Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij => De tijd van Verandering: Als alles verandert…

De tijd van Verandering: Als alles verandert…


Transformatie en acceptatie

Het was een tijd waarin vele veranderingen plaatsvonden, maar waar er ook veel uitgezuiverd werd op verschillende gebieden en aan de mensheid werd gevraagd zich zo flexibel mogelijk op te gaan opstellen. Bijna niets zou meer hetzelfde zijn als vroeger. Veel dingen waar men altijd zo zeker van was golden niet meer. Voor veel mensen was het een zware strijd om los te laten en de controle over hun leven te verliezen.De overgang naar de Nieuwe tijd vroeg om loslaten en vertrouwen hebben in het ‘nieuwe’. Maar ook voorbereid zijn op het onverwachte, dat zich ieder moment kon aandienen. Wat we vandaag hadden konden we morgen ook weer kwijt raken.


Kosmisch ingrijpen

Vanuit het kosmische werd er op vele gebieden ingegrepen, en dat zorgde soms voor schokkende gebeurtenissen. Maar deze schokkende gebeurtenissen moesten tevens helpen de mensheid te helpen ontwaken. De kredietcrisis was hier een goed voorbeeld van. Deze zorgde voor een grote kentering op vele gebieden dat leidde naar een nieuwe manier van leven.


Bewustzijnswording

De transformatie was ook te merken aan de vergeetachtigheid waar veel mensen op een gegeven moment aan leden. Mensen zouden hierdoor toleranter naar elkaar moeten worden en vergevingsgezind. Rekening houdend dat er iets plaatsvond onder het gedrag van de mensheid dat om aanpassing vroeg. Dit gemeenschappelijk gebeuren vroeg er ook om dat de mens bewuster ging leven, en alerter ( scherper) werd in alles wat die deed. Dit bewuster gaan leven moest zich voordoen op vele gebieden o.a.op maatschappelijk –, sociaal-, economisch-, milieu-, en gezondheidsgebied. De mens werd ook steeds meer op zijn eigen verantwoordelijkheid gewezen,en door de slechte economische- en maatschappelijke omstandigheden werd die genoodzaakt die eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet alles over te laten meer aan een overheid. Dit leidde ook tot mooie ideeën die door mensenmassa’s werden uitgevoerd. Ideeën op het gebied van o.a. milieubewuster te gaan leven, initiatieven meer samen te gaan werken, openbare gebed- en meditatie meetings te organiseren voor een , meetings om elkaars cultuur en geloof beter te leren kennen,etc. Dingen als machtsstrijd, egobelang, bedrog, persoonsverheerlijking, bezitsdrang in welke vorm dan ook werden in die nieuwe samenleving niet langer meer geaccepteerd. Door deze omwenteling werd er ook veel uitgezuiverd. In veel landen verloor het volk het vertrouwen in hun regeerders en kwam men in opstand. Hierdoor werden wereldwijd vele nieuwe regeerders opnieuw gevormd, en nieuwe systemen en wetten ingevoerd passend bij de ‘Nieuwe tijd’.


De mooie ‘Nieuwe Tijd’

Door de nieuwe manier van denken ontstond er ook een nieuwe manier van leven., waar mensen zich prettiger bij gingen gaan voelen.. Het grote wantrouwen dat voorheen naar elkaar toe was werd steeds minder. Mensen gingen elkaar weer vertrouwen, en hadden ook meer vertrouwen in hun regeringsleiders.Het was een transformatie dat wereldwijd plaatsvond op onzichtbaar niveau maar ook op zichtbaar niveau. Hoe sneller mensen ontwaakten, hoe sneller het proces verliep. Het was een kettingeffect.


Lijden vóór nieuw leven

Bij deze transformatie hoorden ook gemeenschappelijke en persoonlijkekarma afhandelingen. Vele negatieve handelingen die uitgevochten moesten worden, werden deze tijd ook uitgevochten doch allen met een doel. Voor de mens werd de wereld hierdoor ook bedreigender. De Klimaatverandering dat gepaard ging met natuurrampen waarbij veel mensen wereldwijd van de ene op de andere dag mee geconfronteerd werden.vormde ook een bedreiging, maar ook het negatief gedrag van mensen naar de buitenwereld toe. Negatieve gevoelens die onder veel mensen verborgen waren gebleven kwamen nu naar buiten tijdens deze veranderlijke periode. Emoties van frustratie, boosheid, angst, verdriet, ontstaan door afwijzing, onbegrip, onderwaardering, onrechtvaardigheid, opgelopen ooit in hun leven en dit alles werd weer via geweld naar buiten gebracht.Niets meer werd binnen gehouden en veel dat er onder de mens geleefd had kwam nu naar buiten. Als mens was je zowel binnen als buiten niet meer veilig. Dit alles had ook te maken met de liefde die in de wereld ondergesneeuwd was geraakt. En hiervoor moesten we allen een prijs betalen. We hadden geld boven liefde gesteld. En daar werd de mens wereldwijd mee geconfronteerd. Ieder land op z’n eigen manier. Hierdoor nam de angst onder de mensheid steeds meer toe. Kans op bedreiging als je gewoon op straat liep, bij boodschappen doen, als je een bus, metro of trein in stapte, als je op je werk was, als je in je huis was, als je op reis was. Overal loerde het gevaar voor de mens.

Vertrouwen boven angst

Angst voor bedreiging heerste dagelijks, omdat er in de samenleving veel gefrustreerde en psychisch gestoorde mensen rond liepen met sterke negatieve gedachten om hun medemens wat aan te doen.Desondanks was het belangrijk het vertrouwen van de angst te laten winnen. Ons leven niet te laten beheersen door angst. Daar konden we ook zelf aan meewerken door zoveel mogelijk positief te denken en van daaruit positieve energie naar onze omgeving uit te stralen, maar ook door deel te nemen aan grote massa meditatie- en gebedsmeeting konden een grote bijdrage leveren aan het bereiken van een betere wereld.

Joan Lindveld


Joan LindveldJoan Lindveld isauteur van “inzichtrijke boodschappen” “hartekreten”. Van opleiding Sociale dienstverlening en nu Pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Schrijvenbehoort tot één van haar passie’s.Als kindschreef ze wat haar werd opgedragen en nu schrijf ze vanuit haar eigen maatschappelijk en spirituele inzichten en denkvisie. Haar schrijfwerk en inzichten wordengepubliceerd in kranten, bladen en websites.

Meer info over Joan Lindveld vind je op: www.inzichtrijk.nl

Bekijk ook

Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen

Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Wie zijn deze wezens nu werkelijk en wat is hun taak op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.