Wat zijn beschermengelen?


U zult er al veel over hebben gehoord. Dat een ieder mens op deze aarde wel een paar beschermengelen heeft. Het is een term die wij mensen ons hebben aangemeten omtrent de tot nu toe onverklaarbare ervaringen. Beschermengelen moet u niet zien als onzichtbare engelen met vleugels die u bij bijvoorbeeld een dreigend conflict in de vorm van een handgemeen beschermen door met uw tegenstander onzichtbaar te vechten. Engelen vechten niet. Engelen begeleiden. Engelen zijn er voor u. En voor iedereen. Een ieder mens heeft enkele specifieke beschermengelen. Ze begeleiden u gedurende uw gehele aardse leven.

Beschermengelen zijn onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Wij mensen dwalen in ons leven nogal eens af.

Waar kom ik ze tegen?

Beschermengelen voelt of ervaart u.
Zo kan het zijn dat u ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl u helemaal alleen bent. Ineens inzicht verkrijgen hoort hierbij. U snapt ineens waarom iemand boos op u is. Reacties als gevolg op een beschermengel-ervaring als; “wat ben ik toch een rund geweest” kunnen hierbij horen. Waar komt ineens dat inzicht vandaan? Ook komen lichamelijke ervaringen voor. U voelt ineens dat iemand een hand op uw schouder legt of in uw oor blaast, terwijl er niemand bij u is.

Via anderen: Uw beschermengelen kunnen personen in uw omgeving beïnvloeden. Dit gebeurd zelden. U hoeft niet bang te zijn dat ze bijvoorbeeld uw partner nu ineens een ander gedrag laten vertonen of uw chef op uw werk u laten ontslaan etc. De persoon die door een beschermengel wordt beïnvloedt is zich hiervan nooit bewust. En de boodschap die u van deze aardse persoon krijgt is altijd van goede aard. Een aards persoon kan zomaar ineens de intentie voelen om u bijvoorbeeld een bosje bloemen te geven, terwijl deze persoon dat normaliter nooit gedaan zou hebben. Het gaat dan -om uw verkregen- gevoel dat u zomaar ineens iets krijgt, terwijl u het juist van die persoon nooit verwacht zou hebben.

De boodschap die de beschermengel in dit geval aan u wil geven is dan ook; alles is betrekkelijk, oordeel niet en kijk door oordelen heen. De persoon die door een beschermengel aan het werk gezet wordt voelt ineens een onverklaarbare diepe intentie om naar u iets te doen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn als u bent verlaten door uw partner en u in diepe treurnis eenzaam door het leven gaat, u ineens ondersteunend bezoek krijgt van iemand van wie u het nooit had verwacht.

Dromen: In uw dromen kunt u contact krijgen met uw beschermengelen. Naast het feit dat het geen probleem is binnen uw dromen uw beschermengelen te zien, kunt u van hen ook boodschappen krijgen. Veelal zult u dromen over -situaties- die u in het verleden pijn hebben gedaan. U droomt ze opnieuw en -veelal- krijgt u tevens een oplossend gevoel mee. Boodschappen verkrijgen uit uw dromen heeft meestal te maken met uzelf een vraag stellen (langdurig met een kwestie blijven lopen).

Tegenkomen:U loopt op straat tussen allerlei mensen, en ineens komt er onbekende persoon op u af en zegt iets tegen u. U bedankt zich en u denk hierover na. U wilt deze persoon een wedervraag stellen, maar deze persoon is inmiddels binnen een fractie van een seconde weg. U krijgt een bijzonder gevoel over hetgeen deze onbekende persoon tegen u zei. Dit is een voorbeeld van een veelvoorkomende engel-ervaring waarbij er een boodschap aan u wordt gegeven. Veelal hebben de enkele woorden die aan u zijn uitgesproken door deze onbekende, een diepzinnige betekenis. Of dit nu een beschermengel is geweest, of deze onbekende persoon door een beschermengel is gestuurd maakt niet zoveel uit. Het gaat om uw gevoel bij deze ervaring.

Terminaal

Bij een terminale levensfase (als u binnen afzienbare tijd komt te overlijden, maar u bent nog wel bij bewustzijn) kan het zijn dat u ineens wel uw beschermengelen gaat zien. Veelal is het dan mogelijk dat ze zich zichtbaar maken aan u en u gaan begeleiden naar het hiernamaals. Een terminale patiënt zal dit dan ook aan u benoemen en u deze beschermengelen aanwijzen. Weliswaar ziet alleen de patiënt ze.

Hoe kunnen ze mij helpen?

Zoals gezegd zijn beschermengelen onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Beschermengelen zijn er niet om u te beschermen tegen een auto-ongeluk, een natuurramp, een vechtpartij en dergelijke. Heel soms zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Weliswaar heeft dit dan te maken met het feit, dat uw levensdoel op dat moment van de gebeurtenis geen juiste navolging kon krijgen. Of diende u -juist wel- geholpen te worden omdat dit inzicht juist wel een onderdeel van uw levensdoelstelling vormde.

