Wat zijn nieuwetijdskinderen?


Zijn er dan inderdaad zoveel nieuwe kinderen en vallen zij onder een bepaald hoofdstuk?

Ik denk het niet.
De nieuwetijdskinderen zijn er altijd al geweest maar nu heeft het een naam gekregen en mag er meer over worden gepraat.
De massa aandacht die ze op dit moment krijgen heeft er mede voor gezorgd dat er aandacht voor deze groep van mensen is.
Ik schrijf bewust mensen, want het gaat niet alleen om kinderen. Het gaat ook om de volwassen mens die zich kan thuis voelen onder de vele kenmerken van deze kinderen.
Als therapeut werk ik veel met kinderen en ook veel met nieuwetijdskinderen. Persoonlijk praat ik liever overkinderen van deze tijd.
Dat komt omdat het mensen zijn die erg vanuit hun intuïtie leven en het verstand op de tweede plaats stellen. Zij leven hun gevoel en beredeneren dan verstandelijk hoe ze er mee om moeten gaan. Dit is weer het gevolg van de veranderende tijd. We leven immers in het aquarius tijdperk.

Er zijn een aantal hoofdkenmerken die je veelal bij de meeste kinderen ziet terug komen.

 • Het zijn kinderen die erg kunnen hangen aan dier, mens en het milieu. Ze vinden het moeilijk om mensen los te laten en U zult begrijpen dat dit nog moeilijker wordt als je bedenkt dat ze van veel mensen tegelijk kunnen houden. Ook dieren hebben hun speciale voorkeur en ze kunnen dan ook geen dier kwaad doen. Ze maken zich vaak ernstige zorgen om het milieu en stellen zich vaak de vraag: zal er voor mij straks nog en leefbare wereld zijn? Ze kunnen boos worden op andere mensen die de wereld vernielen en bevuilen. Een mooi voorbeeld is een meisje wat bij me kwam naar aanleiding van een gebeurtenis waar vader en moeder geen raad mee wisten. Het meisje was 11 jaar en samen met haar vader was ze even in de stad om boodschappen te doen. Ze ziet een auto aan de rand de stoep staan en de inzittende leegt de asbak in de goot naast de auto. Ze ziet dat en wordt heel boos en vliegt op de persoon af en zegt: je leegt toch ook thuis niet de asbak in de kamer waar je woont. De wereld daar woon ik ook en ik wil niet dat je mijn huiskamer bevuild.
 • Ze kunnen heel confronterende opmerkingen maken. Zo was er een jongen van 10 in de praktijk die nu al veel te zwaar was. Hij pikte het geld van zijn moeder om snoep te kunnen kopen en zij vroeg mij: kunnen we achterhalen waarom hij dat doet? Direct daarop vroeg hij: kan je dan ook achterhalen waarom zij nog steeds rookt? Want het huis stinkt en ik moet er van hoesten. Direct dus een tegen aanval.
 • Ze kunnen veel te wijze uitspraken doen voor hun leeftijd. Ze praten liever met de grote mensen mee als met hun leeftijdsgenoten. Ze spelen ook vaak met kinderen die duidelijk ouder zijn dan zij of veel jonger. In beide gevallen voelen ze zich beter in hun vel.
 • Vaak komen ze dromerig over en met name op school is dit en veel gehoorde klacht. Ze zitten dan met hun gedachten heel ergens anders en letten niet goed op zodat ze de essentiële stukjes van de les missen en zo ook nog slechte cijfers halen terwijl ze juist heel intelligent zijn.
 • Het komt nog wel eens voor dat ze last hebben van dyslexie wat betekent dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Over het algemeen schrijven ze de dingen op zoals ze het zeggen. Bij rekenen zie je dan dat ze b.v. bij het getal 21 eerst de 1 opschrijven en dan de twee er voor zetten. Ze zeggen immers eerst de 1 en dan pas de 2. Dit noemen we discalculie
 • Het zijn kinderen met een heel groot rechtvaardigheids gevoel. Als ze onnodig straf krijgen omdat ze het echt niet hebben gedaan dan zijn ze ontroostbaar. Je hebt ze dan echt op de ziel getrapt. Hebben ze het echt gedaan dan zullen ze de straf dragen waarbij we niet uit het oog moeten verliezen dat ze wel zullen mopperen maar wie doet dat niet als hij straf krijgt.
 • Ze hebben ook wel eens last van stemmen in het hoofd en ze weten heel goed wat ze willen en niet willen. Zo kan je een kind leren lopen maar hij/zij doet het pas als hij/zij er klaar voor is en niet op commando. Dit zie je ook op elke leeftijd weer terug komen. Pas iets doen als ze het nut er van inzien.
 • Ze kunnen zich soms ook moeilijk uitdrukken. Als je vraagt waarom doe je dat nu, dan zal je meestal het antwoordt krijgen: dat weet ik niet. Ze kunnen het niet uitleggen want voor hen is dat gewoon normaal.Zijdenken vaak dat anderen het ook zo doen.
 • Een andere eigenschap die veel voorkomt is dat de kinderen spiritueel gevoelig zijn. Ze vertellen dan dingen die ze beslist niet kunnen weten en vinden engeltjes als vriendje of vriendinnetje een heel normale zaak. Ze speelden er mee en praten er mee terwijl U niets hoort of ziet. Soms worden ze zelfs boos als je aangeeft dat jij ze niet hoort of ziet. Ze denken namelijk wat ik zie en hoor maak jij ook mee. Ze kunnen ook zomaar dingen vertellen uit het verleden die zij niet kunnen weten. Zo kwam er een meisje van 5 jaar in de praktijk wat vertelde dat haar vader en moeder niet haar echte vader en moeder waren. Die woonde nog bij de engelen. Ze vertelde dat ze daar ook zelf had gewoond maar dat het op de aarde toch wel leuk was en dat ze daarom deze vader en moeder had uitgezocht om bij te wonen. Zo kunnen ze heel veel dingen vertellen. Het zo gevoelig zijn kan natuurlijk wel veel last veroorzaken omdat anderen niet begrijpen wat ze zeggen, terwijl zij het heel normaal vinden.
 • Uit de praktijk ervaring is ook gebleken dat ze heel gevoelig zijn voor energie van anderen uit hun omgeving. Ze pakken dat op via de zonnevlecht chakra. Als ze deze energie binnen krijgen gaat hun gedrag ook veranderen want ze voelen iets wat niet van hen is en daardoor veranderen ze. Vaak zie je dan dat ze en spiegel zijn geworden van hun omgeving. Een voorbeeld hierin is het volgende: Vader komt uit zijn werk en daar is het allemaal niet zo goed gegaan. Hij heeft een zoon die erg gevoelig is en hij vertelt thuis niet wat er is gebeurd. Toch gaat de jongen na verloop van een korte tijd anders reageren. Hij gaat zijn broertje en zusje plagen en gaat lopen klieren. Er is niets gebeurd dus is er ook geen reden voor zijn gedrag. Hij is op dat moment bezig de negatieve energie van zijn vader om te zetten in daden. Met andere woorden hij laat zien hoe vader zich eigenlijk voelt. Als je dit weet zul je als ouders je kind misschien minder bestraffen. Kijk ook even naar jezelf. Hoe voel ik mij. Spiegeld hij/zij misschien mijn gevoel. Zo kan een kind ook geladen uit school komen en dat thuis af reageren. Het is dan vaak de energie van zijn klasgenootjes. Een veel gehoorde klacht is vaak buikpijn en hoofdpijn.

