Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => De activatie van het wereldbewustzijn en de pijn die dat veroorzaakt

De activatie van het wereldbewustzijn en de pijn die dat veroorzaakt


Onze geest is in ons lichaam, en steeds meer mensen zien de geest ook verbonden met een hoger bewustzijn, dat het zielenbewustzijn kan worden genoemd. Het Hoger Zelf geeft de fluisteringen van de ziel door aan ons. Maar in de stof krijgt de mens te maken met de uitdagingen van de wereldse uitwerking van het leven: begeerte, overprikkeling, afscheiding, strijd. Daardoor kan het zijn dat we deze fluisteringen niet kunnen waarnemen.

De geest is sterk, en het lichaam slim en vasthoudend. Het lichaam heeft behoeftes en geeft deze behoeftes feilloos door. Dat doet het lichaam door allerlei gevoelens en sensaties prijs te geven. Het bezorgt ons bijvoorbeeld ongemak en pijn, en geeft ons dan het idee dat we de gevangene van ons lichaam zijn. Ons lichaam doet dan pijn, het zorgt voor afscheiding. Afscheiding van onze ziel, en het hogere bewustzijn. In sommige gevallen maakt het dat we verlangen naar een terugkeer naar het zielenbewustzijn. Veel kinderen ervaren dit verlangen, en ik kom ook steeds meer volwassenen tegen met heimwee gevoelens. De veelvuldig voorkomende depressies zijn er een voorbeeld van.

Nu is het zo dat de mens in samenhang met de wereld om hem heen leeft.

Wat de mens aan sensaties beleeft komt voor een groot deel uit de wereld voort. Door het kijken naar reclame bijvoorbeeld krijgt de mens ineens behoefte aan chocola. Als we een paar uur gewelddadige games spelen, duurt het langer voordat we weer vriendelijke gezichten herkennen. Door te kijken naar een atletiekwedstrijd zorgt het fysieke brein van de mens ervoor dat hij of zij even denkt zélf over de hoge lat te zijn gesprongen. Spiegelen doen we namelijk allemaal en in zeer ruime mate. Als we ons spiegelen aan een onbewuste, onveilige wereld zullen we ons afgescheiden voelen. Spiegelen we ons aan een heldere, bewuste wereld dan zullen we dat veel minder afscheiding ervaren. In combinatie met een levendige verbeelding en een grote empathie kan onbewust spiegelen voor veel ongemak zorgen.

Depressie en beschermende maatregelen.

Momenteel spiegelen we ons aan een gepolariseerde wereld waarin de mensen van elkaar afgescheiden worden en veel strijd ervaren. Zonder het te beseffen lijden we momenteel ook mee met de mensen in Pakistan bijvoorbeeld. Of gaan we onbewust gebukt onder de acties van drugsbendes in Mexico. Het is eigenlijk ondraaglijk. Onbewust kiezen we daarom voor zaken die ons beschermen tegen deze pijn: zo kruipen we achter de tv of drinken een glas te veel. Ook kunnen we voortdurend naar spirituele opwaardering zoeken als verzachting. Vergeef jezelf daarvoor! Een mens zoekt nu eenmaal naar veilige toevluchtsoorden in deze wereld!

Begoocheling en illusie.

Er is veel begoocheling en illusie in de wereld en het is goed om dat te leren herkennen. Ook zijn we nog gehecht aan pijn en is het belangrijk dat we ons bewust worden van beïnvloeding van ons lichaam. Onze wil richten kan ons daarbij helpen. Als we de denkgeest gericht benutten kunnen we de zintuigen kalmeren, het lichaam bevrijden van onbewust gedragen lasten en worden we gevoeliger voor de innerlijke wijsheid en kunnen we helderder waarnemen. Daarna gaan we als vanzelf werken aan het leren luisteren naar de inprentingen uit de hogere bewustzijnsvelden, want hoe gevoeliger we worden, hoe beter we deze inprentingen kunnen waarnemen. De belangeloze liefde kan ons in dit proces ondersteunen. Ik geef veel les en bespreek dan vaak de houding van onbetrokken liefde. Of ‘onbetrokken’ persoonlijke betrokkenheid. Een wereldbewustzijn in combinatie met een sterke empathie kan erg veel pijn veroorzaken. Zoveel dat je depressie en stilstand ervaart. Ook is het nodig dat je de wereldse pijn leert begrijpen als deel van de ontwikkeling van de aardse familie. Daardoor kun je makkelijker voor beschermende maatregelen die hebben geleid tot allerlei nare gewoontes en verslavingen een meer passende bescherming zoeken.

Verbinding als onbetrokken liefde voor elkaar.