Om u een voorbeeld van dit laatste te geven. In het verre verleden heb ik eens heel krachtig naar de dimensie -waarin ik toen geloofde- gebeden dat een bepaald natuurverschijnsel meteen zou stoppen. Ik herinner mij nog dat dit voor mij een proef was ter indicatie of ik kon vertrouwen op mijn blijkbaar -onoverkomelijke levensdoelstelling-. Het natuurverschijnsel stopte in een fractie van een seconde. De relativering die er daarna op mij afkwam was eigenlijk de beschermengel boodschap voor de rest van mijn leven. Het paste precies in mijn levenslijn zoals ik die nu nog navolg.

Beschermengelen kunnen u helpen op elke wijze zoals u dit wenst, als u het maar niet afdwingt of eist. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u niet gelooft in beschermengelen of engel-ervaringen. U zult dan weliswaar een keer spontaan hulp ervaren. Indien uw hulp van bijzondere aard was, zult u vanaf dat moment wel in beschermengelen gaan geloven. De wijze en reden waarom u nu -ineens- wel bent gaan geloven zat al verborgen in uw hulpaanbod en de daarbij behorende boodschap.

Hulp vindt doorgaans plaats op momenten dat u het niet verwacht en op momenten dat u -blijkbaar- echt hulpbehoevend was. Wij mensen laten ons wel eens afdwalen naar zaken die we eigenlijk niet willen. We zijn dan onder invloed van iets wat we eigenlijk niet willen. U mag dat -iets- De Duivel, Het Slechte, De bekoring of wat dan ook noemen. We zien op zo’n moment echter niet zelf het gevaar. Blijkbaar ziet -Het Goede- dit gevaar wel en dienen we geholpen te worden. Wij allemaal moeten onze lessen leren op deze planeet. Maar soms moeten we een handje geholpen worden. We dienen als het ware weer op ons uitgestippelde pad -van onze te leren lessen- te komen. Op zo’n moment kan het zijn dat we worden bijgestaan door een beschermengel.

Hoe kan ik in contact met ze komen?

Het is de vraag of het nodig is dat u meer contact met uw beschermengelen krijgt dan zij dit aan u willen geven. Zouden ze anders niet meer contact met u maken? Ze zijn er immers voor u. Wat uw beschermengelen echter altijd goed vinden is, als u contact maakt met -de goede zaken- op deze aarde. Daarnaast kunt u altijd vragen stellen aan uw beschermengelen. Ze zullen uw vragen met grote zorgvuldigheid behandelen en u antwoord geven op het moment als u toe bent aan het antwoord. U hoeft dan niet persé het gevoel te krijgen dat het antwoord van hen afkomstig is. Uitgangspunt is altijd dat uw beschermengelen de macht over u hebben. Niet dat ze deze macht zullen aanwenden. Beschermengelen zijn oppermachtig aan u, omdat zij vanuit een andere -veel sterkere- dimensie op u kunnen inwerken. Een dimensie waarvan de doorgaande mens nog geen gebruik van kan maken. Met andere woorden; u kunt uw beschermengelen niet uw wil voorhouden, of iets afdwingen.

Beschermengelen functioneren op het niveau dat alles in dit universum vloeit zoals het hoort te vloeien. Een rivier vloeit van de bergen naar de zee. Soms denken we weleens dat het noodzakelijk is een stuwdam in deze rivier te zetten zodat we hieruit energie kunnen halen. We proberen dan oppermachtig te zijn aan de natuur. We vergeten echter dat deze zelfde energie (die we proberen af te tappen) veel sterker in de natuur aanwezig is, die deze stuwdam in een fractie van enkele seconden weg kan doen vagen. Ingrijpen in dimensies en deze ten alle tijde beheersen kan alleen als we de spelregels hiervan kennen.

Proberen iets af te dwingen of te bemachtigen bij of van een engel zal het tegenovergestelde resultaat opleveren. Ga geen beschermengelen oproepen via allerlei duistere praktijken. U vraagt dan om moeilijkheden.

Wat u wel kunt doen?

Probeert u te begrijpen en te accepteren dat beschermengelen alléén met u contact zullen opnemen als dit echt noodzakelijk is. Indien u geen contact krijgt op een moment waarvan u dacht dat het nu juist wel noodzakelijk zou zijn, is dit de les die u dient te leren. Vertrouw op uw beschermengelen. En besef dat ze er niet zijn om u een zo lang mogelijk leven op deze aarde te geven. Ze zijn er om u te begeleiden.

Bekijk ook

Hoe in contact komen met Engelen?

Hoe in contact komen met Engelen?

Het doel is om te leren hoe we in contact kunnen komen met engelen. Engelen als levensbegeleiders, als geestelijke steun en toeverlaat: onze geestelijke helpers in het spirituele en stoffelijk gebied. In het tien-stappenplan kunt u de beproefde methode volgen en wachten wat er in uw leven verandert.