Home => Numerologie => Huisnumerologie => Hoe je huisnummer je lot kan bepalen

Hoe je huisnummer je lot kan bepalen

huisnumerologieIn de geschiedenis van de mensheid heeft men zich steeds trachten vast te houden aan bepaalde voorbestemdheid en lot gevoelens. Hoe komt het dat de ene mens meer succes heeft dan de andere? Waarom verloopt de ene levensloop ogenschijnlijk vlotter en makkelijker en lijkt de ander voor het ongeluk geboren.De jarenlange studie van astrologie en analyses van horoscopen hebben reeds vaak uitgewezen dat er meerder factoren bestaan die een mensenleven kunnen beïnvloeden. Eeuwen geleden al schreef men bepaalde karaktertrekken aan de stand van de planeten toe.Maar ook andere factoren kunnen een sterke invloed uitoefenen op onze persoonlijke levens. Zo trekken we zelf bepaalde omstandigheden aan die precies bij ons horen en die noodzakelijk blijken voor onze verdere evolutie. En krijgen we bij onze geboorte een naam, waarvan de klank en vibratie een niet te onderschatten invloed uitoefenen op ons verder bestaan.

Door het huisnummer heeft ieder huis een bepaalde energie, die bepalend is voor de gebeurtenissen in ons leven gedurende de tijd dat we in het betreffende huis wonen. Het huisnummer is dus ook belangrijk voor onze karmische processen. De energie van het huisnummer is duidelijk anders dan de aardstralen. Even zo gaan we op een bepaalde plek wonen, in een welbepaald huis met een welbepaald huisnummer, die eveneens een invloed op ons kunnen uitoefenen.Elk cijfer, ieder getal heeft een specifieke trilling of vibratie. De vroegste wetenschappen, naar ons weten, die zich met de leer van de getallen, oftewel numerologie, bezigheid was Pythagoras, een Griekse geleerde en eerste grote matheratieus die leefde in de 6de eeuw voor Christus.Zowel de gestructureerdheid en orde van de getallen als hun mystieke betekenis boeide hem. Volgens hem vind je het getal terug in elke gedachte en bij iedere daad van de mens. De levensprocessen in de natuur zijn te herleiden tot manifestaties van getallen.Naast de Grieken vindt men ook getallenleer in de Joodse traditie en de oude Chinese leer van de Feng-Shui. Deze eeuwenlange studies in verschillende culturen maken ons één ding duidelijk: getallen bezitten een betekenis.

Het leidt ons dan ook niet te ver af dat het huisnummer van de woning die we betrekken veel onthult over de levensomstandigheden die we aantrekken. Van zodra we een huis gaan bewonen, koppelen we meteen een belangrijk deel van onze levensgeschiedenis aan deze woning. Waarom zou het plaatje dat zich naast de voordeur bevindt dan niet een belangrijke rol kunnen spelen in ons “lot”? Elke Chinees die de wijsheid van de Feng-Shui in zijn leven integreert, houdt hier in ieder geval rekening mee. Het kan dus geen kwaad om deze filosofie wat nader te bekijken.
De numerologie vertrekt van de getallen 1 tot en met 9. Elk ander getal kan herleid worden tot een van deze basisgetallen.
nr7vb: uw huisnummer is 358. Dus 3+5+8=16. 1+6=7… is hier de uitkomst…7

Tip: Vormen de opgetelde cijfers samen een getal groter dan 9, dan telt u deze opnieuw op tot u een getal met één cijfer heeft.

Bekijk ook

Huisnummer 4

Het cijfer 4 wordt in de numerologie vaak de negatieve zon genoemd. Toch verschaft de …

Geef een antwoord