Home => Persoonlijke ontwikkeling => De 9 inzichten (Celestijnse belofte)

De 9 inzichten (Celestijnse belofte)


Eerste inzicht: Intuitief leven

Het eerste inzicht verwijst naar een intuïtieve manier van samenleven. Veel keerpunten in ons leven zijn gebaseerd op toevalligheden. Als we ons meer op deze toevalligheden toeleggen, dan kunnen we belangrijke inzichten leren. Bewust of onbewust willen we allemaal spiritueel groeien. Om die groei te bevorderen hebben we verlangens. Door die verlangens te uiten (affirmatie) creëren wij onze eigen mogelijkheden. Die mogelijkheden doen zich voor als toevalligheden. Door nu op een intuïtieve manier te leven kunnen we deze toevalligheden oppikken, en ermee verder gaan. De Zwitserse Psygoloog Carl Jung heeft hier veel onderzoek naar gedaan, en introduceerde het begrip Synchroniciteit. Meerdere mensen die op eenzelfde moment toevalligheden meemaken, welke ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Door intuïtief te zijn, haal je je eigen lessen uit deze (synchrone) toevalligheden.
Tweede inzicht: Spiritueel besef

Bijna ieder mens heeft behoefte aan zekerheid, zowel op microniveau (je eigen levensvisie) als op macroniveau (wereldvisie). Na de ondergang van de middeleeuwse wereldopvatting welke gebaseerd was op de kerkelijke uitleg van het universum, moest er een nieuwe invulling komen aan deze zekerheid. Deze zekerheid werd ingevuld door het veroveren van de natuur en het gebruik van wetenschap en technologie om via vernieuwde inzichten, nieuwe zekerheden te verkrijgen. Er ontstond een steeds groter wordende kloof tussen materiele en spirituele groei en daaruit voortvloeiende inzichten. Alles moest wetenschappelijk verklaarbaar zijn, en zodoende werden toevalligheden niet opgemerkt of verkeerd geïnterpreteerd. Spiritualiteit werd geinstitutioneerd en geconcentreerd tot één gebouw, één dag, één visie en ook dit moest overzichtelijk en zonder vraagtekens zijn. Begin vorige eeuw begon langzaamaan de kentering. Einstein ontdekte dat tijd en ruimte relatieve begrippen waren, en niet lineair zijn.
Derde inzicht: Universele energie

Iedereen heeft wel eens van het Periodiek systeem gehoord. Het bestaat uit 106 atomen waaruit de (materiele) wereld zoals wij die kennen is opgebouwd. Door het samengaan van bepaalde atomen krijgen we de substanties en vormen zoals we ze zien: steen, plantaardig materiaal, water, e.d. Elke vorm heeft zijn eigen trillingsgetal (trillingsfrequentie), wat wordt veroorzaakt door de Universele energie. Deze Universele energie is de vrije energie uit de kosmos. Bell Laboratories ontdekte dat deze Universele energie een trillingsgetal heeft van gemiddeld 7,25 cm. Alles wat bestaat, bestaat uit een samengevoegde trillende atoommassa. Alles wat bestaat, bestaat dus uit Universele energie. In tegenstelling tot de atomen is de Universele energie variabel. Een prachtig oud oerbos heeft als geheel een veel hoger trillingsgetal dan een industriegebied. Als Guust een opgewekt vrolijk individu is dan zal Guust een hoger trillingsgetal hebben dan een somber individu (Tim). Gaat Guust nu naast de Tim zitten, dan zal de Tim de positieve energie van Guust opmerken. Hij zal zich enigszins beter voelen. Ooit wel eens een kamer binnengegaan waar net een heftige ruzie heeft plaatsgevonden. Ook al zijn de personen weg, de negatieve energie hangt er nog voelbaar. Iedereen kan dus zowel op microniveau als op macroniveau werken aan het beïnvloeden van het trillingsgetal. Universele energie is uitwisselbaar. Door te genieten van het oerbos voel je je gesterkt. Door ruzie te maken voel je je leeg. Universele energie is voor iedereen voelbaar. Door je concentratie en oefening is het ook zichtbaar (aura’s).

