Vervain / IJzerhard


Zij die er starre principes en ideeën op nahouden, waarvan zij de overtuiging hebben dat ze juist zijn en waar ze maar zelden van afstappen. Zij zouden graag alleen uit hun omgeving tot hun levensopvattingen willen overhalen. Zij hebben een sterke wil en tont veel moed wanneer zij overtuigd zijn van de zaken die zij naar voren willen brengen. Zijn zij ziek, dan blijven zij doorploeteren, lang nadat vele anderen hun plichten reeds verzaakt zouden hebben.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: overenthousiast, hoogmoedigheid en roofbouw plegen op zichzelf.

Uitspraken: ‘nee, dat moet je zo doen. Ik doe het voor’, ‘kom mee, dan doe ik het voor’, ‘luister! Ik weet hoe het moet’.
Als het om een goed doel gaat is niets je teveel. Dan pak je met beide handen aan. Maar veel tijd verdoe je met het overtuigen van bijna-medestanders. Het zou ook voor hen zo fijn zijn als…En de bijna-medestanders worden een beetje tegenstanders. Ze luisteren ook zo slecht naar wat je zegt, begrijpen het net niet helemaal. Als je merkt dat je wat al te hard van stapel loopt en wat hardnekkig doordraaft. Het uiteindelijk allemaal alleen moet opknappen en steeds onder druk staat dan biedt ijzerhard je de kans te gaan genieten van alle verscheidenheid die er te ontmoeten valt. Mooi woord: ont-moeten. Als je je oprechte zorg vorm kunt geven zie je niet alleen de splinters in de ogen van anderen maar ook hun tranen. En zien zij de jouwe.

Botanische informatie:

Verbena officinalis

Deze tot 60 cm hoge en robuuste, loodrecht groeiende plant is te vinden langs wegbermen, op kale, droge grond en op zonnige weidevelden. De kleine, van onderen lila – of mauve – kleurige bloemen ontluiken tussen juli en september.

Bekijk ook

Gentian / Gentiaan

Gentian / Gentiaan

Remedie nummer 12 Gentian / Gentiaan Categorie indeling 2