Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => Zal de Koningin of de Prins zegevieren?

Zal de Koningin of de Prins zegevieren?


De tijden zijn (in)spannend. Velen van ons ervaren tenminste regelmatig (financiële) spanning en onzekerheid. Politiek, economisch en sociaal verandert er iedere dag wel iets. Er is amper rust. En de magische datum 2012 nadert met rasse schreden en het malle ervan is dat we allemaal ook verwachten dat dit allemaal gebeurt. Een self fulfilling prophecy heet dit in de psychologie.

Wat brengt 2012 ons?

Een nieuwe IJstijd? Een zwart gat met deeltjes, zo snel zich voortbewegend door de ruimte dat we er niet aan kunnen ontkomen? Implodeert er iets? Of explodeert er juist iets? Zijn het de buitenaardse bezoekers die komen? Of zal er sprake zijn van belangeloze liefde op de aarde?

Een veelheid aan ideeën levert chaos op.

De kalender van de mayacultuur geeft volgens mij juist aan dat de tijd na 2012 niet voorspeld kán worden omdat tegen die tijd steeds meer mensen in staat zijn hun denkgeest en hun eigen wil zo te gebruiken dat ze kunnen creëren wat ze willen. De kracht die tot dan toe aan een enkeling werd gelaten of aan regeringen, despoten, dictators, dynastieën of koningshuizen, zal ook aan anderen, aan een steeds groter wordende massa toebehoren. We kunnen twee kanten op: er kan uit chaos iets ontstaan gebaseerd op het verleden, met alle afscheiding, armoede en oorlog die we ervan kennen, kijk maar terug naar de geschiedenis. Of de menselijke familie leert de wil te richten naar Liefde en Rechtvaardigheid en een liefdevolle samenleving zal het resultaat zijn. Het gevaar is de overschatting van de kracht en de tegelijk de onderschatting. Gebruik de kracht dan ook alert en gebalanceerd en pas nadat je voldoende hebt gereflecteerd! Beheers je impuls om op alles in te gaan en met alles in zee te gaan!

Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is, is een beroemd gezegde.

We kunnen hopen op een totale ondergang van de gevestigde orde, bedrijven en banken, zodat volgens velen ruimte komt voor iets nieuws. Ik hoor het sommigen met een bepaalde wens doorklinkend in hun betoog zeggen en ik lees het in de spirituele opiniebladen. Natuurlijk: het moet ook gebeuren. Oude energie moet verdwijnen, het is lang geleden immers voorspeld. Maar het woord transitie, zegt genoeg. We zitten in een overgangstijd. In zo’n tijd kunnen we het oude niet ineens opheffen, want het nieuwe is er nog niet volledig. We zijn NU aan het werk om het nieuwe vorm te geven. En als we het niet al doen, dan is het hoog tijd dat we het gaan doen. Het is namelijk beter dat zaken niet ineens instorten, waar moeten bijvoorbeeld al de mensen die bij de grote bedrijven die zullen omvallen werken? Die bij de vliegmaatschappijen werken, de uitbeenfabrieken en de multinationals? Terwijl er nog onvoldoende alternatieven zijn? Denk eens aan de armoede die dan zal ontstaan! En; vanuit die armoede de conflicten die ontstaan? Die alternatieven kunnen en moeten wij dus NU bedenken! Was je al van plan een nieuwe tv te kopen? Of een eigen zaak te starten? Bijeenkomsten te organiseren? Doe dat dan nu!

Investeer!

Juist nu, in een economisch zwaar tegenvallende tijd, waarin de banken ons helaas tegenwerken omdat ze moeten herstellen van de flinke klap die ze kregen (van jongens en mannen die allerlei dingen bedachten om van 1 euro 1000 euro te maken), moeten wij, gewone mensen gaan investeren in nieuwe initiatieven. Als de banken niet willen meewerken, dan moeten we slim zijn. Initiatieven die we gezamenlijk dragen zijn minder kwetsbaar. En je hoeft niet perse veel geld te hebben om te investeren. Je energie (tijd) en je intentie zijn van veel groter belang! En laat je niet afscheiden van elkaar. Want dan zullen de grote jongens zoals de multinationals blijven winnen in de chaos. Dan blijven ze bepalen wat op ons bordje terecht komt.

Ik vertel jullie daarom graag de volgende anekdote! Het klinkt als een sprookje vanwege de symboliek die er in verscholen ligt!

Word het de koningin of blijft het de Prins?

In de jaren vijftig regeerde Koningin Juliana reeds een flink aantal jaar in Nederland. Ze was volgens velen pacifist. Ze organiseerde zelfs pacifistische bijeenkomsten met een bepaalde elite, hield een voor velen verbijsterende toespraak voor de senaat in de VS over de zo door haar zo gewenste wereldvrede en riep zelfs de hulp in van een gebedsgenezeres. Ze kreeg haar belangstelling door van haar moeder Koningin Wilhelmina. Volgens deze laatste was er een grote bovennatuurlijke en onzichtbare macht die alles aanstuurde. Geboren als toekomstig Koningin verdiepte Prinses Juliana zich al op jonge leeftijd in spirituele kwesties. Dit was overigens heel gebruikelijk bij de elite destijds.

