Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => De Maya van de Eeuwige Tijd, De kalender – Deel 5

De Maya van de Eeuwige Tijd, De kalender – Deel 5


De Maya’s hebben steeds de kennis behouden over de tijd, de eeuwige tijd. En in het bijzonder over 21 december 2012, wat een mysterie is geworden. Onze moderne harten hebben verlangd naar meer begrip over ons eigen bestaan. Wij weten dat deze dag belangrijk is. Maar de meesten van ons weten niet wat dit echt betekent. We zullen dus deze datum brengen naar een helderder inzicht, zodat je het grotere beeld kan begrijpen. We zullen moeten spreken over andere onderwerpen zoals de precessie van de equinoxen en andere tijdcycli van tijd. We zullen deze concepten uitleggen op de gepaste tijd daar ze allemaal in elkaar passen. Als de Maya voorspellingen juist zijn en de moderne wetenschap bevestigt deze profetieën ook, is er wat er staat te gebeuren een soort van wereldverandering met in de onmiddellijke toekomst de ontvouwing van niets minder dan een volledige transformatie van de planeet èn het menselijk bewustzijn. Is er iemand daarbuiten die zich daar om bekommert? Dat hopen de Maya’s.

Vele wereldacademici hebben de Maya kennis en zijn kalender bestudeerd en zijn meestal tot het besluit gekomen, dat 2012 het jaar van het laatste oordeel is voor de mensheid. Maar wanneer we open moeten staan voor het inzicht vanuit het levende Maya perspectief, zou het toepasselijker zijn om het de geboorte van een nieuwe mensheid te noemen. Of nog duidelijker, de geboorte van een nieuw bewustzijn. Maar dit gedeelte van de voorspelling is totaal over het hoofd gekeken door het grootste deel van de wereld. En eerder dan een vervolg te schrijven op “Serpent of Light” (De slang van het licht) is dit internet-programma mijn manier om deze informatie zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Een boek schrijven duurt vele maanden. Dan nog 9 tot 12 maanden voor het te publiceren. Dan nog een jaar of anderhalf jaar om het in alle talen te vertalen. Dit is veel te traag. Dit bereikt jullie nu. Maar wie weet schrijf ik toch nog een vervolg.

The Maya

In dit hoofdstuk willen we opnieuw benadrukken, dat de Maya kalender de meest accurate kalender op aarde is. Deze extreme accuraatheid heeft wetenschappers over de hele wereld verbaasd. En gedeeltelijk door deze accuraatheid kijken honderden miljoenen mensen naar de Maya ouderen om deze datum in 2012 te verklaren, die de wereld beschouwt als een deel van de Maya profetie. Wat wij over heel de hele wereld hebben vernomen over deze 21-12-2012, is dat er wereldrampen zouden plaatsvinden en dat de wereld zou eindigen.

Nationale Maya Raad van Ouderen van Guatemala

Om meer te begrijpen over de bron waarover ik praat zal ik snel iets uitleggen over de Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala en wie ze zijn. Er zijn 440 stammen in Mexico, Belize, Honduras en Guatemala. En elk van deze stammen heeft één verkozen oudere. Deze 440 ouderen vormen de Maya Raad van Ouderen die zich bevindt in Guatemala. Deze Raad verkiest één lid om de Raad te vertegenwoordigen en de Maya natie. Dit is Don Alejandro Cirilo. Hij is een Maya sjamaan van de 13e generatie. Don Alejandro weet meer over de Maya’s en hun cultuur dan waarschijnlijk iemand op aarde. Om duidelijk te zijn, er zijn andere Maya Raden zoals de grote Itza Maya Raad die verbonden zijn met de Hunsbatz Men, die ook een Maya priester en sjamaan is. Maar zij leven in Mexico en de lagere plateaus. Deze raad is een andere hoofdraad en vertegenwoordigt vooral de Mexicaanse Maya’s. Ik heb ook met hen jaren gewerkt en ceremonies verricht, zoals ik reeds gezegd heb. Het werk dat zij doen is ook zeer belangrijk voor de wereld. Dan zijn er nog kleinere raden, die gelokaliseerd zijn in Belize, Honduras en andere plaatsen. Het zijn meestal regionale en afgelegen raden.

