Kryon: Menselijk Bewustzijn (5)


Sta me toe iets te zeggen over het Menselijk Bewustzijn en over wat er aan de hand is. Als je een beetje hebt bestudeerd wat ik de laatste maanden heb gezegd, weet je dat ik kort geleden nog een channeling heb gegeven met de titel: “Het Einde der Historie“. Het is een metafoor die het eind betekent van de manier waarop de dingen gewoonlijk zijn geweest. In plaats daarvan is het een wedergeboorte van de manier waarop de dingen zouden kunnen zijn. Wat verandert er dus eigenlijk? De Menselijke Aard. Wat zal een Mens intuïtief doen bij iets dat hij nog nooit heeft meegemaakt?

De Menselijke Aard..

De geschiedenis vertelt ons dat Mensen uit elkaar gaan. Heb je weleens goed naar Europa gekeken en je afgevraagd hoe het toch komt dat in zo’n betrekkelijk klein gebied zoveel verschillende landen en bevolkingsgroepen kunnen samenleven? Laat mij je eens vertellen hoe dat is gebeurt. Het heet de Menselijke Aard. Wanneer sommige mensen elkaar niet zo mogen. Trekken ze een muur op rond hun persoon en gedurende vele honderden jaren ontwikkelen zij een aparte taal en zullen zij zich nooit verenigen met de anderen. Sterker nog, ze trekken tegen elkaar ten strijde. Ze veroveren elkaar. We hebben het hier al vaker over gehad, maar dit is wat mensen nu eenmaal doen. Ze scheiden zich af en spelen ‘landje-veroveraar’. Ze maken dingen kapot en zetten veel ervan niet meer terug in elkaar.

Zelfs datgene dat voor de mensheid het heiligst is van alles raakte daardoor afgescheiden en verviel in georganiseerde spiritualiteit. Jullie plaatsten God in aparte hokjes en wanneer iemand een ander idee was toegedaan maakte je er gewoon nog een hokje bij. Jullie scheidden jezelf af van God. En als vrij snel beschikten jullie over honderden verschillende hokjes die allemaal gingen over een en dezelfde Schepper. Tijdens dat proces wezen jullie maar al te graag naar anderen en hun hokjes en bestempelden die als ‘het Kwaad’. En daarna begonnen jullie ze te bestrijden en in te lijven. Dat is grosso modo wat de Mensen in de Rode Kamer eonen lang hebben gedaan. Nou, ik zeg jullie dat dit allemaal gaat veranderen!

Ik gaf jullie al eerder wat informatie en die wil ik hier graag even in herinnering roepen. Het laatste dat je ooit zou verwachten dat zou gaan gebeuren is het veranderen van het grote geld op deze planeet, maar laat dit zo pas aan de orde zijn geweest. Jullie schiepen jullie eigen recessie door een nieuwe manier van het doen van geldzaken te eisen. Jullie zijn nog niet met alle banken en verzekeringsmaatschappijen klaar, maar jullie beginnen al aardig te bouwen aan een integer systeem waarin de wereld op financieel terrein de handen ineen kan slaan.

We vertelden jullie dat er een tijd komt op deze planeet waarin nog maar sprake zal zijn van vijf valuta omdat de continenten zouden besluiten landen samen te voegen en juist niet te kiezen voor afscheiding. Weet je nog wie daarvoor model stond? De Verenigde Staten. Wat was dat een ervaring, niet dan? Stel je eens voor: Zou het je lukken een heleboel verschillende en onafhankelijk geregeerde landen zonder duidelijk landsgrenzen bij elkaar kunnen brengen en er een valuta mee af te spreken? Maar het werkte wel. Het werkt al meer dan 100 jaar en tegen alle verwachtingen in, toch?

“Wat als we zoveel mogelijk Europese landen bij elkaar brengen, waaronder ook landen die sedert het begin van de vastgelegde beschaving met elkaar in oorlog zijn geweest en we maken daar een verenigde bondgenootschap van? We zullen de grenzen weghalen en zorgen voor een munteenheid”.

Europa

Zesenzestig jaar geleden, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, zagen de Europeanen wat de Verenigde Staten deden en ze probeerden dat te evenaren. Daaruit kwam de Europese Unie voort. Na de oorlog zeiden de Europeanen“Wat als we zoveel mogelijk Europese landen bij elkaar brengen, waaronder ook landen die sedert het begin van de vastgelegde beschaving met elkaar in oorlog zijn geweest en we maken daar een verenigde bondgenootschap van? We zullen de grenzen weghalen en zorgen voor een munteenheid”.Destijds werden ze uitgelachen! Vandaag de dag is het een vaststaand feit.EE

Hun monetaire stelsel is tegenwoordig stabieler dan het Amerikaanse! Waar wil ik heen met dit verhaal? Luister – hier is een eigenschap, een basisprincipe, een axioma zo je wilt van deze nieuwe energie:Separatisme is dood. Eenheid vormt de overleving van de Mensheid.

Jullie zullen een aanvang nemen met het in elkaar zetten van allerlei kapotte dingen. En niets meer slopen. En hoe meer je repareert, hoe meer jullie je zult verenigen. Dan zullen jullie je langzaam realiseren dat het jullie doel is om dingen weer heel te maken en niet om ze te verscheuren.Wat heeft de Europese Unie voor gezorgd? Ik zal het zeggen. Het is niet de Euro. Het heeft een groep landen bij elkaar gebracht die nooit meer tegen elkaar ten strijde zullen trekken! Ze kunne het niet. Ze handelen met elkaar, hebben elkaar nodig, zijn van elkaar afhankelijk. Denk daar maar eens over na. Hier hebben we het over..

