

De volgende morgen nam de Maya Raad van Ouderen ons mee met de boot naar de verste kant van het Atalan meer naar een plaats waar enkel Maya ceremonies werden uitgevoerd. We gingen een Maya vuurceremonie doen. De boottrip naar de andere oever was iets dat elke deelnemer zal herinneren voor de rest van zijn leven. Deze torenhoge vulkaan die aan de andere kant van de oever opdoemde liet ons achter met een ontzagwekkend gevoel dat deze elk moment zou kunnen uitbarsten. Er kwam rook uit. Geen wonder dat de Maya’s daar hun vuurceremonie deden. Op een afgelegen strand met het geluid van de golven die eindeloos aanspoelden en een diepe blauwe lucht die de hemel boven ons vormde, plaatste Don Alejandro onze diverse groep in een cirkelvorm. En in bijna stilte na een urenlange voorbereiding waarin elk gedeelte van de vuurceremonie zorgvuldig en geometrisch gecreëerd werd, een prachtig arrangement van stenen, kruiden, kaarsen en andere heilige objecten, was het vuur klaar om leven aan de ceremonie te geven. Dit was zeer ongewoon. Ik weet niet of de vuurceremonie ooit voorheen is gefilmd. In het bijzonder de manier waarop ze het deden. Ze lieten ons letterlijk zien hoe ze de geometrische beelden vormden op de aarde en verklaarden wat elk ding betekende. Bij elk kruid dat ze toevoegden vertelden ze de betekenis, terwijl ze elke kaars en object plaatsten, vertelden ze telkens wat dat betekende. Dit is misschien nog nooit voorheen gedaan en volgens Don Alejandro heeft deze ceremonie niet plaatsgevonden in de laatste 13.000 jaar.

Lees verder in deel 8

Bron: Galacticchannelings

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.