Kryon: 2011 en numerologie (2)


11 112011

Er zijn getallen die op zichzelf staan en getallen die in groepen voorkomen. In de numerologie moet je naar beide situaties kijken. Je kunt de manier waarop ze zich voordoen niet negeren. Dus kijken we naar het getal 2011 als een serie alleenstaande cijfers en als geheel.

INDIVIDUEEL:Laten we het cijfer twee eens nader bekijken, want het betekent ‘dualiteit’. Dualiteit is de omschrijving van de Menselijke puzzel, de energie waarmee je elke dag te maken krijgt tussen het Menselijk-Zelf en het heilige zelf, de aanstaande verschuiving van de planeet en dat wat driedimensionaal is vergeleken bij alles dat zich multidimensionaal voordoet. Dat is de dualiteit die door het getal twee wordt voorgesteld.

Vergelijk dat nu eens met de 11, een meestergetal. Weet je nog, we scheiden de twee enen nog niet, want zij zijn een tweeling en stellen het eerste meestergetal voor -11. Elf betekent ‘verlichting’ Steeds meer onder jullie zien voortdurende 11:11 op de klok staan. Dat is veelbetekenend, want dat zegt zoveel als verlichting-verlichting – twee meestergetallen die naast elkaar staan, alleen maar gescheiden door een dubbele punt. Dit is altijd een knipoog van de Geest die zegt:“Je wordt innig geliefd.”Het is ook een andere knipoog van de Geest die zegt:“We zijn bij je. We houden je hand vast. Ga door.”Telkens wanneer je die cijfercombinatie ziet krijg je een liefdevolle knipoog.

SAMEN, MAAR NIET BIJ ELKAAR OPGETELD:De twee en de elf vertegenwoordigen de ‘verlichting van de dualiteit’. 2011 belooft een interessant jaar te worden. De eigenlijke numerologische betekenis van 2011 is dusde verlichting van de dualiteit.Dit is een boodschap aan jou die zegt:“De reis van jouw schip gaat verder op weg naar het licht.”Dat wat de puzzel van de dualiteit voorstelt beweegt in positieve richting. Als je mogelijke informatie kunt verbinden aan wat er mogelijkerwijs aan de gang is in dit jaar, zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn:er komt meer strijd en geworstel naar je toe en ook meer uitdagende tijden die uiteindelijk zullen uitmonden in een positieve uitkomst.

Waarom zou verandering toch zo moeilijk zijn als alles beweegt in de richting van de verlichting? Het antwoord luidt dat de Menselijke aard weerstand biedt aan alles dat nieuw is. Hij verzet zich zelfs tegen die dingen die beter zijn! De Mensheid heeft de neiging om in de vertrouwde energie te willen blijven zitten waarin hij zich altijd heeft bevonden, ongeacht hoe duister of oud die ook is.

DE-SOM VAN HET JAARTAL: de twee en de twee enen bij elkaar opgeteld maakt vier en vier is het getal vanGaia. Het gaat ondermeer een echtGaia-jaarworden. Het gaat allemaal over de Aarde en de verschuiving van de Aarde, de beweging van de Aarde en, uiteraard, ook die van het weer.

Gaia
vier is het getal van Gaia

We zullen nu nog eens opnieuw kijken naar de veranderingen waarover wij in 1989 begonnen te spreken, maar nu wel beknopter dan ooit. Er was altijd sprake van de mogelijkheid dat de huidige shift enorme anomalieën met betrekking tot het weer voor jullie teweeg zouden brengen.

En toch is dat niet echt gebeurt, ook al klinkt dit misschien raar. In plaats daarvan is het een wederkerig gebeuren geworden. Wat er eigenlijk zo eigenaardig aan is, is het feit dat jullie ervoor hebben gezorgd dat deze cyclus eerder op de planeet arriveerde dan ooit werd verwacht. En daar is een reden voor.De shift, de verschuiving, die nu staat te gebeuren, is een verschuiving in het Menselijk Bewustzijn.Het werkt hand in hand met de Galactische uitlijning, de precessie en de wobble van de planeet Aarde en brengt dat wat je ziet als jullie Zon in lijn met het centrum van de Melkweg. Dit vertegenwoordigt de diepzinnige voorspelling van de Oudsten. Er gebeurt iets met betrekking tot de evolutie van het Menselijk Bewustzijn. Als je er een eigenschap aan zou moeten verbinden, zou dat mogelijk een vibratieverhoging zijn. Jullie DNA begint sneller te vibreren.

Lees het vervolg in deel 3


Vertaling © Jan Smith voorAnne Helena
© 2011 – Deze informatie mag vrijelijk worden gekopieerd en gedistribueerd. Dit copyright verbiedt echter de verkoop van deze informatie ervan in welke vorm dan ook. Lee Carroll www.kryon.com

Bekijk ook

Kryon: 2011 en Verder

Kryon: 2011 en Verder

Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011.