Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Paranormaal => Channelings & voorspellingen => Kryon: 2011 en de versnelde tijd (3)

Kryon: 2011 en de versnelde tijd (3)


Mag ik jou eens vragen, Lichtwerker, voel je ook niet dat de tijd aan het versnellen is? Consistentie in de tijd is een paradigma waarmee je sinds je geboorte hebt leren leven en de veranderingen die je nu voelt maken je nerveus, is het niet? Soms word je om drie ‘s ochtends wakker en je cellen zeggen tegen je: “Wat is er zo anders?” De volgende keer dat je wakker wordt en je cellen vragen je wat eraan scheelt, wil ik dat je met ze praat, als baas van je eigen DNA. Herinner je cellen aan de tijd die jij hebt gepland, want die is aangebroken. De verschuiving is hier, NU.

Ondertussen lijkt het overigens gewoon slecht weer voor de meesten van jullie. Wat zei ik jullie 22 jaar geleden? Kijk nauwkeurig naar de woorden, want wat ik beschreef ging over water. Ik beschreef dat een aantal mogelijke plaatsen op de planeet waar jullie voedsel werd verbouwd weleens behoorlijk vochtig zouden kunnen worden. Ik vertelde toen ook dat andere plaatsen op de planeet waar nog nooit water was gevallen, nu genoeg water zouden krijgen – misschien zelfs wel teveel! Wat betekent dat? Het gaat over water en dat is altijd zo geweest..

Nu we dit dus nog eens hebben opgehaald, blikken we terug. Je bevinden je middenin een cyclus die de planeet zal doen afkoelen. Het is geenszins een opwarmende cyclus, maar veel eerder een afkoelende. Die begint echter altijd met een opwarmingsfase.

Dat is al eerder voorgevallen. En dat zal weer het geval zijn. het is een lange cyclus – een generatie plus vijf jaar. Dat is hoelang het zal gaan duren. Het begint met het smelten van de poolkappen, die veel verder zal gaan dan jullie of jullie voorouders ooit hebben meegemaakt. Het is een cyclus die een periode kent van duizenden jaren die nog nooit in de verslagen der Mensheid werd bijgeschreven. Hij staat echter wel diep gegrift in de ijskernen en in de jaarringen van sommige van jullie oudste bomen.

Smeltende poolkappen

Hij is al vele duizenden jaren oud en treedt periodiek op. Het gaat over water. Het vangt aan met het smelten van de poolkappen tot op zekere hoogte en dat alleen al heeft diepe gevolgen voor alles op deze planeet. Dit kan niet zomaar gebeuren zonder dat je in de gaten hebt dat het leven en dus Gaia verandert en je ziet dat nu al.. Wat gebeurt er als die zware ijskappen aan de polen smelten? Dat wordt dan allemaal koud water zich mengt met dat wat een zeer gevoelig en eindig temperatuursevenwicht is in de zeeën en oceanen van deze planeet .

(1)Eerst treedt er een herverdeling van het gewicht van het ijswater op aan de polen dat over de dunne aardkorst naar de zeeën stroomt. Het gevolg laat zich zien in de vorm van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en die zie je nu ook al overal gebeuren, is het niet? Jullie hebben aardbevingen op plaatsen waar die normaal gesproken niet of op zeer beperkte schaal voorkomen. Vulkanen komen nu tot leven op een manier die nog niet eerder is vertoond. En er komt nog veel meer. Wees erop voorbereid.

Is het teveel gevraagd van een Menselijk Wezen dat wanneer je op de hellingen woont van een vulkaan die tot leven begint te komen, om je biezen te pakken? Toch zijn er die zullen zeggen“Die vulkaan is nog nooit in mijn leven of dat van mijn ouders en grootouders uitgebarsten en daarom zal dat nu ook wel niet gebeuren.”Dat zou wel eens op een grote verrassing voor je kunnen uitdraaien, want alles is aan het veranderen. Dat is wat er gebeurt met Gaia.

We zeggen het nog meer eens keer. Dit is geen afstraffing van de Mensheid. De dingen die vandaag de dag op de planeet gebeuren zijn niet bedoeld als de laatste stap van Gaia om de menselijke beschaving om zeep te helpen.Ik zeg jullie dit omdat deze boodschap bestroven ligt op de lippen van degenen die jullie bang willen maken, maar dat gaat niet gebeuren. Water op de planeet plaatsvindt is een verschuiving die een planeet zal creëren die nog heel lang zal meegaan, en die jullie alles zal geven dat je nodig hebt – meer voedsel in de oceanen dan jullie ooit voor mogelijk hebben gehouden!

