Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => De Maya van de Eeuwige Tijd, Menselijk bewustzijn evolueert – Deel 2

De Maya van de Eeuwige Tijd, Menselijk bewustzijn evolueert – Deel 2


Deel 2 – Evolving Consciousness (menselijk bewustzijn evolueert)

We weten dat het menselijk bewustzijn evolueert. De wetenschap heeft deze evolutie vastgelegd gedurende een lange tijdsperiode is zich daar zeer bewust van. De encyclopedie Brittanica ontdekte recent iets. Ik denk dat het ergens in de late tachtiger jaren was. Ze ontdekten dat wanneer je alle kennis zou nemen, die de hele mensheid heeft geleerd sinds het begin van onze beschaving, vanaf de Sumeriërs, ongeveer 6.000 jaar geleden, en je zou alles wat ze geleerd hebben brengen naar het jaar 1900. Zoveel bits informatie, gesproken in computertermen. Zoveel bits informatie wat we geleerd hebben gedurende een grote tijdsspanne, 6.000 jaar. Langzaam begonnen we te evalueren en leerden vele dingen. Dan ontdekte de encyclopedie, dat vanaf het jaar 1900 naar het jaar 1950 we evenveel leerden als in de laatste 6.000 jaar. Dat is ongelofelijk. Leerden we in 50 jaar evenveel als in 6.000 jaar? Wie zou dat ooit hebben kunnen denken. En dan ontdekten ze, deze jaartallen zijn ongeveer, niet exact, dat vanaf ongeveer 1950 tot ongeveer 1970 we weer evenveel leerden als in 6.000 jaar. En in plaats van in 50 jaar deden we het nu in 20 jaar. En dan vanaf 1970 tot ongeveer 1980 leerden we opnieuw evenveel als in 6.000 jaar. En het bleef versnellen. Tot ongeveer 1986 verdubbelden we het opnieuw. Zo ging het verder.

Er was zelfs een tijd dat bij de NASA de informatie zo snel binnenstroomde, dat ze het zelfs niet in hun computers konden invoeren. Ze waren ongeveer acht tot negen jaar achter. Ze moesten wachten tot de hardware and software opgevoerd werden tot hun bekwaamheid om te leren. Tot dit punt bevinden we ons op een recht naar boven gaande curve. We leren nu zoveel, ik weet het niet precies, maar we leren nu in één maand evenveel als in 6.000 jaar. Het lijkt onmogelijk maar het is een feit wanneer je het onderzoekt. Dat betekent dat er een curve is. We evolueerden langzaam, we werden slimmer en slimmer en plots, toen we de moderne tijd naderden gingen we recht naar boven. Wat de Maya’s zeggen is dat we een bewustzijnverandering gaan beleven. Een verandering van grote, hoe zal ik het zeggen… we worden iets fonkelnieuws. Een nieuw ras, een nieuwe manier om onze werkelijkheid te bevatten. En daar gaat dit programma over, deze verandering in bewustzijn. We gaan nog over vele andere zaken spreken, maar dit is wat de onderliggende laag is.

Wanneer we terugkijken naar de oude culturen wordt het duidelijk, dat wij mensen nu zeer verschillend zijn dan 2000 jaar geleden. Dat is zeer duidelijk. Niet enkel ons modern techno-speelgoed, maar verschillend in hoe we de werkelijkheid rond ons waarnemen. Wat we denken, dat de werkelijkheid is en wie we denken dat we zijn in deze realiteit. De Maya’s zeggen echter, dat de evolutie van het menselijk bewustzijn een tijd is binnen de cycli van tijd. Hetzelfde zoals DNA zich ontvouwt, terwijl het bepaalde chromosomen bereikt. En dat we nu op dit moment een smal punt in de tijd naderen waar de menselijke evolutie enorm versnelt en een sprong maakt naar een nieuw niveau van gewaarzijn. We worden groter dan wat we nu mens noemen. Het is binnen dit begripsvermogen dat we terugkeren over wat de Maya’s te zeggen hebben over wat we zullen worden. En het is binnen dit begrip dat we voortdurend verwijzen wanneer we spreken over het menselijk bewustzijn dat verandert. Tracht dit te begrijpen, want daar zal ik over blijven praten.