Vierde inzicht: Strijd om energie

Het derde inzicht leerde ons dat de Universele energie uitwisselbaar is. Het vierde inzicht gaat hierin verder. Eenieder voelt zich beter als zij meer energie heeft. Mensen zijn dus van nature geneigd om te zorgen energie te ontvangen. Dit kan op meerde manieren, de mens kiest meestal de meest eenvoudige, het ontrekken van energie uit de medemens. Het wedijver om energie is de bron van het menselijke conflict. De energie die we van een ander ontrekken is van tijdelijke aard en zo zullen we steeds weer om energie moeten vechten. Machtsspelletjes, hiärchie, concurrentie, kleineren, manipulatie en indoctrinatie zijn hier negatieve voortvloeisels van. Philip Kavanaugh noemde deze energiestrijd de hoofdverslaving van de mens (Magnificent Addiction: Discovering Addiction as Gateway to Healing, Aslan Publishing, 1992). Eigenlijk wisselen we continu energie uit. Positief, vaak negatief, bewust, vaak onbewust. Eric Berne deed hier in de jaren ’60 al onderzoek naar en noemde deze concurrentie om energie transactieanalyse (Mens erger je niet, Uitgeverij Prometheus, 1994).In het zesde inzicht komt dit terug. Tot nu toe hebben we het binnen het vierde inzicht alleen gehad over onvrijwillige, negatieve, energieruil. Vaak gaat dit onbewust. Natuurlijk kan je ook positieve energie aan iemand geven. Jammer dat dat vaak bewust gebeurd. Het zou mooi zijn als je onbewust positieve energie zou uitragen. Om dat te kunnen zul je eerst je eigen energiegetal moeten verhogen.

Vijfde inzicht: Verhogen van het trillingsgetal

Het vierde inzicht leert ons dat we vaak geneigd zijn energie van andere te ontrekken, en dat dit de bron van het menselijk conflict is (zie: het zesde inzicht). In de drie inzichten daarvoor leerde we dat alles uit Universele energie is opgebouwd. Hoe mooier wij een object vinden, des te hoger zijn trillingsgetal is, des te zuiver de Universele energie waaruit het object is opgebouwd. Het vijfde inzicht lost het dilemma van de strijd om de energiestrijd uit het vierde inzicht op. Het is mogelijk een band te creëren met de Universele energie. Tevens kunnen we deze band versterken door ons bewust open te stellen. Bekijk de dingen om je heen aandachtig en bemerk dat alles is opgebouwd uit Universele energie. De energie kan je vervolgens onttrekken uit dingen die je mooi vind. Er kan zelfs een uitwisseling van energie plaatsvinden. Het creëren en versterken van zo’n band gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je eerst open stellen, ofwel je trillingsgetal verhogen. Op het moment dat je je trillingsgetal hebt verhoogt, is je eigen energie een stukje zuiverder, waardoor je ook de zuivere energie van mooie objecten beter kunt aanschouwen. Dit omdat het in weze dezelfde Universele energie is. Op het moment dat je je gehoor traint zul je meer geluiden horen dan een ander. Het verhogen van dit trillingsgetal kan op vele manieren: yoga, meditatie, Reiki, sjamanisme, Contemplatie, Soefisme, Chakra-healing, e.d. Sinds de jaren ’60 is er een toename van mensen die zich bezig houden met esoterie en new-age gedachtes. Dit heeft een transcendente uitwerking, een soort 1+1=3 sneeuwbaleffect. Het verhogen van je trillingsgetal leidt ertoe dat je niet meer energie van anderen hoeft te ontrekken, maar dat je je kan verbinden met de Universele energie om ons heen; Een mooi bos, de zee, heidevelden, maar ook een mooi schilderij met liefde gemaakt, e.d. Het vijfde inzicht is een belangrijk stadia. Je moet bewust en actief werken aan jezelf, en dat is moeilijk. Het verhogen van je trillingsgetal leidt tot een veranderd bewustzijn. Mensen merken dat en zullen je daarop aanspreken. Je zult dus sterk in je schoenen moeten staan (aarden).

