De 7 Aartsengelen


De zeven aartsengelen of planetengoden regeren de klassieke planeten van het Zonnestelsel – Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus – en de twee hemellichamen de Zon en de Maan. De laatste worden soms de grotere lichten genoemd, terwijl de plen bekend zijn als de kleinere lichten.


Michaël

Regeert de Zon. In oude mythen wordt hij vertegenwoordigd door de zonnegoden als Helios, Appollo, Ra en Lugh. In enkele van de vroegere matriarchale samenlevingen werd de Zon als vrouwelijk beschouwd, een geloof dat overleefde in het Egyptische pantheon met de Zonne/Vuurgodin Sechmet, en in Keltische mythen met de Vuurgodin Bridget.
Als een personificatie van de zonne-energie staat de Aartsengel Michaël voor de levenskracht. In alle culturen vertegenwoordigt de Zon het scheppende principe, mannelijk, vrouwelijk of allebei. Michaëls magische voorstelling is een jonge man die een gouden mantel draagt. Zijn amberkleurige haar valt rond een lang gezicht en zijn rechterhand rust op het glanzende gevest van een gouden zwaard. De algemene indruk van deze magische voorstelling is er een van de beheerste spirituele kracht.

De Aartsengel Michaël kan opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met carrière, sport, persoonlijke financiën, ambitie, bureaucratie, officiële zaken en de gezondheid van het fysieke lichaam. Evenals Raphaël is hij een genezende engel.

Garbriël

Hij is de aartsengel van de Maan. Hoewel de aartsengelen gewoonlijk gevisualiseerd worden als iemand van het mannelijke geslacht zijn ze in feite androgyn omdat ze zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezitten. Als aspecten van de levenskracht kunnen ze zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aannemen. Gabriël wordt daarom in de oude heidense religies vertegenwoordigd door de Maangodinnen als Diana, Selene, Hathor, Hecate en Ceridwen.
Er zijn aanwijzingen voor mannelijke Maangoden als Thoth en Sin. Zij zijn waarschijnlijk gebaseerd op de maangodinnen en pas na hun ontstaan.
De magische voorstelling van Gabriël is een rijpe man die de gebogen sikkel van de wassende Maan op zijn voorhoofd draagt. Dit maansymbool bedekt het derde oog dat toegang verleent naar paranormale vermogens. Gabriël draagt een zilveren mantel die het licht reflecteert als kristallen glas.

Gabriël kan opgeroepen worden om alle dingen te vermeerderen. Hij heeft in het bijzondere de heerschappij over paranormale krachten, astrale reizen, conceptie, dromen, geboorte, alle zaken verbonden met vrouwen, zeereizen, het huis en de verbeelding.

Raphaël

Hij is de heerser van de planeet Mercurius. Hij was bij de oude Grieken bekend als Hermes, bij de Romeinen als Mercurius die de bode van de goden was, bij de Kelten als Ogma, bij de Egyptenaren als Thoth en bij de Noord-Europeanen als Odin of Wodan.
De magische voorstelling van Raphaël is een jonge man, gekleed als pelgrim of reiziger. Hij draagt een gele mantel, een breedgerande hoed met een veer erop, gevleugelde sandalen en hij heeft een staf omwonden met twee slangen, het symbool van de goddelijke genezer.

Raphaël moet opgeroepen woerden voor rituelen met betrekking tot genezing, communicatie, reizen, jonge mensen opvoeding, zakelijke contracten, commerciële verkoop, schrijven en zelfexpressie. Omdat Hermes ook de god van dieven is, kan zijn hulp ingeroepen worden bij het opsporen van gestolen goederen of verloren eigendommen. Op zijn hoogste niveau vertegenwoordigd Raphaël de spirituele gids of mentor die de persoon helpt wanneer men zijn reis op het occulte pad begint.


Anaël

Hij is de aartsengel van Venus. Hij wordt vertegenwoordigd door de oude vruchtbaarheidsgodinnen als Aphrodite, Astarte, Isis en Frigga. Zijn heidense mannelijke aspect wordt het beste vertegenwoordigd door Eros en Cupido, wiens liefdespijlen geliefde met elkaar verbind. Anaëls magische voorstelling is een jongeling die mannelijk noch vrouwelijk schijnt, maar de schoonheid van beide seksen combineert. Hij draagt een lange groene mantel en zijn lange zwarte haar is samengebonden met een krans van wilde bloemen en rozen.

De Aartsengel Anaël kan opgeroepen worden voor alle zaken die te maken hebben met romantische liefde, harmonie, vriendschap, genot, huwelijkszaken, muziek, de kunsten en schoonheid. Voor aarse liefde wordt vaak de Aartsengel Uriël aangeroepen en voor kosmische liefde Anaël.

Samuël

Hij is de aartsengel van Mars. In heidense tijden werd hij geassocieerd met oorlogsgoden als Ares, Mars en Tiw. Hij vertegenwoordigt het destructieve aspect van de levenskracht die, indien juist gekanaliseerd, voor constructieve doeleinden kan worden gebruikt.
De magische voorstelling van Samuël is een lange man in een rode mantel. Zijn haar wordt op zijn plaats gehouden door een gouden band waarop een pentagram is gegraveerd. Zijn sterke hand rust op het gevest van een slagzwaard waarvan de kling versierd is met runentekens.

Samuël kan worden opgeroepen voor alles wat te maken heeft met daden van fysieke moed of machinerie. Hij schenkt de bekwaamheid van vaardigheid met de handen, vakmanschap en beschermt tegen gevaar van vuur en geweld.

Sachiël

Hij is de aartsengel van Jupiter. In de oude mythologie was hij de hemelvader bekend als Zeus, Jupiter, Dagda, Ptah en Thor. Dit verband is niet zo vreemd want Jupiter is de grootste planeet van ons Zonnestelsel, daarom wordt hij ook al snel geassocieerd met de oppergoden. Sachiël staat voor de fallische mannelijke kracht die vruchtbaarheid en materiele overvloed brengt.
De magische voorstelling van Sachiël is een goed gebouwde oudere man. Hij draagt een paarse mantel versierd met gouden munten waarin een pentagram is gegraveerd.

De Aartsengel Sachiël heerst over alle zaken met betrekking tot materiele rijdkom, hoge maatschappelijke positie, politieke macht, groet zaken, gokken, belangrijke vriendschappen en alle juridische en verzekeringszaken. Hij kan opgeroepen werden voor hulp in alle financiële zaken.

Cassiël

Hij heerst over de planeet Saturnus. In de oude religies staat hij voor de god Chronos, Pluto en Anubis, die allen godheden zijn die iets te maken hebben met tijd, de onderwereld en dood. Cassiël wordt ook geassocieerd met de Griekse Schikgodinnen en de Noordse Nornen die de weefster zijn van het lot van de mensen. Een van Cassiëls titels is de Her van de Tijd en hij vertegenwoordigt de kosmische kracht van de bestemming, wyrd of noodlot.
Cassiëls magische voorstelling is een strengkijkende man gekleed in een lange zwarte manetel Soms heeft hij een staf en een zandlopen om zijn heerschappij over de tijd te symboliseren.

Deze aartsengel kan opgeroepen worden voor alle zaken met betrekking tot eigendom, oude mensen, testamenten en legaten, karma, dood, land, agricultuur en chronische ouderdomskwalen. In de omgang met Cassiël moet je eraan denken dat Tijd geen lineair begrip is maar cyclisch. Dood is niet het einde van de persoonlijkheid van de mens.

Bekijk ook

De tijdperken van de Aartsengelen

Elke tijdperk wordt geregeerd door een Aartsengel