Wees niet verrast wanneer al die aparte hokjes plotseling beginnen samen te vloeien, want het geeft ze meer kracht als dat gebeurt. Ze zullen meer mensen bereiken wanneer dat gebeurt. Dit is wat jullie zullen gaan meemaken, of misschien zullen jullie zien dat sommige individuele spirituele hokjes langzaam beginnen op te lossen en verdwijnen.

De Nieuwe Politiek

Laat me nu nog even een tipje van het sluier oplichten die nog over jullie verre toekomst hangt. Ik zal jullie iets voorschotelen dat je nauwelijks kunt geloven of wilt aannemen. Er zal een eind komen aan jullie huidige politieke systemen. Als jullie eenmaal de nieuwe energieën op de planeet beginnen te herkennen, worden oppositiepartijen niet langer nog als nuttig ervaren. In plaats daarvan zullen mensen die zich opwerpen om leiding te geven hun eigen boodschap uitdragen, los van een partij. En wanneer er dan verkiezingen worden gehouden, zullen jullie kunnen liezen voor hun boodschap en niet voor een of ander partijpolitiek programma.

In plaats van tweedeling door partijpolitieke ideologieën zal er sprake zijn van eenheid in het streven. Ze zullen ideeën hebben die uniek zijn en mooi, en niet werken vanuit het principe van de hokjesmentaliteit. Die is dan passé. Op een dag zal het tweepartijenstelsel net zo verouderd zijn als de hedendaagse dictators die zich tegoed doen aan geroofd geld. Zij zullen allemaal verdwijnen, weet je dat? Of was het jullie ook al opgevallen?

Sommigen van jullie zeggen“Jawel, maar het is overduidelijk dat jij, Kryon, niet weet hoe de wereldse politiek arena eruit ziet. De financiering van onze systemen (de Amerikaanse in ieder geval – vert.) is afhankelijk van partijpolitieke giften”.Oh ja? Wat nu als miljoenen mensen tegelijkertijd zouden worden geïnformeerd en allemaal slechts 1 dollar doneren? Is er dan nog een partij nodig? Wacht maar af, je zult het zien.

Laat me jullie nog iets vertellen over een krankzinnig idee dat in Brazilië vorm begint aan te nemen. Op dit moment is er een commissie die zegt“Wat als we alle Zuid-Amerikaanse landen bijeenbrengen en alle grenzen laten wegvallen en uiteindelijk ook een en dezelfde munteenheid nemen?”Klinkt dat bekend in de oren? Dat zal uiteindelijk ook een van vijf overgebleven valuta zijn op deze wereld.

Eenwording zal kracht en vrede bewerkstelligen op deze planeet en in dat proces zal die grote boosdoener die jullie aanduiden met het ‘terrorisme’ zo’n ommezwaai maken die jullie nooit meer hadden durven verwachten.. Ik heb het er met jullie over gehad. Waren jullie geschrokken toen de Sovjet-Unie uiteenviel? Vormde die juist niet de oorzaak van de bewapeningswedloop. Werd het Amerikaanse Pentagon om die reden ook niet zo gigantisch groot?En de Sovjet-Unie viel eigenlijk in een paar dagen. Boem!. Had iemand een maand daarvoor nog durven denken? Die ommezwaai van het terrorisme zal net zo schokkend worden. Een probleem dat zich vandaag nog als onoplosbaar aan je voordoet, behoort binnenkort tot het verleden, is historie, en de eenwording kan daarna beginnen.

De Mogelijkheden Blijven Zich Voordoen

Uiteindelijk zal deze verschuiving naar eenwording zich uitbreiden naar Afrika, dat een geheeld continent zal worden waarin AIDS niet meer zal voorkomen. En een geheeld continent dat geen belangrijke ziekte meer kent zal ook geen dictators meer kennen die zich over de ruggen van een zieke bevolking verrijken.

Dit geheelde continent zal een van de sterkere economieën op deze planeet vormen en het zal China wat dat betreft naar de kroon steken en verslaan. Waarom? Omdat Afrika geen economische of dogmatische geschiedenis heeft. Ze zullen allemaal in een nieuwe energie beginnen. Omdat China worstelt met de oude garde die meer dan 1.000 jaar protocol vertegenwoordigt, zal het niet in staat zijn te wedijveren met een samenleving die niets hoeft te ontwennen en oude gewoontes overboord moet gooien.

Dit zijn zo de mogelijkheden die ik voor mij zie, en die zich voortdurend aan mij openbaren over de toekomst van jullie planeet. Ik zit hier tegenover Lemurianen en Soemeriërs. Ik zit tegenover hen die al eerder geleefd hebben. Ik zit middenin Sjamanistische energie. Jullie hebben die ook ervaren, Geliefden en jullie weten wat er allemaal komt. Het is nu aan jullie die veranderingen door te voeren.

Lief Menselijk Wezen, 2011 zal waarschijnlijk een uitdagend jaar worden omdat jullie staan voor veel veranderingen, omdat het Gaia is die naar jullie toe reageert. Jullie hebben hier de energie van de Oudsten en die van de Voorouders en zij zitten hier allemaal in deze ruimte. Kunnen jullie dat voelen? Ze kijken naar jullie terwijl ze zeggen:“Goed gedaan. Jullie zullen er allemaal doorheen komen..”

[Kryon pauzeert hier even.]

Mag ik nog eventjes bij jullie blijven zitten?

[Lange pauze]

En zo is het.

Kryon


Vertaling © Jan Smith voorAnne Helena
© 2011 – Deze informatie mag vrijelijk worden gekopieerd en gedistribueerd. Dit copyright verbiedt echter de verkoop van deze informatie ervan in welke vorm dan ook. Lee Carroll www.kryon.com

Bekijk ook

Kryon: 2011 en Verder

Kryon: 2011 en Verder

Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011.