De meest voorkomende veranderingen bij het vijfde inzicht zijn:

 • Een gevoel van verbondenheid met een hogere bron (Universele energie, Godsbeeld).
 • Een afnemende belangstelling voor materiele rijkdom en -groei.
 • Steeds meer gevoel voor schoonheid en andere mensen.
 • Bovenzintuigelijke waarnemingen, dromen (dit hoeft overigens niet).
 • Het gevoel weer een doel te hebben.
 • Zelfverzekerd.

  Zesde inzicht: De beheersingsdrama’s

  In het vierde inzicht hebben we geleerd dat mensen snel geneigd zijn energie van elkaar te ontrekken. In het zesde inzicht worden deze energiemanipulaties uitgewerkt tot vier hoofdstromen. Iedereen valt binnen één hoofdstroom, maar een combinatie van twee is ook mogelijk. Elke hoofdstroom creëert een andere hoofdstroom (bijbehorend drama). Vooral bij vader/kind of moeder/kind relaties is dit goed zichtbaar. Door naar je eigen beheersingsdrama te kijken, zie je die van je ouders. De Celestijnse belofte gaat er van uit dat elk ongeboren geest (toekomstig kind) zijn ouders bewust kiest, mede op basis van deze beheersingsdrama’s. Dit doet zij om zo een goede voorwaarden te creëren om haar eigen levensvisie te kunnen voldoen.

  Bullebak:
  De Bullebak is het meest afgesneden van de Universele energie. Via intimidatie, luidruchtigheid, haantjesgedrag, egocentrisme en fysiek en/of communicatief agressief gedrag probeert hij de ander energie te ontnemen. De Bullebak kent geen communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Hij probeert altijd de belangrijkste te zijn en heeft geen interesse voor de ander. Een Bullebak ‘zuigt’ werkelijk de energie uit een ander. Bijbehorend drama van de Bullebak: Meestal een ‘Arme ik’, in sommige gevallen een ‘Afstandelijk’ figuur. In extreme gevallen kunnen een Bullebak een nieuwe Bullebak creëren.

  De Ondervrager:
  Zijn communicatief zeer sterk en proberen via de discussie een ander klein te krijgen, en zo energie te ontnemen. Zijn vaak negatief ingesteld, wijzen steeds op iemands zwakke plekken, bekritiseren de fouten of vergissingen van anderen. Een Ondervrager kan dit ook uiten door overbezorgd, jaloers of perfectionistisch te zijn. Een ondervrager kan moeilijk iets aardigs of liefs zeggen, zonder er direct een negatieve draai er aan te geven. Een ondervrager kan ook positiever ingesteld zijn, maar richt zich dan steeds op de buitenwereld, om zo zijn eigen problemen op het tweede plan te krijgen. Bijbehorend drama van De Ondervrager: Kan zowel een ‘Arme ik’ zijn als een ‘Afstandelijk’ figuur.

  De Afstandelijke:
  Denken dat ze anders zijn en dat niemand hun begrijpt. Zodoende sluiten ze zich geheel of gedeeltelijk af van de wereld om hun heen. In extreme gevallen creëren ze een eigen wereld waarin ze zich thuis voelen. Kinderen worden vaak Afstandelijk door hun dominante gedrag van hun ouders (Bullebak of Ondervrager). Door zich af te sluiten wapenen zij zich tegen dit gedrag, Ze sluiten zich echter ook af voor datgene waar ze juist zoveel behoefte aan hebben (aandacht, liefde, respect, sociale contacten). Wil een Afstandelijke aandacht krijgen, dan verwordt hij een ‘Arme ik’. Bijbehorende drama van De Afstandelijke: Kunnen in principe alle overige drama’s creëren.

