Video – Telekinese op video


De man beschrijft zijn filmpje als “genuine telekinesis”, wat authentieke telekinese betekent. Dat wil zeggen dat hij impliceert dat de pen echt met zijn geest in beweging gebracht wordt, en er geen sprake is van goochelarij of hulpmiddelen.

De man, die zich Genuine Wizard noemt, toont eerst aan dat er geen draadjes bevestigd zijn, of dat hij er tegenaanblaast. Ook de beweging van de pen komt erg echt over, zoals het inderdaad zou bewegen als je de hele pen zou laten rollen. Een magneet of draadjes zou de pen eerder laten schuiven dan rollen. Om aan te tonen dat er geen magneet onder de tafel ligt, demonstreert hij de paranormale beheersing ook nog eens buiten op het asfalt.

Telekinese is volgens mystieke stromingen mogelijk doordat mensen een geest hebben, en het mogelijk is jouw geest één te laten worden met de universele geest waaruit de materie continu in de werkelijkheid springt, als een driedimensionale filmprojector. Dit éénheidsbewustzijn kan tot stand komen door transcendente meditatie, en het absolute geloven dat wat je wil ook gebeurt.

De man zegt dat hij binnenkort instructies zal geven hoe ook jij jezelf kan trainen, zodat ook jij straks met je geesteskracht objecten kan laten bewegen.

Bekijk ook

Mediumschap

Je krijgt hier een min of meer technisch verhaal over mediumschap voorgeschoteld. Naarmate jij je meer in dit onderwerp verdiept zal het je duidelijk worden; waarom ik de inzichten met betrekking tot het mediumschap zo belangrijk vind. Velen die het woord medium gebruiken, bedoelen daarmee te zeggen dat zij een “geestelijke afstemming” hebben op een enkele sfeer van Gene Zijde.