Home => Lichaam & Geest => Inspiratiepad => Uit het leven gegrepen... => Negatief zelfbeeld van jongere kan leiden tot ontsporing.

Negatief zelfbeeld van jongere kan leiden tot ontsporing.


Beste lezer,

Het is bekend dat er deze tijd veel jongeren met problemen rond lopen o.a doordat ze zich niet begrepen voelen of om verschillende redenen gedemotiveerd zijn geraakt, en daardoor niet in staat zijn hun school of opleiding af te maken, met het gevolg dat ze ontspoord kunnen raken. Er is vaak gebrek aan begrip en aandacht voor deze jongeren.

Vanuit bepaalde stukken uit mijn bundel ‘Hartekreten’ wil ik graag een bijdrage leveren iets meer begrip te kunnen krijgen voor de innerlijke wereld van deze jongeren dat er toe geleid kan hebben dat ze niet meer in staat zijn in zichzelf te geloven.
Door hen de juiste aandacht te schenken en naar hen te luisteren kunnen ze weer positief gaan denken en weer in zichzelf gaan geloven waardoor de begeleiding ook beter zal verlopen. De jeugd heeft de toekomst!

De nutteloze

Ik heb als kind reeds meegekregen dat er niets van mij terecht zou komen
En dat ik ook nergens voor deugde
Dat werd mij als kind steeds ingeprent
Helaas bezat ik niet over de kracht om in mezelf te geloven
En ging ik me inderdaad gedragen zoals men het ook van mij verwachtte
Ik ben dus inderdaad een nutteloos mens in de maatschappij geworden en heb ook nooit een baan gehad
Ik leid een zwerfbestaan en leef veelal op straat
Ik krijg met iedereen ruzie waar ik ook kom of sta
Waarom heb ik altijd toch zo’n pech ? is iets wat ik me regelmatig afvraag
Misschien is het toch dat er als kind te vaak tegen me gezegd is
‘ dat ik nergens voor deugde’
Helaas beseffen volwassenen niet hoeveel invloed hun woorden en gedachten op een kind kunnen hebben.

De jonge ‘Allochtoon’

Ik word beschouwd als een allochtoon
ondanks dat ik hier in dit land geboren ben
hierdoor voel ik mij vaak een verdwaalde in dit land
Vooral als ik weer eens in een hokje wordt geplaatst
het zijt op school, in de samenleving, en de politiek
en ook vaak via de pers en media wordt dit gedaan
die beschikken over een bepaalde macht
dat dominerend naar buiten wordt gebracht
Maar in onze multiculturele vriendenkring wordt er totaal geen onderscheid gemaakt en leren we juist van elkaar
Kon men in de volwassen wereld daar ook maar meer voor openstaan
Dan kregen wij als jongeren met een kleurtje ook meer een oprechte kans.

‘Probleem jongere’

Ik word beschouwd als een’ probleem jongere’
Thuis, op school en op straat
En niemand die zich eens afvraagt wat er werkelijk in mij omgaat
Ze veroordelen maar, en veroordelen maar…
En ik word ieder keer in het hokje van ‘de probleemjongere’ geplaatst
‘Van jou komt er toch niets terecht’ is wat mij vaak van jongs af aan
door mijn ouders is meegegeven
maar de nodige aandacht en liefde zijn ze wel vergeten mij te geven
Hoe kunnen ze van mij dan nog goed gedrag verwachten?
Als ze mij toch altijd in een negatief daglicht proberen te plaatsen
Op school kunnen ze mijn agressief gedrag ook niet aan
En ben ik uiteindelijk maar ook van school geplaatst
Met de politie ben ik ook al vele malen in aanraking geweest
En daar word ik al beschouwd als een crimineel
Ik ben vaak onterecht ook kwaad op iedereen
En mijn innerlijk voelt vaak leeg
Hoe willen ze mij ooit bereiken
als niemand een luisterend oor voor mij heeft?

Joan Lindveld


Joan LindveldJoan Lindveld isauteur van “inzichtrijke boodschappen” “hartekreten”. Van opleiding Sociale dienstverlening en nu Pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Schrijvenbehoort tot één van haar passie’s.Als kindschreef ze wat haar werd opgedragen en nu schrijf ze vanuit haar eigen maatschappelijk en spirituele inzichten en denkvisie. Haar schrijfwerk en inzichten wordengepubliceerd in kranten, bladen en websites.

Meer info over Joan Lindveld vind je op: www.inzichtrijk.nl

Bekijk ook

Spannende dingen...

Spannende dingen…

Ik weet niet wat het is, maar ik voel zo’n enorme veranderingen de laatste tijd? Hebben jullie dat ook dat je die energie bijna niet volhoudt? Ik heb zoveel ideeën en dromen over wat ik nog graag wil gaan doen mijn verdere leven...