Home => Gewoon buitengewoon => Sensitieve intelligentie van Barbara Driessen

Sensitieve intelligentie van Barbara Driessen

 


Iets over Barbara Driessen

Barbara Driessen is van beroep creatief therapeute.
Ze heeft zich gespecialiseerd in dans, droomwerk en muziek.

Vanaf 1990 heeft zij een eigen cursuscentrum in Drenthe geleid.
Hier heeft ze haar eigen cursusvormen ontwikkeld, waarin het stimuleren van het creatieve en probleemoplossende vermogen van de cursisten centraal staat.
Ze begeleidt ook individuele groei- en veranderingsprocessen.

In haar werk combineert ze oude tradities, onder andere afkomstig uit het sjamanisme, met moderne inzichten en haar eigen intuïtie.
Ze verzorgt workshops en lezingen in Nederland en Frankrijk.


Een praktisch handboek dat je meeneemt op de weg naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel.
De sensitief intelligente mens is een bewust waarnemende persoon. Hij ziet, weet en voelt dat we op weg zijn naar een hoger en zuiverder waarnemen vanuit de intelligentie van de ziel. Introspectie, empathie en het vermogen tot mededogen zijn kwaliteiten van de sensitief intelligente mens, in wie hooggevoeligheid en inspiratie herkenbaar zijn.
De maatschappij lijkt nog niet altijd ingesteld te zijn op deze mens waardoor zijn vermogens als lastig of als klacht kan worden ervaren. Op een duidelijke en verhelderende manier worden in dit boek de krachten, uitdagingen en valkuilen belicht waarmee de sensitieve mens te maken heeft. Het laat nog niet erkende kwaliteiten zien en geeft daarmee nieuwe inzichten.

 


 

In gesprek met Barbara Driessen.

Mijn nieuwsgierigheid naar deze verandering van schrijven is voor mij een reden om Barbara ernaar te vragen.

Barbara, zou je me willen vertellen over je nieuwste boek? Deze ervaar ik na je vorige boeken, die toch meer gaan over Indiaans bewustzijn, tradities en rituelen, als een grote verandering?
Barbara: “Ja, er zit een grote verandering in. Dat vind ik zelf ook. Als we kijken naar het sensitieve, naar wat er is en wat meer kan zijn, dan blijkt toch, dat “het meer” ook een mogelijkheid kan bieden om ermee te werken. Heel belangrijk kan het zijn voor de sensitieve mens, om het juiste gereedschap te hebben. En dit gereedschap kan helpen om op een goede manier met sensitiviteit om te gaan. Dan kun je met deze gevoeligheid ook in je kracht komen. Je kunt leren om gebruik te maken van beide hersenhelften, door links en rechts te combineren. De sensitieve mens is vaak geneigd om het meest te functioneren vanuit het gevoel, de rechter hersenhelft. Wanneer de sensitieve mens leert om meer de linker hersenhelft te betrekken bij de rechter helft, dan kan het functioneren van wat eerst een “(over) gevoeligheid” was, meer in evenwicht en balans komen door de samenwerking van voelen, denken en handelen. Mensen komen vaak met klachten bij me (in functie van therapeut) waar ze toch graag vanaf willen. Er is dan geen balans. Het zijn dan vaak lichamelijke of geestelijke klachten. “</P>

Als je zegt; mensen komen met klachten! Hoe komen ze dan bij jou terecht?
Barbara: “Ik heb een praktijk en meestal komen mensen bij me via anderen, van horen zeggen! Maar er zijn ook mensen die worden doorverwezen via de huisarts of GGD.”

Kun je me vertellen wat er zoal aan klachten zijn en over wat je aanreikt om de klacht naar kracht te transformeren?
Barbara: “Allereerst zeg ik tegen mensen dat er voor verandering kracht nodig is, het leven zo bewust mogelijk te leven. Het besef hebben, dat je beseft wat je doet!”

Als je dat mensen aanreikt, kunnen ze daar daadwerkelijk iets mee? Er zal toch wel meer nodig zijn om te veranderen, dan een prachtige zin?
Barbara: ” Ja, ik kan wel helpen met proberen inzicht te geven, maar bewustwording is echt nodig! De mens zal op een gegeven moment toch zelf aan het werk kunnen gaan. Door meer naar hun eigen klacht te kijken met bewustzijn, wat er nodig is om deze eventueel te kunnen transformeren.”

Kun je wat klachten van hooggevoelige mensen benoemen?
Barbara: Ja dat zijn o.a. klachten als;

  • Erg open staan voor prikkels van buitenaf en deze niet kunnen doseren.
  • Sommige mensen laten zich totaal overschaduwen door anderen.
  • Moeite hebben om gevoelens onder woorden te brengen, in communicatie met een directe aanspraak.
  • Vanuit gevoeligheid voor taal kunnen mensen een verfijning hebben voor taalgebruik. Dan kun je jezelf afvragen of dat een klacht is of misschien een valkuil? Want men kan moeite hebben met lawaai, grove woorden en vloeken b.v. En dus kan er gemakkelijk een klacht ontstaan vanwege het contact niet aangaan. De fijngevoelige in taalgebruik kan iemand zijn die gedichten en verhalen schrijft.

Er zijn meer klachten dan ik op dit moment kan benoemen. Maar het boek zal veel duidelijk kunnen maken!