Ze had een lichtend voorbeeld kunnen zijn voor de spirituele zoekers van toen en vandaag. Eerlijk gezegd is ze dat nog steeds voor mij. Maar: ze was getrouwd met een Prins. En die charmante Prins, Bernhard genaamd, hield van snelle auto’s, maatpakken en een goede whiskey. Hoge onderscheidingen kreeg hij vanwege zijn inzet tijdens Wereld Oorlog II, en hij had buitenechtelijke relaties en kinderen (en dat terwijl Juliana gek was op hem en graag de familie bijeen hield) en had kennelijk uitdagingen nodig.

Vrouwelijke verbindende kracht versus sensation seeking mannelijke kracht.

Zij was van het innerlijke leven, de vrouwelijke kracht, hij van het uiterlijke leven, de mannelijke kracht. Heb ik gelijk met de vergelijking met een spannend sprookje of niet?

Zij was een geboren Koningin, haar plek onder de zon was voorbeschikt. Hij kwam uit de verarmde Duitse adel en snakte naar geld en macht om zijn familie te redden. Hij had het uiterlijke leven hard nodig om zich een plekje onder de zon te verwerven, een plaats op het bordes bij de groten der aarde. Koningin Juliana was dit gegeven door geboorte, hij moest er voor knokken. Ik bedoel het niet lelijk, maar hij was en bleef een jongetje, en waarschijnlijk was Koningin Juliana daarom ook zo gek op hem. Maar: hij was ook trots en wilde kennelijk graag zijn mannelijke/vaderlijke macht laten gelden, en uiteindelijk namen daardoor de Koningin en de Prins elk een aparte vleugel in gebruik van het prachtige paleis dat zij bewoonden. Zij woonde in de linkervleugel, hij in de rechter. Het paleis heeft twee vleugels zoals bij het Ajna centrum, het inzicht en overzicht chakra. Een en ander speelde ook politiek destijds in ons land, dat laat zich raden! Hij wilde zijn jongetjes gedrag, met veel geld, snelle auto’s en minnaressen liever vasthouden. Hij hield van jagen en vliegen in straaljagers. En het was bovendien niet goed voor het land zei hij zo’n gebedsgenezeres, die hij trouwens zelf in huis had gehaald voor zijn paarden.

Waar wil ik heen met dit verhaal?

Nu wil het feit dat ik vorig jaar een stichting op heb gericht. Met het bovenstaande verhaal over de transitie als achtergrond. Samen iets doen, energie bundelen. Maar ik voelde me de laatste tijd futloos. Was het eigenlijk wel een goed idee? Ik kan zelf een beetje verdienen, maar de deelnemers aan de stichting ook. En de hoog sensitieve kinderen en hun ouders zijn er bij gebaat. En zo helpen we de wereld ook een beetje verder. De organisatie heeft een platte structuur. Het netwerk is van belang. We gebruiken elkaar’s kennis, en ondersteunen elkaar. We bieden een betrouwbaar concept, ook aan scholen en kinderdagverblijven. We proberen een alternatief te ontwikkelen waardoor moeders zelf ook aan het werk kunnen met hun kinderen.

Maar, je snapt het al: de economische malaise brengt de moed om te investeren om zeep… En: de individuele belangen… Ze strijden om de eerste plaats.

Toen droomde ik van Koningin Juliana.

In die droom riep ik naar mijn liefste: Joh! De Koningin is bij me op bezoek! Ik voelde me gesteund en gelukkig terwijl ik het ontdekte. De vreugde stroomde door mijn lijf. Totdat ik weer naar buiten keek en zag dat ook prins Bernhard was gekomen; hij had zijn Spitfire, een straaljager, geparkeerd op een veld waar koren en mais had gestaan. Een diepe teleurstelling maakte zich van me meester. Weg doel! Weg energie! Weg voeding! Weg wens om een leukere en liefdevolle wereld te kunnen creëren… Het zou toch wel weer oorlog worden.

De afgelopen dagen heb ik erover nagedacht: ik denk dat mijn droom me maande juist door te gaan met mijn project. Afgezien van het feit dat ik hem natuurlijk kan duiden voor mij persoonlijk: de Prins in dit waargebeurde verhaal valt uiteindelijk namelijk door de mand, zijn eigen gecreëerde wereld valt in duigen, niet in de laatste plaats vanwege omkoopschandalen.

Het plan dat wij aan het uitvoeren zijn houdt niet op zoals destijds de teloorgang binnen paleis Soestdijk zich voordeed.

Wij gaan gewoon verder waar zij zijn gebleven. De Prinsen in de wereld worden eindelijk volwassen en de Koninginnen zullen ze daarbij helpen!


En we leven nog lang en gelukkig!

Ik wens je veel moed en wijsheid!

Sylvia van Zoeren


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)(klik om meer te lezen)

Sylvia van Zoeren is auteur van De Energy Switch De Zintuigenboom, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Ik

Ik, de anderen en de wereld.

Betekent het eind der tijden soms: het eind van onze ongebreidelde materiële creatiekracht? De mens ervaart sinds een paar decennia een kracht in zich die kan maken (en breken). We gaan meer en meer inzetten op de positieve kracht. De negatieve kracht hebben we door en door leren kennen, denk aan de tweede wereldoorlog. Een culminatie van kwade energiëen werd daar zichtbaar!