Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij => Eeuwenoude wijsheid herleeft in nieuw tijdperk

Eeuwenoude wijsheid herleeft in nieuw tijdperk


Beste lezer,
Duizenden jaren geleden stonden de Tolteken in het zuiden van Mexico bekend als “wijze, geleerde mannen en vrouwen”. Antropologen spreken over de Tolteken als een volk of ras, maar eigenlijk waren de Tolteken wetenschappers en kunstenaars die een samenleving hadden gevormd om de spirituele kennis en praktijken van de oude wijzen te onderzoeken en te behouden. Ze kwamen als leermeesters (naguals) en studenten bijeen in Teotihuacan, de oude piramidestad buiten Mexico-Stad die bekend staat als de plaats waar “de mens God wordt”.
Gelukkig werd de esoterische Tolteekse wijsheid bewaard en generaties lang door verschillende geslachten naguals doorgegeven. Hoewel ze honderden jaren in geheimzinnigheid was gehuld, hadden oude profetieën al een tijdperk aangekondigd waarin de wijsheid weer aan het volk zou moeten worden teruggegeven en dat tijdperk is nu aangebroken.
De kennis van de Tolteken komt voort uit dezelfde wezenlijke waarheid waarop alle heilige esoterische tradities over de hele wereld gebaseerd zijn. Hoewel ze geen religie is, geeft ze alle geestelijk leraren die de aarde heeft gekend de eer die hun toekomt. Al is het spirituele er dus wel degelijk in vervat, toch kan men de Tolteekse wijsheid het beste omschrijven als een wijze van leven die opvalt door een directe toegang tot geluk en liefde.
( Bron: devierinzichten.nl )

De wereld is zich aan het klaar maken voor een betere leefbare wereld. En deze wereld zal gevormd en geregeerd gaan worden door mede inbreng van kennis en inzichten van de hoog ontwikkelden .’ Hoogontwikkelden’’ zijn mensen die over een eeuwenoude wijsheid beschikken en precies weten waar en hoe nieuwe hervormingen moeten worden aangebracht en ingevoerd dienen te worden op maatschappelijk-. politiek-, religieus-, en onderwijsgebied. De ‘Hoogontwikkelden’ zijn als het ware vergelijkbaar met de hier boven beschreven volk ‘de Tolteken’ die toen ook vanuit hun wijsheid en kennis een samenleving gingen regeren.
Hoge opleidingen, titels en statussen zullen steeds minder van waarde zijn in onze maatschappij en de wereld. Regels en wetten van deze tijd zullen niet meer van toepassing zijn op de nieuwe tijd. Het is een transformatie wat op dit gebied plaats vindt. Het verrassende van deze openbaring is dat de ‘Hoogontwikkelden’ zich vaak onder het gewone volk begeven. Deze mensen beschikken over een ongekende kennis en wijsheid die vnl verbonden is aan spiritualiteit. In die ‘oude wereld’ stelde men er zich niet zo voor open en men kon er ook niet zoveel mee , omdat er ook een ander manier van leven bestond die vanwege een bepaalde reden ook noodzakelijk was.
De ‘hoogontwikkelden’ konden in die oude wereld ondanks hun oeroude wijze kennis geen hoge posities bekleden omdat ze niet over de juiste diploma’s of titels beschikten. Innerlijk wisten ze het allemaal wel. Ze wisten hoe de meeste dingen in mekaar zaten, en hoe het anders en beter zou kunnen, maar er werd vaak niet naar hen geluisterd of werden door hun omgeving niet serieus genomen. De tijd die we nu ingaan is daarom een vruchtbare tijd voor hen, waarbij ze hun mooie inzichten en ideeën naar buiten mogen dragen en vaak ook zelf mogen uitvoeren. Op maatschappelijk en politiek gebied zullen ze ook belangrijke functies gaan bekleden.
Door hun aanwezigheid en functioneren zullen ze het volk helpen verder te ontwaken en door te groeien naar een ander bewustzijnswording.
Ps. Terwijl ik bezig was met het schrijven van het artikel over het regeren van de ‘hoogontwikkelden’ kwam ik in die tussentijd ook op de website terecht dat informatie verschafte over het Tolteekse volk. Vond dit echt bijzonder. Nam me toen voor om de informatie die over hen geschreven was boven mijn artikel te plaatsen. Dit was voor mij een bevestiging dat niks toeval is en dat mijn vaak vooruitziende blik en ingevingen vaak op waarheid berusten. De tijd zal het verder uitwijzen…..

Joan Lindveld


Joan LindveldJoan Lindveld isauteur van “inzichtrijke boodschappen” “hartekreten”. Van opleiding Sociale dienstverlening en nu Pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Schrijvenbehoort tot één van haar passie’s.Als kindschreef ze wat haar werd opgedragen en nu schrijf ze vanuit haar eigen maatschappelijk en spirituele inzichten en denkvisie. Haar schrijfwerk en inzichten wordengepubliceerd in kranten, bladen en websites.

Meer info over Joan Lindveld vind je op: www.inzichtrijk.nl

Bekijk ook

Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen

Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Wie zijn deze wezens nu werkelijk en wat is hun taak op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.