  Arme ik: Een pessimistisch ingesteld figuur die altijd de slachtoffer rol opzoekt. Heeft een groot zelfmedelijden. Door de aandacht die ze van andere vragen krijgen/eisen ontnemen ze energie van die anderen. Maar ze willen geen oplossing voor hun problemen, omdat dan hun energiebron opdroogt. Arme ik figuren blijven dus altijd klagen. Vaak zijn deze mensen labiel, en zoeken steun bij dominante figuren (Bullebak en ondervrager). Bijbehorende drama van de Arme ik: Bullebak en ondervrager.

  Wil je je Boeddha-natuur structureel gaan verbinden met de Universele energie (vijfde inzicht), dan moet je allereerst de energiemanipulaties onder ogen zien. De hierboven beheersingsdrama’s zijn en worden bepaald door je Ego. Het Ego is dus sterker dan je Boeddha-natuur en dat moet je zien om te draaien. Dat kan door juist die energiemanipulaties onder ogen te zien. Mensen die sterk handelen vanuit hun beheersingsdrama verwachten een bepaalde rol van een ander (Bijbehorende drama). Als een Bullebak die tegen je gaat brullen, dan ga je of terug brullen (Bullebak), of je zoekt smoezen: ‘ja maar…’ (Arme ik), of je stelt je erg afstandelijk op: ‘laat maar lullen…’ (Afstandelijke). Door anders te reageren, dan kan de Bullebak geen energie van jouw roven (voordeel 1), raakt hij in de war en gaat anders gedragen (voordeel 2) en de mogelijkheid bestaat dat hij zijn gedrag gaat inzien (voordeel 3).

  Zevende inzicht: toeval bestaat niet

  Het eerste inzicht begint er al mee: “intuïtief leven”. Op het moment dat je je kan verbinden met de Universele energie en je je niet laat leiden door je Ego, dan zul je merken dat je intuïtieve gevoel belangrijker wordt. Je hebt ingevingen, dagdromen, toevallige ontmoetingen, heldere dromen, e.d. Voorheen was het éénrichtingsverkeer, jij had een toevalligheid en je reageerde er wel of niet op. Hoewel affirmaties (positief gebed) pas in het elfde inzicht aan bod komt, kan het zevende inzicht als voorproefje gezien worden. Als je jezelf een duidelijke omvattende vraag stelt, zal het antwoord via een toevalligheid komen. Je hele leven ben je bezig je levensvisie te volbrengen (tiende inzicht). De toevalligheden zijn niets meer dan herinneringen aan die levensvisie. Door intuïtief te leven merken we op dat we niet alleen bezig zijn met onze eigen levensvisie, maar met die van meerdere. Er is een mate van synchroniciteit (eerste inzicht). Tegelijk met dit besef, treed er ook een verandering van je energieopbouw plaats. Je bent gestopt met energieroof (zesde inzicht) zodat je elders de energie vandaan moet halen. Dit heb je in het vijfde inzicht geleerd. Zaak is nu, deze energie langer vast te houden.

