Kryon: 2011 en Verder


Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011. Daarna zal ik nog iets verder gaan met het uitleggen van een aantal van de anomalieën die jullie nu zien en terugkijken op wat ik daarover zo’n 22 jaar geleden tegen jullie heb gezegd. Tenslotte wil ik jullie graag de mogelijkheden laten zien die wij voor deze planeet in zowel de nabije als ook de verre toekomst zien.

Jullie komen net uit het jaar 2010. Daarom bewegen de getallen zich in een rechte lijn voorwaarts, maar er zit ook veel energie om die getallen heen. En dus vragen wij jullie ook naar die energie te kijken, die numerologisch nauw met jullie situatie verbonden is. De numerologie verschaft jullie een overzicht van de energie die de getallen door het jaar heen uitbeelden. Numerologie geeft echter geen absolute proefondervindelijke energie die om direct handelen vraagt. De methodiek werd ontwikkeld om Menselijke Wezens te helpen de energie te begrijpen die op het moment zelf direct bij hen is. Het is een van de oudste wetenschappen op de planeet en ik zal mijn partner vragen deze te onderwijzen. Het kan eenvoudig maar ook ingewikkeld zijn. Het kan zelfs uitmonden in kwantum numerologie die voorbij de getallen gaat.

Laten wij eens naar het jaartal 2010 kijken – twee nul een nul. In de numerologie beschouwen we in beginsel de nul als iets dat een positie bezet houdt en als scheidingsteken. In een andersoortig numerologisch systeem bezitten de nullen zelf energie en spreken zij voor zichzelf afhankelijk van hun positie in het getal. Wij zullen ons echter beperken tot de meest eenvoudige vorm van numerologie die er is – van een tot en met negen.

Dit bijzondere, diepzinnige systeem – dat wij hier gebruiken – werd oorspronkelijk ontwikkeld in Tibet en bestaat al heel lang. Twintig-tien [2010] maakt, als je alle cijfers bij elkaar optelt, samen drie. De enige keer dat er geen gebruik wordt gemaakt van de som van de cijfers, is wanneer je eindigt met een meestergetal – 11, 22, 33, 44, enzovoort. Drie is dus geen meestergetal. In plaats daarvan betekent dit getal ‘katalysator’. De drie is de energie rond datgene dat de ontwikkeling is van het DNA-boek dat mijn partner desgevraagd in 2010 geschreven heeft. Het is het twaalfde boek in de Kryon-serie. Dat is een drie. Hij cirkelt rondom datgene dat de 12 energieën van het DNA is, en dat is ook opgeteld drie. Het boek was in 2010 klaar, opgeteld ook drie. Als je de voorgaande drie drieën bij elkaar optelt, krijg je negen en dat betekent zoveel als ‘voltooiing’.

Laten we om te beginnen maar eens naar de drie kijken, want drie alleen in zijn eenvoudigste vorm is een katalytisch getal – dat wat iets anders verandert vanwege zijn aanwezigheid. Daarom kunnen we zeggen dat wat in 2010 is begonnen zich als een katalysator zal gedragen voor wat zich in je verdere leven zal voordoen. Denk eens terug aan wat er allemaal in 2010 is gebeurd, de ideeën die je had, de acties die je ontwikkelde en een aantal van de dingen die je mogelijk zijn overkomen.

Denk aan al die dingen in dit licht: Misschien gaven die zaken jou wel een energie die katalytisch was, want dit was het jaar waarin al die dingen de meeste energie bezaten en het meest voor je betekenden. Nu begrijp je misschien een beetje beter waarom bepaalde dingen in 2010 zijn begonnen. Als je dat aan het begin van het jaar had geweten, was je dan waarschijnlijk een stuk meer ontspannen geweest? Zou het je manier van reageren hebben veranderd? Dit is waartoe numerologie dient – een helper die je meer kwantum perspectief en inzicht verschaft in ogenschijnlijk lineaire zaken..

Lees het vervolg in deel2


Vertaling © Jan Smith voorAnne Helena
© 2011 – Deze informatie mag vrijelijk worden gekopieerd en gedistribueerd. Dit copyright verbiedt echter de verkoop van deze informatie ervan in welke vorm dan ook. Lee Carroll www.kryon.com

Bekijk ook

Kryon: 2011 en numerologie (2)

Channelings van Kryon - Deel 2 : Op dit moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011.