Problemen

Het zal niet verwonderlijk zijn dat veel van deze kinderen in de problemen komen. Op school hoor je vaak dat ze snel afgeleid zijn en een groot probleem hebben met de concentratie.

Dat er onderling met andere kinderen problemen ontstaan omdat ze constant het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Dat doet weer pijn en geeft vaak een vervelend gedrag. Het is echter niet zo verwonderlijk, want aan de ene kant zijn ze heel wijs ( ze zeggen ook vaak: dat weet ik al) en aan de andere kant begrijpen ze hun leeftijdgenootjes niet.

De kinderen zelf ervaren zo te zijn ook niet altijd als echt positief. Vaak hoor ik van de wat oudere kinderen dat ze dikwijls in gevecht zijn met zichzelf omdat ze in hun gevoel wat anders voelen dan ze verstandelijk denken.

Ze gaan echter toch vaak tegen hun gevoel in ondanks dat ze weten dat dat het juiste is omdat ze er bij willen horen.

Kleuren.

Kleuren hebben een grote invloed op ons eigen energie veld.

Uit een aantal testenmet 40 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar die 11 maanden heeft geduurd, kwam ik tot de volgende ontdekking. WEL WIL IK OPMERKEN DAT ELK KIND EEN EIGEN INDIVIDU BLIJFT EN DUS ANDERS KAN REAGEREN. ZE ZIJN NIET IN EEN HOKJE TE PLAATSEN.

De kleur GEEL bleek een niet zo’n positieve kleur voor deze gevoelige kinderen. Hij trekt de zonnevlecht chakra verder open en daardoor kan er meer energie van anderen naar binnen. Veel van de kinderen in alle leeftijden kregen bij het gebruik van geel ook meer klachten over buikpijn. Dit komt omdat de zonnevlecht ligt in het gebied net boven de navel en als daar alles op binnen komt krijgen de darmen veel te veel te verwerken.

Dus geen of weinig geel in de omgeving van het kind gaf rust op de buik en minder actief

Het BRANDWEERROOD is de kleur van de stuitchakra. Deze is van groot belang voor het aardingsproces. Hoe beter wij geaard zijn hoe minder last we hebben van de energie van anderen. Deze chakra moet zich elke dag goed kunnen voeden dus Brandweerrood aan brengen. Dit kan door rode sokken en kleding, maar ook op de slaapkamer in dekbed en leuke rode spullen op de kamer zullen ook bijdragen aan een betere balans. Ook hier geld weer dat elk kind anders is en dat rood ook averechts kan werken.

De kleur oranje maakte hyperactief in het hoofd. Waarschijnlijk komen er dan stoffen in het hoofd los die tot overaktiviteit aanzetten.

