HSP – Wat is dat?


Een HSP is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan gemiddeld. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in bv. de lichaamstaal en stemmingen van anderen, is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden, enz….
Een HSP raakt daardoor sneller overprikkeld en heeft de behoefte zich terug te trekken op zichzelf.

HSP is geen ziekte maar een karaktertrek met vele verschillende
eigenschappen. Indien je er niet op de juiste manier mee leert omgaan (en dit kan voor iedere HSP anders zijn) kan deze karaktertrek de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen/problemen.

Elke HSP heeft verschillende eigenschappen, beleeft z’n HSP-zijn op een eigen, individuele manier.

Indrukken en prikkels

Elk ogenblik van de dag doen we indrukken op, staan we bloot aan
allerlei prikkels. Smaken, geuren, geluiden, bewegingen, kleuren,
vormen, sferen, enz… nemen we voortdurend en vaak onbewust
via onze zintuigen op.
Alles is in feite een prikkel en niet alleen van buitenuit. Onze gevoelens en gedachten vormen de prikkels van binnenuit.

HSP’s hebben meer tijd nodig om deze indrukken te verwerken dan
minder gevoelige personen. Om dit proces te helpen, hebben ze het nodig zich terug te trekken op zichzelf. Dikwijls zijn zij zich daar niet van bewust of krijgen zij daartoe de kans niet. Als gevolg daarvan raken ze over hun toeren en/of worden ze geïrriteerd, soms zelfs agressief.

Positieve eigenschappen

Ondanks het feit dat vele HSP’s hun hooggevoeligheid vaak als negatief ervaren zijn er ook heel wat positieve eigenschappen.

  • Je bent beter in het signaleren van fouten en dus ook in hetvermijden ervan.
  • Je doet je werk gewetensvol en je werkt meestal hard.
  • Je kan je heel goed concentreren wanneer je door niets ofniemand wordt afgeleid.
  • Je merkt kleine nuanceverschillen op in allerlei waarnemingen,zoals kleuren, kleding of sfeer
  • Je verwerkt vele dingen op een ander, dieper niveau dan dedoorsnee persoon.
  • Je voelt planten en dieren beter aan.
  • Je denkt vaak na over de diepere zin van het leven.

Verstand versus gevoel

In onze maatschappij wordt hooggevoeligheid niet altijd begrepen,
laat staan gewaardeerd. Van kleinsaf aan leren we immers dat het
verstand primeert op het gevoel. Daardoor leren we als het ware
onze gevoelige kant te negeren en niet te luisteren naar de signalen van ons lichaam en ons hart. Dit kan op lange duur leiden tot innerlijke conflicten en ontevredenheid.

Het is dus belangrijk zich zo vlug mogelijk bewust te worden van
het HSP-zijn, om op een evenwichtige manier te leren omgaan
met de eigen behoeftes en noden.
HSP’s zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Als kind hebben ze vaak geleerd hun hooggevoeligheid te camoufleren of uit te schakelen uit overlevingsdrang. Dat blijft ook voor vele volwassen HSP’s gelden. Zij werden immers geconditioneerd in hun gedrag op jonge leeftijd en dat patroon is moeilijk te doorbreken.

Aan de andere kant zijn HSP’s erg creatief en hebben zij een brede
interesse. Ze zijn zorgzaam en empathisch (meelevend) en krijgen
snel inzicht in een situatie waardoor ze originele en creatieve oplossingen kunnen aanbrengen bij problemen. Ze hebben een goed ontwikkelde intuïtie en tonen veelal interesse en inzicht in spirituele zaken.

Functioneren in groep is een zwak punt. Drukte en sociale gebeurtenissen gaan zij liever uit de weg.

Een diepgaand één-één gesprek geniet hun voorkeur.

Wat de laatste 2 punten betreft, daar komen we zeker nog op terug.

Opgelet voor valkuilen

Omdat je je zo goed kan inleven in anderen (empathie), bestaat het gevaar dat je je gaat verliezen in de emoties van een ander. Uiteindelijk kan je niet meer onderscheiden of die gevoelens nu van jou of van de ander zijn.

HSP’s worden soms letterlijk leeggezogen door anderen. Ze hebben dan zelf geen energie meer over en worden dan prikkelbaar.

Een HSP is doorgaans nauwgezet en perfectionnistisch ingesteld, vaak wil hij de dingen té goed doen. Dit kan de diepliggende oorzaak zijn van vele kwalen, o.a. chronische vermoeidheid, grote stemmingswisselingen, depressies en verslavingen…

Faalangst en angst om fouten te maken, maken soms dat je helemaal niets meer doet.

Bekijk ook

Ik

Ik, de anderen en de wereld.

Betekent het eind der tijden soms: het eind van onze ongebreidelde materiële creatiekracht? De mens ervaart sinds een paar decennia een kracht in zich die kan maken (en breken). We gaan meer en meer inzetten op de positieve kracht. De negatieve kracht hebben we door en door leren kennen, denk aan de tweede wereldoorlog. Een culminatie van kwade energiëen werd daar zichtbaar!