The Story from the Ancient World

Om duidelijker te maken waarover ik spreek begin ik met een verhaal wat de Maya’s aan mij gaven om jullie te geven. Het beweegt als een rivier, draaiend en van richting veranderend, maar altijd stromend naar de oceaan. We zullen de leegte beginnen te dichten tussen de manier waarop de oude wereld begrijpt en hoe de moderne wereld de zon, de aarde en het universum interpreteert. Als jij kan zien wat ik zeg vanuit jouw hart en niet vanuit je verstand zal je het begrijpen. In juli 2007 kwamen Don Alejandro en zijn Elisabeth naar Sedona in Arizona waar ik woon, om me te ontmoeten. Ze wilden me vertellen over een aantal van de Maya voorspellingen en vroegen om bijstand bij deze voorspellingen. Waarom ik? Dat kan ik je niet echt vertellen, behalve omdat ik reeds lang met hen werkte en ik vermoed dat ze me vertrouwen.

Het eerste dat Don Alejandro me vertelde was dat alles wat we tot nu toe al gelezen, gehoord of gezien hebben van de Maya cultuur en de Maya kalender niet goedgekeurd of geschreven is door de Maya mensen. Ook niet door een van de Raden en dus ook niet uitgesproken zijn door Maya mensen! Wat wij weten over de Maya’s is afkomstig van universiteiten, regeringen, religies, archeologen of gewone mensen zoals José Arguelles en sommigen zijn zelfs Maya’s. Maar om duidelijk te zijn, de Nationale Maya Raad van Ouderen in Guatemala hebben volgens Don Alejandro geen enkel woord gesproken in 527 jaar! Dat is een lange tijd van stilte. Je kan dus zien waarom de Maya’s deze stilte verbreken omstreeks in deze tijd en zou van grote betekenis moeten zijn voor de wereld. Verder moet alles wat wij nu weten over de Maya’s opzij gelegd worden, zodat we de waarheid kunnen horen. Geen waarheid die door buitenstaanders is opgemaakt, zij raden gewoon maar, of leven in een bewustzijn welke bijna niets te maken heeft met de Maya.

Hier is wat Don Alejandro me verteld heeft over de Maya profetie van 2012. Eerst en vooral is er een tijdsvenster rond deze datum, 21 december 2012. De Maya’s noemen dit het einde der tijd. Het omvat 7 tot 8 jaar. Dit tijdsvenster begon op 24 oktober 2007. Maar de precieze einddatum is me niet medegedeeld. Wat zeker is, is dat we nu allen in dit tijdsvenster leven, wat het einde der tijd wordt genoemd.

Don Alejandro zei ook, dat de waarschijnlijkheid dat de Maya profetie zou beginnen op die datum, 21 december 2012, wat de meeste mensen in de wereld geloven, uiterst onwaarschijnlijk zal zijn. Hij zei dat het gewoon ergens in dit venster zal plaatsvinden, (het einde van de tijd) wat betekent, elk moment! En dit tot uiterlijk 2015. Dat is iets wat geen enkele van de voorspellingen vanuit de moderne wereld zegt. Om de situatie nog beter te schetsen, moeten we begrijpen wat die datum eigenlijk is. Daarvoor moeten we spreken over de precessie van de equinoxen.

Voor sommigen van jullie gebruiken de Maya’s een cyclus van 5.200 jaar. Wanneer je dit getal vermenigvuldigt met 5 verkrijg je 26.000 jaar. En dit is bij benadering de tijdsduur van de precessie van de equinoxen. De cyclus die de Maya’s gebruiken is zelfs wat korter.

Op deze kalender zie je dat er zich wielen in wielen bevinden. Al deze wielen schijnen zich te bewegen met verschillende snelheden. Een ervan is de precessie van de equinoxen wat ik zo dadelijk in detail zal beschrijven. Deze komt om de 26.000 jaar terug. Deze 52.000 jarige periodes komen hier vijfmaal voor, maar ze ontmoeten de precessie niet. Maar elke circa 26.000 jaar komen deze twee cycli in perfecte lijn. En dat gebeurt op 21 december 2012. Laat ons het begrip ‘tijd’ eens van dichtbij bekijken.

We zien hoe dit grotere beeld verschijnt en zien we wat de precessie van de equinoxen is in dit grotere beeld. Tijd is een ongrijpbaar menselijk concept. We kijken op ons horloge en zeggen: het is 4.32 uur. De meesten van ons vergeten dat deze tijd verbonden is met de omwenteling van de aarde. Iets werkelijks, geen digitaal geestelijk gedoe. Je kijkt naar de zonsopgang of de zonsondergang en we denken dat de zon beweegt. Maar deze beweging is ook een illusie. Want het is enkel maar de rotatie van de aarde die deze illusie veroorzaakt. Dezelfde beweging die onze dagelijkse tijd schept. De aarde draait één volle omwenteling en we ervaren een dag. Deze enkele cyclus is verdeeld in 24 segmenten die we uren noemen. Natuurlijk weten we dat. Iedereen weet dat een dag één omwenteling van de aarde is.