Met name de kinderen van 10 t/m 17 reageerden erg sterk op de kleur oranje in negatieve zin.

Voeding.

Uit de zelfde testen kwam ook heel sterk naar voren dat bepaalde voedingsstoffen een negatieve invloed hebben op deze gevoelige kinderen.

Het eten vanCHOCOLADE IN WELKE VORM DAN OOK maakte hyperactief in het hoofd. Vooral de kinderen in de leeftijd tot 12 jaar werden er druk tot zeer druk van en de kinderen van 12 jaar en ouder die begonnen steeds meer te klagen over hoofdpijn na het eten van chocolade.

In alle leeftijden maakte het niet uit in welke vorm men de chocolade kreeg toegediend.

Zelfs de hagelslag en pasta op brood gaven een verhoogde activiteit te zien.

In de praktijk ben ik dan ook begonnen met het adviseren om geen chocolade meer te eten.

De zelfde verhoging van activiteit konden we constateren bij het gebruik van SUIKER.

Vooral de groep van 10 t/m 17 jaar liet een duidelijke gedragsverslechtering zien na het gebruik van de bekende frisdranken cola en sinas. Van deze dranken is bekend dat ze erg veel suiker bevatten.

Ook de suiker in thee en koffie bleek een boosdoener te zijn. Wat opviel is dat de kinderen die ruwe rietsuiker gebruiken minder actief werden.

Ook kleurstoffen in veel voeding en snoepgoed maakte hyperactief.

Ik hoop dat U ondanks de vele informatie op deze site een indruk hebt kunnen krijgen van het nieuwetijdskind.

Ook hoop ik dat U door de tips en onze testen met de kinderen een handvat hebt gekregen als U een van Uw kinderen hierin herkent of misschien wel Uzelf.

Het is voor de kinderen van het grootste belang dat ze zich geborgen weten. Een veilige omgeving waar ze kunnen vertellen en laten zien wie ze zijn. Leer ze omgaan met emoties en laat zien dat boos worden en verdrietig zijn normale emoties zijn, want veel van deze kinderen ontwikkelen zich zelf tot een gesloten persoonlijkheid. Ze roepen ik ben boos of laten zien dat ze verdrietig zijn, maar als je vraagt wat is er en kan ik je helpen? Dan zeggen nee er is niets of weet ik veel.

Al deze emoties en de verkeerde kleuren en voeding leiden tot overaktiviteit of liever gezegd hyperactiviteit. Tegenwoordig is daar een mooi woord voor namelijk ADHD. Ze willen echter begrepen worden en er bij horen.

Diverse Bachbloesem remedies hebben een heel goede uitwerking op deze kinderen en worden dan ook met veel resultaat gebruikt.

Een goede oefening om de kinderen de overtollige energie te laten afvoeren is ze even de uitloop van de kraan te laten vasthouden terwijl U de kraan zachtjes laat lopen. Hierdoor ontladen zij hun energieveld. Met een boom knuffelen heeft het zelfde effect.

Laten we echter niet vergeten dat de opsomming, niet een standaard type kind neerzet.

Elke mens dus ook een kind is een individu met zijn eigen vaardigheden en onmachten.

Een goede behandeling zal dan ook altijd afgestemd moeten worden op het kind zelf. Wat voor de een goed is kan voor de ander net andersom werken.

Uit de proefperiode met de kinderen/jongeren zijn natuurlijk ook voedingsstoffen naar voren gekomen waar ze wel goed op reageren.

Het was echter niet de bedoeling om uit te gaan zoeken welke merken er goed en niet goed zijn en zeker niet om dat hier op deze site te gaan etaleren. We hebben er namelijk geen enkel belang bij om reclame te gaan maken voor welk product dan ook.

Wilt u echter meer weten dan mag u altijd contact met ons opnemen en ik zal U dan de gegevens die van belang zijn verstrekken.

Korte samenvatting

 • Laat het kind zijn wie hij is en geef de ruimte om dat te laten zien door woord en daad.
 • Geloof wat je kind je vertelt en geef het daardoor een veilig gevoel. Als ze liegen, zal dat toch wel snel uitkomen.
 • Houd goed in de gaten of het op school ook mag zijn wie het is en anders moet er en gesprek volgen met de leerkrachten.
 • Let op voeding en kleuren U helpt het kind er alleen maar mee.
 • Laat het dagelijks veel water drinken om zo de energie die niet bij hen hoort weg te spoelen zodat het niet in het lichaam kan blijven hangen.
 • Een blauwe lap zijde op de buik onder de kleding geeft extra bescherming van de zonnevlecht waardoor ze nog minder gevoelig zijn.


Wil jij je nog meer over deze bijzondere kinderen weten of lezen, dan kan je diverse boeken online bestellenopSymbolic Books.
=> klik
hier om volledige assortiment te bekijken.

Bekijk ook

Nieuwetijdskinderen - Indigo kinderen

Nieuwetijdskinderen – Indigo kinderen

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken, maar de nieuwe kinderen zijn er al. Zij beschikken over innerlijke wijsheid en leven vanuit hun gevoel.