Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => Keuzepunt 2012 – Een Nieuw Wereldtijdperk

Keuzepunt 2012 – Een Nieuw Wereldtijdperk


fragment uit “Fractal Time: The Secret of 2012 And A New World Age” – Hay House 2009

Feit: 21 december 2012 markeert het einde van een Lange en mysterieuze tijdcyclus – een Groot Wereldtijdperk dat 5.125 jaar geleden begon!

Feit: Het einde van dergelijke cycli hebben in het verleden cataclysmische verschuivingen veroorzaakt die het aangezicht van de Aarde en hele beschavingen hebben veranderd!

Feit: De voorspellingen voor 2012, en wat daarna komt, variëren van een periode van chaos en vernietiging tot Duizendjarige vrede en samenwerking!

Wat betekent 2012 tegenwoordig voor ons? Het antwoord ligt als een boodschap gecodeerd in een oude tijdkaart!

Wij beleven het einde van de tijd
Niet het einde van de wereld, maar het einde van een wereldtijdperk – een cyclus van 5.125 jaar – en het einde van hoe wij de wereld gedurende die tijd hebben gekend. Het huidige wereldtijdperk begon in 3.114 v.Chr. en zal eindigen in 2012 n.Chr. Omdat het einde van iets altijd het begin markeert van wat daarna komt, beleven we ook het begin van wat volgt op het einde van de tijd: het volgende wereldtijdperk, die oude tradities de grote cyclus hebben genoemd.

Van de epische verzen van India’s Mahabarata tot de mondeling overgeleverde tradities van inheemse Amerikanen en het Bijbelse verhaal van Openbaringen, degenen die ons voorgingen wisten dat het einde van de tijd zou komen. Zij wisten dat omdat het altijd zo is. Elke 5.125 jaar bereikt de Aarde en ons Zonnestelsel een punt op hun reis door de hemelen dat het einde markeert van precies zo’n cyclus. Met dat einde begint een nieuw wereldtijdperk. Blijkbaar is het altijd zo geweest. Tenminste vier van dergelijke cycli (of vijf volgens de Mesoamerikaanse tradities van de Azteken en Maya’s) ondergingen onze voorouders de veranderingen van het aardse magnetische veld, het klimaat, uitputtende hulpbronnen, en verhogende zeespiegels die gepaard gaan met het einde van de tijd. Het feit dat zij leefden en hun verhaal konden vertellen is een krachtige getuigenis voor een niet te ontkennen waarheid. Het vertelt ons zonder enige twijfel dat de bewoners van onze wereld het einde van wereldtijdperken in het verleden hebben overleefd.

Meer dan gewoon overleven leerden onze voorouders van de moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met de verandering. In de woorden van hun tijd deden zij hun best om ons te vertellen wat het betekent om zo’n uitzonderlijk moment in de geschiedenis mee te maken. Het is goed dat zij dat deden, want dergelijke gebeurtenissen zijn zeldzaam en liggen ver uit elkaar. Slechts vijf generaties hebben de afgelopen 26.000 jaar de verschuiving van wereldtijdperken meegemaakt. Wij worden de zesde.

De huidige wereld eindigt op een specifiek moment, met een specifieke gebeurtenis, op een dag die meer dan 2.000 jaar geleden was gemarkeerd. Die datum is geen geheim. De Maya die het berekende legde het vast als een definitief verslag voor toekomstige generaties. De datum is gegraveerd in stenen monumenten die werden gebouwd om tot het einde van de tijd mee te gaan.

Als de datum wordt vertaald naar ons vertrouwde tijdssysteem, dan wordt de boodschap duidelijk. Het vertelt ons dat ons huidige wereldtijdperk zal eindigen op de winterzonnewende die plaatsvindt op 21 december in het jaar 2012. Het is op deze dag dat de mysterieuze Maya de verbazingwekkende astronomische gebeurtenissen vond die het einde van ons tijdperk zal markeren, en zij deden dit meer dan twee millennia geleden.