De tweede best gekende aardecyclus is de reis die de aarde maakt rond de zon. Eén cyclus rond de zon is één jaar of 365,5 dagen. Sommige wetenschappers zeggen 365,44 dagen. Het is dus duidelijk dat we de tijd tellen door de beweging van de aarde in relatie tot de zon. Maar er zijn andere bewegingen en cycli daarin en verbonden met de aarde, die door de meeste mensen op aarde minder goed begrepen zijn. Maar hebben evenveel effect op ons dagelijks leven dan de uren die we op onze horloges zien. We weten het enkel niet. Bijvoorbeeld, de hoek van de as van de aarde die naar de zon toe neigt, heeft een enorm effect op elk mens op aarde. Deze is op dit ogenblik 23,5 graden en wordt de obliquiti van de aarde genoemd. Deze hoek naar de zon veroorzaakt onze seizoenen, onze zomer, lente, herfst, winter. En deze verandert voortdurend. De eigenlijke hoek van de aarde verandert van 22,1 graden naar 24,5 graden over een periode van ongeveer 42.000 jaar. Dat is echt een heel lange periode. Je zou niet denken dat dit iets te maken heeft met ons dagelijks leven. Maar zelfs bij deze lange cyclus moeten astronomen deze veranderingen van de aardas op dagelijkse basis in acht nemen, terwijl ze het universum bestuderen met hun computer gestuurde telescopen. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet kijken naar wat verondersteld is waar ze naar kijken. Ze zullen uiteindelijk ergens anders naar kijken. En zelfs onze reis rond de zon is niet zo eenvoudig als het schijnt. De vorm van de omwenteling die de excitricity genoemd wordt, verandert ook voortdurend. Onze aarde beweegt van een praktisch perfecte cirkel rond de zon naar een ellips, grotendeels veroorzaakt door de zwaartekrachtinvloeden van Jupiter en Saturnus. Deze cyclus verandert gedurende een lange tijdsperiode, ongeveer 100.000 jaar. En interessant genoeg, het verandert niet de lengte van een jaar, terwijl het verandert van een cirkel naar een ellips en weer terug.

Dan is er nog de precessie van de equinoxen. Dat is een beweging in de as van de aarde die recent is berekend door wetenschappers in het jaar 2000. Om precies te zijn duurt het voor de as 25.771,5 jaar om een volledige omwenteling te maken. We spreken hier over de as en die beweegt in een cirkelvormige beweging. Het is geen perfecte cirkel, meer een ellips dan een cirkel. En om één zo’n omwenteling te maken duurt het bijna 26.000 jaar. Deze beweging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de zon en de maan, alhoewel ook andere hemellichamen ze beïnvloeden. De precessie van de equinoxen verandert ook altijd, omdat er zoiets bestaat als de Melancovic cycli. De Melancovic cycli is de opeenstapeling van alle aardcycli en alle andere cycli die de aardcycli beïnvloeden. Die schijnt ook voortdurend te veranderen. De wetenschappelijke focus op de Melancovic cycli sturen voornamelijk de effecten die het heeft op het klimaat van de aarde. Daar moet men dan de Melancovic cycli voor bestuderen. Evenals de solarcycli van de zon, een ander parameter onderwerp met betrekking tot het aardeklimaat.

En dan is er nog natuurlijk de omwenteling om de maan, die de getijden in de oceanen veroorzaakt die zoals een klok de lage en hoge getijden in de oceanen bepaalt. Iets wat iedereen beïnvloedt die op de oppervlakte van de oceanen leeft. Dit beïnvloedt ook de Melancovic cycli. Deze cycli beïnvloeden ook de menselijke emoties. En miljoenen biologische cycli van al het leven op aarde, zoals vrouwelijke menstruatiepatronen, zijn de sleutel over alles waar we nu over spreken en naar alle voorspellingen van de Maya’s.

We zien dus dat er vele cycli bestaan in de bewegingen van de aarde en de precessie van de equinoxen is er gewoon één van en wordt beïnvloed door al die andere cycli. Er zijn er andere, maar je hebt nu een beeld.

Lees verder in deel 6

Bron: Galacticchannelings

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.