  Achtste inzicht: Nieuwe kijk op relaties

  Je moet nu het zevende inzicht in de praktijk zien te brengen. Elk mens heeft zijn eigen levensvisie en iedereen probeert haar levensvisie te volbrengen. Als toeval niet bestaat (zevende inzicht), dan heeft elke ontmoeting die we hebben een betekenis voor ons, en onze levensvisie. Eén van de belangrijkste ontmoetingen die we hebben zijn onze kinderen. Een zo’n langdurige ontmoeting kan ook geen toeval zijn. Later zullen we inzien dat een toekomstig kind bewust zijn toekomstige ouders kiest. Een kind identificeert zich het makkelijkst met de ouder van hetzelfde geslacht. Een jong meisje laat zich bijvoorbeeld snel inspireren door de vrouwelijke kwaliteiten van haar moeder. Bij haar vader voelt ze zich vrouwelijk en wil het liefst met haar vader trouwen (Oedipuscomplex: Freud). De mannelijke energie van haar vader is merendeel Ego bepaald. Hoe meer haar ouders het kind opvoeden vanuit Ego (bestraffen, geen respect en ruimte voor het wezenlijke persoon) hoe meer het kind verzeild raakt in de beheersingsdrama’s. Binnen al onze relaties (met vrienden, partner, ouders, kinderen, vreemden, etc.) moet er een gelijkwaardige verhouding zijn. Doen we dat niet, dan vallen we weer snel terug in onze beheersingsdrama’s (zesde inzicht). Binnen een relatie moet je dus niet kijken naar iemands buitenkant (zijn ego), maar naar zijn diepste wezen (Boeddha natuur). Als we dat doen, dan concentreren we ons op iemands energieniveau of trillingsgetal. Veel mensen hebben moeite met een platonische relatie met de andere sekse. Snel komt verliefdheid of het seksuele component om de hoek kijken. Dit is puur kijken vanuit Ego en ligt vaak geworteld in de jeugd: Ben je bereid naar iemands wezen te kijken (Boeddha-natuur), dan zul je inzien dat er enorm veel te leren valt juist van de andere sekse. Mensen die zich op het niveau van het achtste inzicht bevinden gaan zich vaak formeren in groepen: praatgroepen, discussiegroepen, meditatiegroepen, Reiki-kringen, Yoga-sessies, etc. De achterliggende gedachte is de uitwisseling van energie. Iedereen is min of meer in staat zonder de beheersingsdrama’s om energie te geven en te nemen. Iedereen acht zichzelf in staat een ander te bezien, buiten haar Ego om. Eén van de belangrijkste aspecten binnen het achtste inzicht zijn de kinderen. Een goede opvoeding kan volgens de celestijnse belofte enkel binnen een 1-op-1 relatie: Maximaal één kind op één ouder. Meer dan twee kinderen in een gezin leidt tot conflicten om de energie die de ouders kunnen geven. De ouders moeten het kind zien als een geïncarneerde ziel die meerdere levens heeft gehad, net als de ouder zelf. De ouder hoeft dus niet boven het kind te staan. De opvoeding moet gericht zijn op uitleg in plaats van bestraffing.

  Negende inzicht: De toekomst

  Het negende inzicht is de samenvoeging en verankering van de eerste acht inzichten. Er zijne enorm veel mensen die bewust of onbewust zijn met enkele van de inzichten: het wetenschappelijk benaderen van spirituele groei, omgang met de medemens, eigen spirituele groei, en omgang met onze kinderen:

  1e, 2e 3e Inzicht:het wetenschappelijk benaderen van spirituele groei (vgl. met Jnana-Yoga):
  Mensen als Carl Jung, Bell Laboratories en Einstein waren in hun tijd al bezig aan te tonen dat er meer is tussen hemel en aarde. Het trachten te verklaren dat tijd en ruimte niet lineair zijn, dat er Universele energie bestaat, dat alle individuen en objecten een verbindende schakel hebben, komen mede van hun hand. Dergelijke onderzoekers creëerden een basis van aannemelijke kennis waar een spirituele groei op kan rusten. Niet alles is wetenschappelijk aangetoond, en berust op aannames (we nemen aan dat, tenzij het tegendeel bewezen is). Een hoop mensen vinden het prettig om abstracte zaken als Universele energie, energie-uitwisseling, reïncarnatie en karma verduidelijkt te hebben. De eerste drie inzichten is een basis. Het maakt ons duidelijk dat we collectief op weg zijn ons bewust te worden van onze spirituele aard. Dat elk individu een levensvisie heeft, en dat de menselijke interactie je kan helpen je levensvisie te vinden en te volgen.

  4e, 6e, 8e Inzicht: omgang met je medemens:
  Vooral in het westen heeft de mens zich de laatste paar honderd jaar zich voornamelijk bezig gehouden op materiele in plaats van spirituele groei. Hierdoor zijn we het contact met onze basis, de Universele energie, deels kwijtgeraakt. Toch hebben we energie nodig. het vergaren van die energie gebeurd op dezelfde wijze als we ons staande houden in die materiele wereld: middels energieroof. Als we gaan inzien dat deze energie maar tijdelijk, en dat we niet op een gelijkwaardige manier met onze medemens omgaan, pas dan kunnen we veranderen. Door het opheffen van de beheersingsdrama’s en onze energie te ontrekken uit de natuur en/of de kosmos, zullen we dichter bij onze eigen wezen komen. Onze Boeddha-natuur, in plaats van ons Ego, waaruit we nu vaak handelen.