De symbiose van de geest met het fysieke lichaam, samen met de ziel die het allesomvattende kent, krijgt de komende tijd vast en zeker onze aandacht. Want als we het lichaam (lees hier: het brein) de almachtige taak geven om ons aan te sturen in de wereld zullen we mogelijk ernstig gaan twijfelen aan de zin van alles. Het is te beperkt. We zullen daardoor naar de diepere zin van ons leven willen gaan zoeken en onze verantwoording willen dragen. Het wereldbewustzijn wordt daarom juist geactiveerd. Elke dag wordt de sluier tussen ons en het hoger bewustzijn dunner.

Een zeer grote nieuwe groep zal nu ook aan het werk gaan hiermee. Wat een uitdaging! Maar ook: er is verbinding nodig om elkaar daarin te ondersteunen!

Werken in de wereld heeft zin.

De opgestegen meesters van wijsheid bieden ons structuur door de zeven stralen zichtbaar te maken aan de mens. We worden allemaal geboren met een bepaalde straalopbouw van de ziel. Die straalopbouw staat gelijk aan een bepaald bewustzijn en is gelinkt aan bepaalde aspecten die we tegen zullen komen in de wereld. We hebben een opdracht meegekregen om bepaalde zaken uit te werken in ons leven. De uitwerking van de eerste en tweede straal is goed zichtbaar op dit moment. De eerste straal richt de energie op wat noodzakelijk neergehaald moet worden wat tot nu toe is gecreëerd door de mens. Eerst moet bij het individu dit werk worden gedaan, en dan kan in de wereld worden opgeruimd wat niet meer dienstbaar is aan het Goddelijke Plan zoals dat heet.

Het werk van de eerste straal –het vernietigen van structuren die niet meer dienstbaar zijn- is dus duidelijk zichtbaar de laatste tijd. Tegelijkertijd zien we dat diegenen die zich nog niet zo bewust zijn van het ‘wereldwerk’ alles liever bij het oude laten. Of juist alles ineens omver willen halen.

De tweede straal richt de energie in de wereld aanvankelijk ook voor het eigen welzijn. Daar waar tweede straalspersoonlijkheden hun energie aanvankelijk richtten op zelfzuchtige doelen zullen zij hun energie echter meer en meer gaan richten naar het grotere geheel. Zelfzuchtige doelen zullen worden omgezet in doelen die de menselijke familie als totaal zullen ondersteunen. Dat is de grote omwenteling die er aan zit te komen, of waar we al inzitten. Elk individu moet eerst zelf die omwenteling meemaken in zijn/haar leven. Dat is een universele wet!

Nu is het niet zo dat we achterover kunnen leunen en kunnen denken: Oké! het komt dus goed! Nee, we zullen zelf stug en gestaag door moeten werken, want de inbreng van elk individu is belangrijk. Het is immers de bundeling van energie die de omwenteling zal bewerkstelligen.

En als je met een geoefend oog de krant leest of naar de tv kijkt, of met oren die willen horen luistert naar het nieuws, dan kun je je gewoonweg niet meer alleen voelen: overal ter wereld zijn mensen bezig met het werk om de wereld te verheffen naar een hoger bewustzijn, waarin delen, saamhorigheid en gelijke kansen een issue zullen zijn. En dat doen ze door gewoon stug door te gaan!

Ook wordt dag na dag duidelijker dat een deel van de menselijke familie het moeilijk vindt met de omwenteling mee te gaan. Het betekent dat de mens die bewust aan de omwenteling meewerkt alert moet zijn op wat zich voordoet in de wereld. Niet alleen op spiritueel vlak, maar ook op politiek, geneeskundig, economisch en andere vlakken zoals onderwijs, kunst/cultuur en zorg, want de stralen van de meesters zijn gelinkt aan alle aspecten in onze wereld. En dat je heel bewust de keuze kunt maken dat je wilt meewerken aan de omwenteling. Hoe bewuster je dit doet, hoe meer effect je werk namelijk zal hebben en hoe beter je jezelf kunt beschermen. Bovendien zullen anderen, die zich ook op dit pad begeven, je herkennen. Zo zal energie zich bundelen.

Laat je liever niet verleiden de strijd aan te gaan. Want in de chaos die nu heerst is strijd een instrument dat het werk aan de omwenteling tegen kan houden. Je aandachtsfocus ligt dan immers bij strijd in plaats van bij je lichtwerk.

Een manier om uit de strijd te blijven is: niet steeds te reageren, maar gewoon regelmatig eens stil te blijven, je zintuigen te kalmeren en zo ontspannen mogelijk te blijven doen wat je al deed.

Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Ik wens je veel moed en wijsheid,

Sylvia van Zoeren


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)(klik om meer te lezen)

Sylvia van Zoeren is auteur van De Energy Switch De Zintuigenboom, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Ik

Ik, de anderen en de wereld.

Betekent het eind der tijden soms: het eind van onze ongebreidelde materiële creatiekracht? De mens ervaart sinds een paar decennia een kracht in zich die kan maken (en breken). We gaan meer en meer inzetten op de positieve kracht. De negatieve kracht hebben we door en door leren kennen, denk aan de tweede wereldoorlog. Een culminatie van kwade energiëen werd daar zichtbaar!