Home => Gewoon buitengewoon => Stichting WelZijn Kinderen

Stichting WelZijn Kinderen


Steeds meer kinderen en jongeren komen in de problemen omdat ze in hun leefomgeving geen herkenning en erkenning krijgen voor wie ze zijn.
Veel van hen komen in de hulpverlening terecht en krijgen hier labels opgeplakt die niet bij ze passen, omdat hier wordt uitgegaan van gedragsproblematiek in plaats van onderliggende kwaliteiten.
Op school worden kinderen getest op hun schoolse vaardigheden. Andere kwaliteiten zijn van minder belang. Kortom: we zijn in Nederland gewend om het accent vooral te leggen op wat er mis is en ontbreekt in plaats van op de sterke kanten van het kind die ze in zouden kunnen zetten om hun persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen.

Stichting WelZijn Kinderen heeft daarom een netwerk opgezet van:

Onderwijsinstellingen Hulpverleners

die het kind vooral vanuit de eigen kwaliteiten benaderen. Hierdoor komt het kind meer in z’n eigen kracht te staan en wordt het sterker en beter opgewassen tegen de druk van de huidige samenleving.

De stichting heeft een informatieve functie voor iedereen die meer wil weten over deze kwaliteitsgerichte benadering van het kind in de huidige maatschappij.


Door de huidige probleemgerichte benadering kunnen
kinderen en jongeren van zichzelf en hun omgeving
vervreemd raken en in de problemen komen.

De kinderen van deze tijd

De kinderen van deze tijd zijn in sommige opzichten anders dan kinderen uit voorgaande generaties. Ze zijn intuïtiever, zelfbewuster en meer gericht op zelfverwezenlijking. Ze volgen het liefst hun eigen ontwikkelingsweg en zijn vooral geïnteresseerd in zaken waar ze van binnenuit belangstelling voor hebben. Kinderen streven naar harmonieuze en gelijkwaardige relaties waarin wederzijdse betrokkenheid, acceptatie en een passende begeleiding een grote rol speelt.
De wereld zit in een stroomversnelling en het bewustzijn van mensen is aan enorm snelle veranderingen onderhevig.
Wat de kinderen van deze tijd in de eerste plaats van hun ouders, onderwijzers en hulpverleners nodig hebben, is dat ze in hun individuele kwaliteiten en talenten gezien worden.


De stichting WelZijn Kinderen richt haar aandacht en informatieverstrekking
vooral op de omgeving van kinderen en jongeren.


Veel voorkomende gedragssignalen

Steeds meer kinderen en jongeren laten specifieke problemen zien:

 • veel huilen als baby druk gedrag, ongeconcentreerd en impulsief gedrag
 • sterk teruggetrokken gedrag
 • achterstanden in de motorische ontwikkeling
 • dyslexie of dyscalculie
 • voedingsintoleranties
 • weigeren te eten
 • ziektes zoals astma, huidaandoeningen of allergieën
 • hoofdpijn en buikpijn
 • boos, onhandelbaar of angstig gedrag
 • pestgedrag
 • beangstigende buitenzintuiglijke ervaringen
 • stress
 • depressie
 • te hoge gevoeligheid voor zintuiglijke indrukken
 • verslaving aan de televisie of de computer
 • (extreem) heftige reacties op vaccinaties
 • niet meer naar school willen

Bovenstaande problemen kunnen voorkomen of opgelost worden door kinderen en jongeren te herkennen en erkennen in wie ze zijn.

Doelstelling

De Stichting WelZijn Kinderen neemt het intuïtieve kind in het gezin en de huidige samenleving als uitgangspunt en stelt zich als doel:

 • het in contact brengen van ouders met onderwijsinstellingen en hulpverleners die in de begeleiding van kinderen en jongeren het accent vooral leggen op individuele kwaliteiten en talenten.
 • het informeren van ouders, leerkrachten en hulpverleners over een bredere visie op gedragsverschijnselen
 • het zichtbaar maken van de individuele kwaliteiten van kinderen en jongeren
 • het bevorderen van de kwaliteit van de relatie tussen ouders, onderwijzers, hulpverleners en kinderen en jongeren


  Een meer kwaliteitsgerichte benadering van kinderen
  en jongeren leidt tot meer tevreden en liefdevoller
  mensen. Dit zal zijn weerslag hebben op alle gebieden
  van de samenleving.
Klik hier voor meer informatie over Stichting WelZijn kinderen

Bekijk ook

Kristina Boey - Dierencommunicator & Healer

Kristina Boey – Dierencommunicator & Healer

Heb je altijd al willen weten wat dieren denken? Waarom ze bepaald gedrag vertonen en hoe we ze beter kunnen begrijpen? Wist je dat dieren ons gedrag spiegelen maar evengoed onze ziektes? Wil je ook graag weten wat er achter het gedrag van dieren schuilt en wat ze ons van boodschappen willen geven?