Home => Astrologie => De Keltische boomhoroscoop

De Keltische boomhoroscoop

De Keltische boomhoroscoop
Bomen duiden je lot en karakter. Wat astrologie is weet iedereen zo langzamerhand wel. Bijna elke geïnteresseerde kan je vertellen dat het te maken heeft met het tijdstip waarop je geboren bent, en met de stand van de planeten op dat moment.
Veel minder bekend is het systeem van de oude Kelten. Volgens hen wordt je karakter bepaald door de boom die in je geboorteperiode heerst. De eigenschappen van je levensboom hebben een sterke invloed op persoonlijkheid, gedrag en levensloop. De Keltische boomkalender verdeelt het jaar in 39 perioden van maximaal 10 dagen en elke periode wordt beheerst door een bepaalde boomsoort. In totaal onderscheidden zij 21 boomsoorten, waarmee 21 mensentypen correspondeerden. De meeste boomsoorten regeren zowel over een periode in het voorjaar als in het najaar. Daarnaast kenden de Kelten 4 heilige bomen: de eik, de beuk, de berk en de olijf, die alleen met enkele bijzondere dagen zijn verbonden. Deze dagen markeerden de overgangen van de seizoenen. Onze geboortedatum bepaalt de bijbehorende levensboom. Deze boom is niet alleen onze geluksboom, maar vertelt tevens welke eigenschappen wij met hem gemeen hebben.

Kennis over de Keltische boomkalender danken wij in de eerste plaats aan de vondst van een bronzen plaat in het Franse Coligny, die deze kalender weergeeft. Daarnaast heeft de Engelse dichter Robert Graves in zijn boek The White Goddess veel over dit Keltische kennissysteem onthuld. Tenslotte heeft de Zwitser Michel Vescoli de Keltische boomkalender verder verfijnd en uitgewerkt.

De keltische boomhoroscoop

Bomen duiden je lot en karakter. Wat astrologie is weet iedereen zo langzamerhand wel. Bijna elke geïnteresseerde kan je vertellen dat het te maken heeft met het tijdstip waarop je geboren bent, en met de stand van de planeten op dat moment. Veel minder bekend is het systeem van de …

Meer info

Populier (4-8/2, 1-14/5 en 5-13/8): Een beweeglijke doordouwer

Populier (4-8/2

De populier is erg tactisch en verstaat de kunst van het filosoferen. Hij heeft veel gevoel voor het decoreren van zijn leefomgeving en kan goed organiseren. De populier legt in een aangenaam gezelschap gemakkelijk oppervlakkig contact. Van fanatici en bekrompen mensen moet hij niets weten. De populier is onzeker maar …

Meer info

Linde (13-22/9 en 11-20/3): Een creatieve dromer

Linde (13-22/9 en 11-20/3):

Linden zijn van nature gevoelige mensen die echter hun sterke emoties compenseren door zichzelf en anderen te ontzien. Hierdoor begrijpen hun medemensen hen vaak niet goed en worden ze als aanstellers bestempeld. Strijd en ruzie zijn hun vijanden. De linde beschikt over een levendige fantasie en brengt mensen met wie …

Meer info

Es (25/5-3/6 en 22/11-1/12): Een uitgekookte carrièrejager

Es (25/5-3/6 en 22/11-1/12):

Kritiek raakt een es niet. Heeft de es een doel, dan stopt hij niet voordat dit is bereikt. Daarna is hij graag bereid ook anderen te helpen. Hierdoor kan hij egoïstisch overkomen, wat hij niet is. De es bezit veel zelfdiscipline en is erg ambitieus. Essen tarten graag het lot. …

Meer info

Eik (21/3): Een ijzeren doorzetter

Eik (21/3):

Eiken domineren in alle omstandigheden. Ze zijn groot in alles : grote leiders met brede visies. Eiken gaan graag tegen de stroom in : hoe meer tegenstand zij tegenkomen, des te krachtiger en moediger ze worden. Aan nietsdoen heeft de eik een hekel, tijd is kostbaar en die moet nuttig …

Meer info

Beuk (22/12): Een geduldige doorzetter

Beuk (22/12):

Beukenmensen zijn geboren ambitieuze individualisten. Zij leiden hun eigen leven en waken over hun eigen domein. Beuken hebben veel geduld en doorzettingsvermogen: gebeurt het vandaag niet, dan morgen. Maar dat de beuk komt waar hij wil zijn, daarvan is hij overtuigd. En als hij ineens in de spotlights staat, is …

Meer info

Berk (24/6): Een bescheiden rots in de branding

Berk (24/6):

Berkenmensen laten zich leiden door hun gevoelens. Ze zijn te allen tijde bescheiden en menslievend. Berken houden niet van veel ophef; gewoon is al gek genoeg, geldt zeker voor hen. Zij zijn vriendelijk en sympathiek. De berk houdt van schoonheid en de natuur en verafschuwt alles wat plat of vulgair …

Meer info

Iep – Olm (15-25/7 en 12-24/1): Een coöperatieve individualist

Iep - Olm (15-25/7 en 12-24/1):

Iepenmensen oogsten altijd veel bewondering : ze zijn edelmoedig, zelfbewust en individualistisch. Door hun schoonheid staan ze in de aandacht. De iep streeft altijd naar innerlijke en uiterlijke harmonie. De iep stelt hoge eisen aan zichzelf en aan zijn omgeving. Fouten van anderen zullen niet snel vergeven worden. Toch zal …

Meer info

Esdoorn (11-20/4 en 14-23/10): Een eigenzinnige vrije vogel

Esdoorn (11-20/4 en 14-23/10)

Esdoornmensen zijn vaak ‘anders’ : ze weten de schijnwerpers constant op zich te richten door hun fantasie en originaliteit. Hun hang naar totale onafhankelijkheid brengt hen vaak in botsing met de samenleving. Toch kunnen esdoorns juist ook heel schuchter en terughoudend zijn en zijn ze vaak te goedgelovig. Ze hebben …

Meer info