15 – De Duivel


In uw jaar van De Duivel wilt u de middelen ontwikkelen die u in het jaar van De Gematigdheid hebt ontdekt. In het voorgaande jaar hebt u communicatielijnen en netwerken opgezet en nu wilt u ze gebruiken voor grootse projecten. Twijfelt u nog, dan werkt u uitvoerige plannen uit die succes beloven. Door uw ambitie werkt u keihard, misschien gedreven om de concurrentie voor te blijven. U bent bezeten van uw begeerten, komt voortdurend in de problemen, komt voortdurend in de problemen en hebt weinig tijd voor iets anders.

Mogelijk voelt u zich tegengewerkt door en vertoornd over de ‘grote jongens’, zoals de overheid, het militaire apparaat, grote bedrijven en zelfs de georganiseerde godsdienst; u bent gevoelig geworden voor hun corruptie en oneerlijkheid. Is dat inderdaad het geval, dan zult u taboes willen doorbreken, knoeien met uw belastingopgave of bij ontregelende activiteiten betrokken raken. Door schuldgevoelens over zulke gedachten zult u gefrustreerd en bevreesd raken, totdat u overal alleen nog maar kwaad en verdorvenheid ziet; u wordt een zwartkijker en wantrouwt iedereen, inclusief uzelf.

Aan de andere kant is het jaar van De Duivel een tijd om met uw eigen macht te leren spelen. Met fantasievolle en gedurfde escapades kunt u voor duivelse opwinding zorgen. U ontkent conventies en gooit de doos van Pandora wijd open, dit keer niet om demonen vrij te laten, maar de zegeningen die haar naam (de ‘albegaafde’) impliceert. hier hebt u de gave om, met uitbundigheid en fantasie, uzelf en anderen te bevrijden van alle vormen van slavernij.

Bekijk ook

13 - De Dood

13 – De Dood

Het komt maar zelden voor dat er in een jaar van de Dood van een …