Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij => partij voor mens & spirit, politiek vanuit het hart

partij voor mens & spirit, politiek vanuit het hart


De verwezenlijking van de bestemming van de mens is de totaliteit te zijn, hetgeen het besef van het geheel is. Het is geen kwestie van zich te verliezen in het absolute, maar van het geheel te worden door groei, door voortdurend conflict, door aanpassing.- J. Krishnamurti


STROOMVERSNELLING

Velen ervaren dat in de laatste decennia de mensheid in een geestelijke stroomversnelling is gekomen. Het is alsof er iets aan het openbreken is. Paranormale vermogens lijken voor iedereen toegankelijk. Velen hebben contact met entiteiten en vinden antwoorden op hun levensvragen met behulp van bijvoorbeeld therapie, meditatie en regressie. Kinderen worden steeds sensitiever.

Inmiddels wordt 26% van de Nederlanders volgens CBS en WRR onderzoeken betitelt als ‘nieuwe spirituelen’ of ‘ongebonden spirituelen’. Als we die cijfers tot ons door laten dringen dan betekent dit dat een kwart van de Nederlandse bevolking inmiddels vanuit een modern-spirituele grondhouding in het leven staat! Het is inmiddels gewoon geworden om te mediteren, aan yoga te doen of vormen van zenboeddhisme te beoefenen (met dank aan alle wijsheid en inspiratie uit het oosten). Die 26% in Nederland heeft een enorme ommezwaai gemaakt in haar gedachtegoed: vaak van christelijk naar seculier naar modern-spiritueel.

DE POLITIEKE CULTUUR VAN NU

Inmiddels lijkt er op politieke en bestuurlijke niveaus nog niet zo veel te veranderen. De vernieuwende denkwijze van dit kwart van de bevolking voltrekt zich op een voornamelijk individueel niveau, al is er ook binnen bepaalde sectoren van het bedrijfsleven een bepaalde spirituele trend zichtbaar. De kloof tussen de ‘ongebonden spirituelen’ en overheid en politiek is zeer groot. Ongetwijfeld zijn hier vele niet-stemmers te vinden, die zich steeds afvragen waarop te zullen stemmen gezien hun persoonlijke denkbeelden. Of zij wenden zich af van het rumoer van de huidige (politieke) cultuur. Lang hebben de ‘ongebonden spirituelen’ zich vooral met hun eigen proces bezig gehouden, want de wereld veranderen begint bij jezelf. Maar toch is dat uiteindelijk niet genoeg…

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Zo langzamerhand is er de afgelopen jaren een groep ‘ongebonden spirituelen’ ontstaan die het gevoel heeft dat het niet gaat zoals het moet gaan en dat het belangrijk is om niet toe te blijven kijken, maar om te doen. Drie jaar geleden heeft journalist Jan Roelofs een eerste initiatief genomen om mensen uit te nodigen om met elkaar te spreken over spiritualiteit en politiek. Enige tijd is dit initiatief een beetje als een duiventil geweest: men vloog in en vloog er weer uit. Uiteindelijk heeft dit afgelopen jaar geleid tot de stap van drie vrouwen om een spirituele politieke partij op te richten, die op een astrologisch gekozen moment (11 maart 11.49 uur, Ede) bij de notaris is geregistreerd als partij voor Mens Spirit. Inmiddels is er een bestuur van 9 personen en hebben zich ongeveer 50 mensen gemeld om actief aan de slag te gaan.

HOE SPIRITUELE POLITIEK IN TE VULLEN?

Het is een ware zoektocht geweest, en soms nog steeds, om spiritualiteit te vertalen naar het aardse hier en nu. De essentie ligt in een denken vanuit heelheid, eenheid, verbinding en authenticiteit: politiek vanuit het hart. Ontwikkeling van het bewustzijn en het ontwikkelen van liefde voor jezelf en voor de mensheid is daarbinnen een belangrijk item, te beginnen in het onderwijs. Geen leerfabrieken meer, maar een creatieve ruimte waar elk kind wordt geholpen de eigen specifieke talenten en eigenheid te ontwikkelen. Het gaat dus niet alleen meer om het hoofd, maar ook om intuïtie en het hart.

Als men dergelijke uitgangspunten werkelijk serieus neemt, dan heeft dat stevige, zelfs radicale consequenties voor een te voeren politiek. Dan kunnen we geen bio-industrie handhaven. Ook dienen we de handelsmuren neer te halen die ervoor zorgen dat derdewereldlanden in het nadeel zijn. Welzijn moet belangrijker worden dan winst. Vermarkting en vercommercialisering worden dan aan banden gelegd, met name als het gaat om zorg en gemeenschapvoorzieningen. De overheid is er ten dienste van de burger en wordt een gemeenschapsdienst, denkend en werkend vanuit de burger. Hierdoor worden er geen eenzijdige topdown beslissingen meer genomen. Woonwijken worden ruimer en groener, om het contact met de natuur te herstellen. De gezondheidszorg wordt meer holistisch en natuurgericht. En uiteraard wordt de verantwoordelijkheid voor milieu en ecosystemen een van de belangrijkste grondslagen voor denken en handelen.

Het gaat echter niet alleen om de praktische uitvoering, maar ook om de wijze van kijken naar het leven. Het gaat bijvoorbeeld om het zoeken naar oorzaak en gevolg. Welke boodschap heeft een maatschappelijk probleem; wat weerspiegelt zich in de gebeurtenissen van nu? Wat zijn de gevolgen, het karma van een eerder historisch handelen? En hoe kunnen we verschillen overbruggen door verbindend te luisteren, wetende dat we in essentie één zijn en vanuit dat perspectief iets mooiers te kunnen creëren uit de schijnbare contrasten. En dat is waar het uiteindelijk om gaat!

Lea Manders, voorzitter partij voor Mens en Spirit.

Bekijk ook

Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen

Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Wie zijn deze wezens nu werkelijk en wat is hun taak op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.