Wat Betekent Het?
Wat betekent zo’n uitzonderlijk astrologisch moment voor ons huidige leven? De waarheid is dat niemand dat met zekerheid weet. Wij kunnen het niet weten omdat niemand die nu leeft een directe ervaring heeft van de vorige keer toen zoiets gebeurde. Wat we echter wel hebben zijn duidelijke indicaties van wat we kunnen verwachten. We hebben feiten. Wanneer we de feiten van de huidige wetenschap verenigen met de wijsheid en de historische verslagen van het verleden, zien we een verhaal dat bijna niet te geloven is. Het is het verhaal van een reis – onze reis – dat zo lang geleden begon dat er meer dan 256 generaties en vijf millennia voor nodig waren om bij het einde aan te komen.

Nu we er zijn, ontdekken we dat het einde feitelijk het begin is van een nieuwe reis. Misschien dat dichter en visionair T.S. Eliot het beste de ironie dat het einde een begin is beschreef: “Wij zullen niet ophouden met ontdekken / en het einde van al onze ontdekkingen / zal de terugkeer zijn naar waar we zijn begonnen / en we zullen de plaats voor de eerste keer kennen.”

Ofschoon het verhaal van een verschuivend wereldtijdperk gebaseerd op de beweging van onze planeet langs de sterren lijkt op het plot van een StarTrek-episode, komen de hemelse berekeningen die onze voorouders ons nalieten verrassend overeen met de huidige wetenschappelijke ontdekkingen. Alles samengenomen vertellen ze hetzelfde verhaal. Met dat verhaal hebben we opeens een nieuwe betekenis voor de grootste mysteries van ons verleden, alsook de aanwijzingen die ons vertellen wat we in onze toekomst kunnen verwachten.

Gelukkig lieten onze voorouders ons alles na wat we nodig hebben om de uitdagingen van een groot wereldtijdperk tegemoet te treden. Het gaat niet alleen over cycli. Het gaat om ons vermogen om patronen te herkennen en waar we binnen de cycli zijn.

Terwijl kwantumwetenschappers ons vertellen dat we nooit een precieze toekomst kunnen voorspellen, kunnen we wel cyclische waarschijnlijkheden voor de toekomst voorspellen. Dit is precies wat het bestaan van zich herhalende tijdcycli laat zien. Telkens wanneer een cyclus begint herhaalt het de algemene condities die iets mogelijk maken, en niet een precieze uitkomst. Net zoals de condities in de atmosfeer van de Aarde de ideale omstandigheid kan creëren voor een tornado zonder er feitelijk een te vormen, kunnen tijdcycli alle omstandigheden samenbrengen die leidden tot een gebeurtenis in het verleden, zonder dat die gebeurtenis zich nu herhaalt.

De sleutel hier is dat de ingrediënten voor een herhaling aanwezig zijn en dat de omstandigheid “perfect” is. Echter, de manier waarop die condities zich ontwikkelen, wordt bepaald door de keuzes die wij in het leven maken. Het mooie van zo’n inzicht is dat samen met de momenten in onze tijd waarop we rijp zijn voor oorlog, lijden en chaos, wij ook de momenten in onze toekomst kunnen aanduiden waarop we rijp zijn voor vrede, succes en stabiliteit.

Tijdcode 5: Als we weten op welk punt we ons in in een cyclus bevinden, dan weten we wat te verwachten als dat punt zich herhaalt.

Op voorhand weten waar onze keuzes de grootste impact kunnen hebben, doet de weegschaal in ons voordeel kantelen wanneer we de cyclus voltooien die ons welzijn en uiteindelijk onze overleving in balans houdt. En dat is het mooie van Fractale Tijd. Omdat de ritmes en patronen van de natuur ons precies vertellen wanneer we de zich herhalende cyclus van het verleden kunnen verwachten, vertellen zij ons ook wanneer we de grootste gelegenheid hebben om de pijnlijke en destructieve patronen van het verleden te veranderen – de keuzepunten – die de nieuwe cycli van het leven scheppen. Ω

Copyright © 2009 Gregg Braden


Frank Ditrianum is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het, middels getalsanalyse, onderzoeken van energieën die zich overal om ons heen manifesteren. De naam ‘Ditrianum’ is afgeleid van ‘Divine Triangle Numerology’ en werd opgereicht door Frank Hoogerbeets. Hij is sinds 1989 actief bezig op het gebied van getallenleer. In de jaren negentig heeft hij meerdere studiereizen gemaakt naar Engeland, met name naar Glastonbury, Avebury en Stonehenge.

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.