Edgar Cayce – Wie Was Hij?


Als kind, op een boerderij in de buurt van Hopkinsville Kentucky, waar hij was geboren op 18 maart 1877, liet Edgar Cayce staaltjes van ervaren en aanvoelen zien die boven de vijf fysieke zintuigen uitstegen. Op de leeftijd van 6 of 7 jaar vertelde hij zijn ouders dat hij in staat was visioenen te zien en had hij voor anderen onzichtbare vriendjes (zijn moeder kon deze ook waarnemen) waarmee hij speelde en kon spreken. Soms zag hij ook familieleden die recent overleden waren.
Zijn ouders schreven dit toe aan de grote verbeeldingskracht van een eenzaam kind dat beïnvloed was door de dramatische taal van de herbelevingbijeenkomsten die in die tijd populair waren in dat deel van het land. Hij ontwikkelde later een vorm van fotografisch geheugen door met zijn hoofd op zijn schoolboeken te slapen. Dan nam hij in één keer de hele inhoud van het boek in zich op. Dit geheugen hielp hem snel door de dorpsschool heen te komen. Deze gave nam echter af en Edgar was slechts in staat de lagere school af te maken voordat hij zijn plaats in de wereld kon gaan zoeken.

Toen hij 21 jaar oud was, had hij een betrekking als verkoper voor een groothandel in schrijfbenodigdheden en boeken. In de tijd liep hij een geleidelijke verlamming van de keelspieren op die dreigden het stemgeluid bij hem weg te nemen. Toen dokters niet in staat waren een fysieke oorzaak voor deze toestand te vinden probeerde men het met hypnose; dit had echter geen permanent effect. Als laatste redmiddel vroeg Edgar aan een vriend om hem in de zelfde soort hypnotische slaap te brengen die hem, als kind, in staat stelde de inhoud uit zijn schoolboeken te leren. Zijn vriend gaf hem de noodzakelijke suggesties
en toen hij eenmaal in een zelf opgewekte trance verkeerde, kreeg Edgar grip op zijn eigen probleem. Hij stelde in trance een therapie voor die zijn stem en zijn gestel weer geheel herstelde.
Opmerkelijk is dat hij, wanneer hij later zijn gave aanwendde voor materialistische doelen, wat zeer zelden voorkwam, zijn stem weer verloor en met zware hoofdpijn wakker werd.


Een groep artsen uit Hopkinsville en Bowling Green Kentucky maakten gebruik van zijn unieke talent om diagnoses te stellen bij hun patiënten. Zij vonden spoedig uit dat, waar Edgar zich ook bevond, zij slechts de naam en het adres van de patiënt hoefden te geven en hij was in staat om telepathisch contact te maken met lichaam en geest van de patiënt, alsof hij zich in dezelfde ruimte bevond. Hij had geen andere informatie met betrekking tot de patiënt nodig en kreeg die ook niet. Eén van de jonge dokters, Dr. Wesley Ketchum, bracht over deze nogal onorthodoxe procedure rapport uit bij een medisch onderzoekscentrum in Boston Massachusetts. Op 9 oktober 1910 schreef de New York Times twee hoofdartikelen met foto’s. Vanaf die dag zochten mensen met moeilijkheden uit het gehele land de hulp van de “profeet in trance”.

Later ging Edgar, op verzoek van een vriend, ook in hypnotische slaap om de Kosmische Wetten te onderzoeken. Ondanks het feit dat hij zelf geen enkele kennis had over reïncarnatie, karma en andere kosmische wijsheden, kreeg hij tijdens deze readings zoveel informatie over deze zaken dat hij niet anders kon dan uiteindelijk toegeven dat deze wetten wel degelijk van kracht zijn in de schepping en een grote invloed hebben op lichamelijke en geestelijke toestanden in dit huidige leven.

Toen Edgar Cayce in Virginia Beach Virginia op 3 januari 1945 stierf liet hij meer dan 14.000 in stenografie opgestelde geschriften na met de telepatisch-helderziende readings die hij, in een periode van 43 jaar, had gegeven aan meer dan 6000 verschillende mensen. Meestal, wanneer de patiënten de raadgevingen strikt opvolgden, genazen zij ook. Soms werden niet alleen medische raadgevingen gegeven, maar ook spirituele.

Naar deze uitlatingen wordt gerefereerd als zijnde “LEZINGEN” (READINGS). Deze lezingen omvatten een van de grootste aantallen beschrijvingen van psychische helderziendheid die ooit zijn gedaan door een enkele persoon.

De “slapende” Edgar Cayce was een medisch diagnost, een profeet en een toegewijd uitdrager van de bijbelse leer. In juni 1954 kende de Universiteit van Chicago, op basis van een studie van zijn leven en werk hem postuum de “doctorstitel” toe. In deze dissertatie refereerde de schrijver van de studie naar hem als zijnde een “religieus ziener”.


Edgar Cayce – Zijn Profetische Resultaten

Naast zijn “psychische” privé-praktijk was Edgar Cayce berucht door vele voorspellingen die hij in de roddelpers maakte, zoals de voorspelling dat Californië in de Stille Oceaan zou vallen, dat New York door een of andere ramp zou worden vernietigd, en dat het geheim van Atlantis en zijn grote energie-kristal door de regering van de Verenigde Staten zou worden onthuld. Zijn volgelingen houden vol dat hij ook profetische successen had, waaronder de Grote Depressie in de jaren ’30 en de kidnapping van Lindbergh, maar deze zijn op zijn best verdacht te noemen. Er bestaan veel volkssagen over Edgar Cayce en zijn leven.

Hoewel Edgar Cayce geen formele opleiding had genoten, werkte hij jarenlang in boekenwinkels en stond hij bekend als een enthousiast lezer. Hij stond ook bekend om zijn grote interesse in boeken over occultisme en folkloristische geneeskunde. Hoewel hij meer dan een halve eeuw geleden stierf, heeft Cayce nog steeds volgelingen in de Association for Research and Enlightenment (De Bond voor Onderzoek en Verlichting) die duizenden van zijn notities, interpretaties en “medische gegevens” bewaard hebben.


Er zijn miljoenen boeken verkocht die verhalen over Edgar Cayce. Hij is vanaf 1900 besproken in artikelen van meer dan een dozijn weekbladen en honderden kranten.
De meeste boeken van en over Edgar Cayce zijn helaas uitverkocht!

Bekijk ook

Video – Contact met Gene zijde met Carla Mae (ENG)

"Messages with Carla Mae" Psychic TV Uitgebreide reportage waarin zij contact maakt met gene zijde Deze 8 delen zijn in het Engels