Hoe ben je tot inzicht gekomen, hoe de klachten te kunnen transformeren?
Barbara: “Ik heb de klachten, ook door eigen ervaring kunnen onderzoeken en verdiepen. En daardoor het inzicht gekregen; allereerst voor mezelf, hoe ik deze klachten om kan zetten naar kracht. Een paar jaar geleden heb ik voor het blad “Onkruid” een artikel geschreven Vrouwen kracht! Dit is uiteindelijk een college- leergang geworden. Waarin de mens kan leren volkomen in de kracht te gaan staan en ernaar te leven.”

Kun je wat voorbeelden geven?
Barbara: “Als je merkt dat je gaat invullen voor de ander of je gaat zorgen voor! Mensen reageren vaak vanuit gedragspatronen en zijn zich evenmin bewust van hun handel en wandel. Door je meer met bewustzijn bezig te houden, dan pas kan er verandering zijn of komen.”

Wat kunnen mensen “aan meer” vinden in je nieuwe boek over dit onderwerp?
Barbara: “Tal van ervaringen die belicht worden, ook vanuit het Psychologische aspect. Er zijn talrijke personen bezig geweest (en nog) met “bewustzijn en worden”, zoals Jung! Door mijn eigen hooggevoeligheid heb ik de valkuilen en de problematiek erkend en er wat mee gedaan. In het boek worden ook oefeningen aangeboden, welke de problemen en klachten goed beschrijven en eventueel met de oefeningen kunnen deze tot kracht komen i.p.v. de klacht te laten voortbestaan. Een mens kan steeds kiezen: Loop ik om de problemen heen of kies ik ervoor om in een andere straat te gaan lopen. En soms is het fijn om heel even samen te wandelen en vandaar uit krachtig zelf verder te gaan.”

Hoe ben je ertoe gekomen om vanuit je werk als therapeut, boeken te gaan schrijven?
Barbara: “Dat was vooral door de onrust in mijn hoofd! Ik wilde ordenen. Ik had intussen zoveel ervaring opgedaan als therapeut en door het geven van workshops, dat het voor mezelf toch wat meer gestructureerd er uit kon gaan zien. Als je b.v. niet zo goed je gevoel naar woorden kunt vertalen (ook mijn valkuil) dan is schrijven een prachtig gereedschap.”

Vind je schrijven leuker dan workshops geven of als therapeut te werken?
Barbara: “Ik vind het heerlijk om workshops en lezingen te geven en dat doe ik ook veel door het land heen. Het is directe communicatie en daarvan krijg ik ook weer inspiratie, om verder te gaan met onderwerpen nog meer te verdiepen. Want ik krijg veel aangedragen door mensen en je hebt elkaar zo nodig! Zeker in deze tijd. En dan kom je uit bij Samen Leven maar ook Samen Leren.”

Heb je al reacties gekregen van de lezer?
Barbara: “Ja, ik heb veel reacties gekregen van o.a. hulpverleners en therapeuten. Het leren herkennen van en hoe geef je de hooggevoelige handvaten mee om mee te werken. In het boek wordt uitgebreid verteld over de niveaus van het herkennen van de problematiek. Het kan zich voordoen op verschillende niveaus als b.v. bij het; het emotionele, – het mentale, – het somatische- en het spirituele niveau.
Omdat we als mens het meeste in contact zijn door middel van communicatie, is het wel belangrijk om werkelijk in contact te zijn met jezelf en de ander. Door het boek is ook het idee ontstaan om mensen meer te gaan coachen op allerlei gebieden. .En dan is het de bedoeling om een school op te zetten. De school staat open voor alle mensen die zich op papier willen uitdrukken. De School wil een handreiking zijn in filosofie en leefwijze. Een plek waar mensen hun leven en levensverhaal kunnen ontdekken, waar ze kunnen ervaren dat ze zelf de samensteller, de schepper van hun eigen werkelijkheid zijn en dat die werkelijkheid verbonden is met kosmische wetten. Dat de vrijheid van leven en handelen die daaruit voortvloeit, openingen creëert.
De school werkt aan/met zelfreflectie, inspiratie, intuïtie, aandacht, alertheid, scheppingskracht en compassie.

Iedereen die er voor openstaat om een verbinding aan te gaan op hart- en/of zielsniveau, is welkom. Innerlijk onderzoek, in vrijheid, is een belangrijke drijfveer. Vanuit dit persoonlijke levensproces kunnen bekwaamheden worden ontwikkeld of ondersteund voor beroepen waarin hulpverlening, levensbeschouwing en zingeving een duidelijke plaats innemen.”

Met deze transformatie van Barbara en haar plannen voor een nieuwe school, nemen we liefdevol afscheid met de woorden; Namasté!
Een oude Vedische groet die in het kort vertaald betekent:
“De ziel in mij, groet de ziel in jou.”
En mijn hart is blij!

Bedankt Barbara!

Door Trijntje ter Horst


Barbara bezoeken op haar weblog? Dat kan opbarbaradriessen.web-log.nl Of op www.barbaradriessen.nl

Bekijk ook

Kristina Boey - Dierencommunicator & Healer

Kristina Boey – Dierencommunicator & Healer

Heb je altijd al willen weten wat dieren denken? Waarom ze bepaald gedrag vertonen en hoe we ze beter kunnen begrijpen? Wist je dat dieren ons gedrag spiegelen maar evengoed onze ziektes? Wil je ook graag weten wat er achter het gedrag van dieren schuilt en wat ze ons van boodschappen willen geven?