Wat zijn Engelenkoren?


In alle overleveringen van de engelenleer is sprake van een opklimmende hiërarchie van verschillende orden (of koren) van engelen. Wat betreft de namen en aantallen van de koren zijn er veel verschillende versies.
De bekendste christelijke versie werd in de 5de eeuw uitgewerkt door Dionysios de Areopagiet, een Syrische monnik die het systeem uitvoerig beschrijft in zijn boek De hemelse hiërarchie:
Deze versie is ontstaan en door gegeven door Paulus. Paulus heeft in Athene een geheime school opgericht, de Areopagasus. Op deze school werd aan de leerlingen de kennis doorgeven die Paulus in de geestelijke wereld had opgedaan. Waarover Paulus in het openbaar niet wilde spreken, omdat de mensen dat gewoon niet wilden of konden begrijpen. Eeuwen lang werd deze kennis mondeling door gegeven, zoals dat normaal was in deze tijd. In de 5e eeuw besloot de toenmalige leider van de school (Dionysios de Areopagiet) de kennis van Paulus op te schrijven.
Dit hiërarchische stelsel werd in de heersende stroming van de westerse cultuur als het klassieke werk over dit onderwerp erkent en werd door Dante en Milton overgenomen in hun epische engelensagen.

Eigenlijk bestaan er geen 9 maar 10 koren.
Het laatste koor bestaat uit ons, de mensen.
We beginnen ons steeds bewuster te worden van onze plaats in het kosmische geheel en onze plek onder aan de Engelenladder. We zijn lid van de grote, alle werelden omvattende, kosmische gemeenschap. Dit zijn we altijd al geweest, maar in de loop van de eeuwen zijn we onze plek vergeten. De laatste jaren begint het besef weer te groeien dat er Engelen bestaan. Mensen en Engelen volgen dezelfde evolutie weg, dezelfde weg van groei en ontwikkeling.
De Engelen en Aartsengelen zijn ons steeds 1 of 2 stappen voor. Dieren, planten, mineralen lopen 1,2 of 3 stappen achter ons.
Onze ordening op aarde is een onvolmaakte afspiegeling van de ordening zoals de geestelijke wereld die kent.

Het stelsel bestaat uit negen koren, die in drie triades zijn gegroepeerd.

Hiärchiën

De Engelenkoren

1ste Triade

De Serafijnen

De Cherubijnen

De Tronen

2de Triade

De overheden – Kyriotètes

De Krachten – Dynameis.

De machten – Exousiai.

3de Triade

De vorstendommen – Archai.

De Aartsengelen – Archangeloi.

De Engelen – Angeloi.

Bekijk ook

Hoe in contact komen met Engelen?

Hoe in contact komen met Engelen?

Het doel is om te leren hoe we in contact kunnen komen met engelen. Engelen als levensbegeleiders, als geestelijke steun en toeverlaat: onze geestelijke helpers in het spirituele en stoffelijk gebied. In het tien-stappenplan kunt u de beproefde methode volgen en wachten wat er in uw leven verandert.