(2)Het tweede dat het smelten van de ijskappen teweeg zal brengen gaat over ecologie. Ik zal je zo meteen een voorspelling doen. In de derde dimensie bestaat een Menselijk paradigma dat zegt dat alles went en daarna vanzelf weer weggaat. Maar de natuur werkt helemaal niet op die manier en onze voorspelling druist dan ook in tegen alles dat jullie werd verteld. Ik zal jullie zo meteen een parabel vertellen en die voorspelling doen, maar eerst ga ik jullie uitleggen wat er aan de hand is met de vogels en de vissen.

Dode vissen op de oevers

bultrugIn de afgelopen weken spoelden er honderdduizenden, miljoenen misschien, dode vissen aan op de oevers van bepaalde meren. Er vielen ook dode vogels uit de lucht. En ver voordat de wetenschap met een mogelijk antwoord op de proppen komt, zal ik jullie zeggen wat er aan de hand is. Het is allemaal terug te voeren op de watercyclus – alles.

Het gaat altijd over het weer, over een weerscyclus die jullie nog niet eerder hebben meegemaakt. Herinner je je nog dat nog maar kort geleden walvissen het strand op zwommen? Is het je misschien opgevallen dat dit gedrag niet meer wordt waargenomen? Maar toen ze zich jaarlijks met honderden op het strand wierpen, waren veel Mensen bang en riepen dat het het einde van de wereld was.“Ze plegen zelfmoord”, riep men in koor.

De walvissen zwommen de stranden op omdat het aardmagnetisch veld hun eigen navigatiesysteem danig in de war had gebracht. Het magnetiet dat zich in hun biologisch systeem bevindt en dienst doet als hun persoonlijk navigatie-instrument stuurde de dieren regelrecht het land op. Het land bewoog niet, de magneten bewogen. Daarom kun je zeggen dat hun interne navigatiekaart verstoord was geraakt.

De reden waarom het nu niet meer gebeurt, komt door de kalveren, de generatie die na die strandingen werd gebeuren. Zij kwamen erachter en herschreven de programmatuur voor die navigatiesystemen. De Natuur werkt op die manier, Gaia doet het zo. De volgende generatie verviel dus niet in herhaling. In plaats daarvan lijnden de dieren daarvan zich opnieuw uit met de belijnen van de Aarde waarlangs zij trekken en nu komt het nog maar hoogst zelden voor dat er een walvis op een strand belandt.

Het Aardmagnetisme

Dit verandert voortdurend en de vogels hebben dat niet in de gaten. Net als de walvissen hebben veel vogels zichzelf naar te hoge, en dus levensgevaarlijke regionen van de atmosfeer genavigeerd, waardoor ze door hagelstenen werden dood ‘gestenigd’. Daarna vielen ze als bakstenen naar beneden. Het heeft alles te maken met de cyclus van het weer. Zullen de vogels op deze manier doorgaan? Sommige wel, maar uiteindelijk zal er ook bij hen een generatie komen die weet hoe ze hiermee moeten omgaan, want zo werkt de natuur nu eenmaal.

Nu zou je kunnen zeggen:“De natuur is hard”.Maar de natuur is helemaal niet hard. Het is telkens weer een positief leerproces dat generaties van vogels en vissen in staat stelt om als soort te blijven voortbestaan. De relatief geringe aantallen doden stellen de anderen in staat hun levenscyclus te vervolgen en hun soort voor de planeet te behouden.

Ik zou willen dat je nog eens goed kijkt naar de aangespoelde vissen. Laat de wetenschap zich er ook nog maar eens over buigen. Ik wil dat jullie het geval met de vissen onderzoeken. Ze hebben namelijk iets gemeen. Het zijn allemaal onvolwassen exemplaren. En waarom is dat zo? Wat weet je van de watercyclus? Wat is er bekend over koud water en de levenscycli van bepaalde vissoorten en hun voortplantingspatronen?

Ik zeg jullie dat de gelaagdheid van het water aan het veranderen is en dat de afzonderlijke lagen een andere temperatuur krijgen. Dat is wat de levenscycli in de oceanen en meren zal veranderen. De onvolgroeide vissen zijn het meest vatbaar om te sterven van de kou, vooral de soorten die nu dood aanspoelden. Met tienduizenden tegelijk, gestorven als gevolg van de koude. Het heeft te maken met de watercyclus. Zal dit zo doorgaan? Nog wel, totdat ze zijn geacclimatiseerd, totdat ze zich hebben weten aan te passen – en dat zal zeker gebeuren. Want zo werkt de natuur nu eenmaal. Gaia regelt het allemaal.


Lees het vervolg in deel 4


Vertaling © Jan Smith voorAnne Helena
© 2011 – Deze informatie mag vrijelijk worden gekopieerd en gedistribueerd. Dit copyright verbiedt echter de verkoop van deze informatie ervan in welke vorm dan ook. Lee Carroll www.kryon.com

Bekijk ook

Kryon: 2011 en Verder

Kryon: 2011 en Verder

Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011.