Elm / Veldiep


Zij die goed werk doen, hun levensroeping volgen en hopen in staat te zijn iets belangrijks te kunnen doen, vaak voor het welzijn der mensheid. Af en toe kunnen zich tijdelijk inzinkingen voordoen, wanneer zij het gevoel hebben dat de taak die zij op zich genomen hebben te zwaar is en boven de kracht van een mens uitgaat.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: tijdelijke faalangst, overmatig plichtsbesef, tijdelijke uitputting en inzinking.

Uitspraken: ‘ik kan het niet meer opbrengen’, ‘het wordt me teveel’.


Je bent een idealist of hebt een bepaalde levensroeping. Je hoopt iets belangrijks te kunnen doen, vaak voor het welzijn van de mensheid. Normalerwijze kun je de dingen goed aan en je gaat er ook altijd met lekker veel inzet tegen aan. Ineens merk je dat iets je krachten te boven gaat, en dat is dan een hele schok voor je. Dat levert stress op en het groeit steeds meer boven je hoofd uit. Je loopt dit risico als je je teveel met je taak of je werk vereenzelvigt. Managers net zo goed als idealisten. Veld iep kan je laatste krachten mobiliseren, zodat je je taak afkrijgt. Het geeft je ook energie om eens de verdeling van de verantwoordelijkheden te bekijken en te heroverwegen. Ook je idealen of doelen kun je nu eens tegen de geleerde les afzetten en op zoek gaan naar een houding die je taakgerichtheid in evenwicht brengt met de zorg voor jezelf.

Botanische informatie:

Ulmus procera

De veldiep of olm bloeit al naar gelang de weersomstandigheden tussen februari en april in bossen en hagen. De kleine, talrijke bloesems zijn tweeslachtig en bloeien in ‘hoofdjes’ nog voor het blad ontluikt.

Bekijk ook

Chestnut bud / Knop van de witte paardekastanje

Chestnut bud / Knop van de witte paardekastanje

Remedie nummer 07 Chestnut bud / Knop van de witte paardekastanje Categorie indeling 3