Heather / Struikheid


Zij die voortdurend zoeken naar gezelschap van wie dan ook, aangezien zij er behoefte aan hebben hun aangelegenheden met iemand te bespreken. Zij voelen zich erg ongelukkig als zij voor enige tijd alleen moeten zijn.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: egocentrisme, eenzaamheid en anderen nodig hebben om te klagen.

Uitspraken: elke zin begint met ‘Ik’.


Als je tot de trieste constatering komt dat niemand meer naar je luistert en iedereen je maar een kletsmeier vindt. Mensen krijgen het gevoel dat je beslag op ze legt, je vastzuigt. De eenzaamheid besluipt je en het lijkt of dat het niemand ook maar iets kan schelen. Op de grote stille heide, loop jij eenzaam rond, nergens een herder en zelfs die rotschapen luisteren niet naar jou ellende. Heide leert ons in onszelf te vinden wat we bij anderen zochten. Het contact met anderen wordt minder krampachtig naarmate het contact met onszelf groeit. En ook zien we in anderen wat onszelf zo vervult, er ontstaat wederzijdsheid. Zoals ook heide beter groeit als het begraast wordt. Je krijgt ook voor de schapen.

Botanische informatie:

Calluna vulgaris

Niet te verwisselen met de roodbloemige erika (dopheide)! Struikhei heeft blauwroze, soms witte, bloempjes en wordt aangetroffen op heidevelden, hoogvenen en kale, open vlakten.

Bekijk ook

Honeysuckle / Rode Kamperfoelie

Honeysuckle / Rode Kamperfoelie

Remedie nummer 16 Honeysuckle / Rode Kamperfoelie Categorie indeling 3