Ceremony

We kunnen niet echt verder gaan met trachten te begrijpen wat de Maya’s te zeggen hebben over hun voorspellingen zonder te begrijpen hoe de oude wereld aankijkt tegen ceremonies. Dat is weer een ander niveau. In de Maya geest zijn we in feite allen aan elkaar gelinkt. Ceremonie in de oude wereld was veel meer dan wat wij in de moderne wereld begrijpen of beginnen te vatten. Wij denken dat wetenschap en logica het belangrijkst zijn in de wereld waar we in leven. Wij zijn er zeker van dat we superieur zijn aan datgene wat er voor ons was en dat technologie uiteindelijk onze levens zal verbeteren en de moeite waard zal laten zijn. Maar wanneer je denkt, dat technologie je zal redden van datgene wat Moeder Aarde naar de mensheid zal brengen, en als de Maya’s het juist hebben, dan zal je een lastige verrassing te wachten staan. Zoals we in het begin reeds zeiden, het leven is niet zoals jij denkt dat het is. En de Sanskriet Veda’s, die meer dan 6000 jaar geleden geschreven zijn spreken reeds over de tijd waar we nu in leven. Ze spraken reeds dat we dingen zouden leren als elektriciteit en magnetisme. En dat we zouden leren in de lucht te vliegen in metalen kisten, zo staat het geschreven. En op zekere dag, zeggen de Veda’s, zullen we dit allemaal opgeven, zoals een kind dat opgroeit en zijn teddybeer loslaat en reikt naar een hogere visie. Wij staan op het punt hetzelfde te doen. Vanuit het Maya standpunt is hoge technologie geen teken van een ontwikkelde beschaving. Het is een teken van een beschaving, die op het punt staat ontwikkeld te worden.

Wat is het goede van technologie voor mensen wanneer ze ontdekken dat het menselijk lichaam en het menselijk bewustzijn bekwaam is om alles te doen, dat de technologie nu doet. En zelfs meer dan dat. Dat is wat we gaan begrijpen volgens de Maya’s. Eerst en vooral zien en kennen de Maya’s de Aarde als een levend wezen. Ze is bewust van alles wat er gebeurt op haar lichaam. Verder zien de Maya’s dat alles in de hemel levende wezens zijn. Ze zijn in interactie met elkaar. Wij niet, wij zien de Aarde als een rots. Ceremonie is rechtstreekse communicatie en een levende verbinding met de Grote Geest, Moeder Aarde, Vader Hemel en al het leven, overal. Vanuit de oude wereld is het begrepen, dat voordat enige verandering in de menselijke wereld kan plaatsvinden, eerst een ceremonie moet plaatsvinden. Ceremonie is iets dat ons hart verbindt met het hart van de aarde en het hart van de zon en het hart van het universum en iedereen en alles wat bestaat. Wanneer de oude wereld een ceremonie uitvoert betreden ze een heilige wereld van oneindige mogelijkheden.

De Maya’s hebben voorspeld dat wanneer we 2012 jaar naderen, de mensheid binnen zal gaan in chaos op een zeer diep niveau. Maar jullie hebben geen reden om angstig te worden. Het is niet het einde, het is het begin zoals je dat weldra zal begrijpen. Is het het einde van de cyclus van tijd? Is het het begin van een grote cyclus van grote schoonheid en hoop? Dat is wat we moeten uitzoeken. Maar wanneer we ons focussen op het einde van de cyclus, terwijl we rondom ons kijken, zien we dat alles in de moderne tijd op dit moment begint te degenereren en uiteen te vallen op grote schaal. Dat is precies wat de Maya’s hebben voorspeld. Bijvoorbeeld het broeikaseffect en het klimaat op de wereld nadert snel een waarschijnlijke ijstijd. Dat zal het meeste leven op aarde uitroeien. Dat is een ernstige zaak. Het financiële systeem in de wereld is op de rand van de totale ineenstorting. Dat is iets waar we over heel de wereld mee worstelen. Ziekten op wereldschaal zoals aids en andere virussen en vele andere dodelijke ziekten met bedreigende wereldpandemieën. Er woeden zowat 36 oorlogen op de wereld op dit moment. Niet enkel in Irak en Afghanistan. Vele andere oorlogen zijn aan de gang in de wereld. Meer dan 2 miljard mensen leven met minder dan twee dollar per dag. 25 duizend kinderen sterven elke dag dat wij leven. En de menselijke bevolking breidt zich uit tot het punt waarbij ze alle leven op aarde vernietigt, enkel omdat wij bestaan.

Ik kan zo verder gaan, maar jouw hart weet waarover ik spreek. De tijden waarin we leven zijn op zijn minst gesproken bedenkelijk voor onze geliefde planeet en alle leven dat op haar bestaat. Volgens de Maya’s is al deze chaos lang geleden reeds voorspeld. Wij naderen nu het einde van een zeer lange tijdcyclus en wanneer deze cyclus eindigt, doet deze chaos zich altijd voor. Het is een deel van de cyclus van het leven. Het is natuurlijk. Maar de Maya’s voorspellen dat de chaos die we nu ervaren pas het begin is. Er is iets dat veel groter is dan alles wat we nu ervaren, dat hier op aarde klaar staat om te verschijnen.

Lees verder in deel 3

Bron: Galacticchannelings

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.