  5e, 7e Inzicht: persoonlijke groei, verhogen van het trillingsgetal:
  Begin vorige eeuw begon de invloed van de kerk af te brokkelen. In de jaren ’60 ontstond er een interesse naar Oosterse wijsheden. Eind jaren ’70 begon de groei van Reiki. Heden ten dagen heeft elke gemeente wel een New-Age winkel. In elk huis staat wel een Boeddha beeldje, een dreamcatcher of wordt wierrook gebrand. Er worden veel Reiki-cursussen, Meditatie avonden, Yoga-sessie’s, etc. aangeboden. Het aantal Spirituele Cetra groeit nog steeds De mens verwijderd collectief van de opgelegde dogma’s van de kerk, en wilt een eigen inbreng in haar eigen spirituele belevenis. Het besef dat er meer is tussen hemel en aarde, en dat we op een andere manier met elkaar en onze omgeving moeten omgaan, krijgt steeds meer aanhang. Alleen het daadwerkelijk DOEN ontbreekt er vaak aan. En als het wel gedaan wordt, dan vaak individueel. Men schaamt zich toch een beetje voor het feit dat ze mediteren, naar workshops gaan, naar bomen luisteren, etc.

  6e, 8e inzicht: omgang met onze kinderen:
  Als je gelooft dat je maar één keer leeft, dan heeft een ouder meer levenservaring dan een kind en is onze westerse opvoedtraditie te begrijpen. Als je er van uit gaat dat men reïncarneert, dan valt deze gedachte uiteen. Wellicht is ons kind verder op haar levenspad dan wij. Als we het kind kort houden en beknotten, dan hanteren wij de beheersingsdrama’s en richten we zowel bij het kind als bij ons schade aan. Dat een kind niet de keukenkastjes mag plunderen, de poes niet aan de staart mag trekken, en niet op de muur mag tekenen spreekt voor zich. Het heeft geen zin het kind zijn tekenspullen af te nemen. Hiermee beperk je het kind in zijn uitingen. Het kind mag wel tekenen, alleen niet op de muur, je bestraft dus het verkeerde. Kinderen tot een jaar of zeven hebben weinig inzicht in de complexe materiele wereld waarin de ouders leven. Veel handelingen komen vanuit hun spirituele besef in plaats van hun materiele besef. Kinderen moeten daarin gestuurd en gesteund worden, niet geblokkeerd. Op het moment dat ouders handelen vanuit de materiele wereld (beide een baan, verantwoordelijkheid), en meerdere kinderen hebben, dan komen de kinderen letterlijk aandacht = liefde tekort. Ook hier zullen de ouders na een vermoeiende werkdag terugvallen op de beheersingdrama’s om het huis zo snel mogelijk stil te krijgen. De ouderwetse methode van rolbepaling is hier niet het antwoord op. Een kind heeft zowel de aandacht van de moeder, als van de vader nodig. Komt een kind de aandacht van de vader tekort, dan heeft dat zijn uitwerking op zijn latere omgang met mannen. Ook hier valt men snel terug in de beheersingsdrama’s.

  Het verbinden van al deze inzichten heeft een enorm sneeuwbal effect. Een collectieve spirituele groei met een andere kijk op onze omgeving. Een mens heeft een levensvisie. Door dit alles te koppelen, komen we bij de essentie van het negende en het begin van het tiende inzicht: een vernieuwde wereldvisie.

 • Bekijk ook

  4 simpele anti-stresstips

  4 simpele anti-stresstips

  Niemand wil die heethoofd zijn die door de stress niets kan verdragen en bij de minste ergernis iedereen afsnauwt. Zeg daarom vaarwel tegen die eeuwige stress dankzij de volgende 4 makkelijk uit te voeren tips!