Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Paranormaal (page 4)

Paranormaal

Paranormaal & Bovennatuurlijk

——————————————————————————–

‘Paranormaal’ betekent: ‘naast het normale’.
Paranormale verschijnselen en waarnemingen ontstaan volgens deze definitie paralel met de normale wereld en hoeven in se niet in te druisen tegen onze dagdagelijkse waarnemingen. Zij zijn in deze gelijkwaardig aan de gewone zintuiglijke waarnemingen en kunnen deze complementeren, vervolledigen of een extra tintje geven, waardoor we misschien wel net die informatie krijgen die we nodig hadden!
‘Bovennatuurlijk’ betekent volgens de Dikke Van Dale : ‘Behorende tot een orde van dingen, die buiten het bereik van de menselijke zintuigen ligt.’

Wil je meer weten over het “paranormale & bovennatuurlijke”, blader dan doorheen de diverse bijdragen hieronder opgesomd.

Stigmata, wat is dat?

Stigmata

Stigmata zijn rode plekken, zweren of al dan niet bloedende wonden die optreden bij christelijk religieuzen, op de plaatsen van de verwondingen die, volgens de Bijbel, werden toegebracht aan het lichaam van Jezus tijdens zijn kruisiging. Er zijn vele meldingen van gevallen waarbij mensen stigmata "kregen" aan handen en/of voeten.

Meer info

Mediumschap nader onderzocht

Mediumschap nader onderzocht

Dit artikel gaat over mediumschap. Het is een kort technisch verhaal over wat mediumschap is, wat het niet is en welke vormen van mediumschap er zijn. Met een enkel woord ga ik ook in op de ontwikkeling van het mediumschap. Ik heb getracht het artikel leesbaar en toegankelijk te houden, reden waarom ik niet tot in detail op vaak gecompliceerde processen ben in gegaan.

Meer info

Mediumschap

Je krijgt hier een min of meer technisch verhaal over mediumschap voorgeschoteld. Naarmate jij je meer in dit onderwerp verdiept zal het je duidelijk worden; waarom ik de inzichten met betrekking tot het mediumschap zo belangrijk vind. Velen die het woord medium gebruiken, bedoelen daarmee te zeggen dat zij een “geestelijke afstemming” hebben op een enkele sfeer van Gene Zijde.

Meer info

Spiegelstaren naar de doden

Spiegelstaren naar de doden

U wilt de doden contacteren? Dan kunt ueen hightech toestel die deze job aan kan uitvinden, er eentje creëren of er eentje kopen. Of je gebruikt gewoon één van de sinds de oudheid meest betrouwbare middelen die in uw eigen huis hangen: een spiegel.

Meer info

Uittredingen: Mijn persoonlijke ervaring

Uittredingen: Mijn persoonlijke ervaring

Vroeger was ik veel bezig met uittredingen. Eerst per ongeluk later bewust. Mijn manier was om op mijn rug op bed te gaan liggen. Mijn ogen dicht. En dan komt het moeilijkste: Nergens aandenken, je hoofd volledig leeg maken. Op het moment dat je eraan denkt dat je nergens aan mag denken, ben je al aan het denken.

Meer info

Zijn bijna-doodervaringen bovennatuurlijk?

De auteurs geven toe dat er voor bijnadoodervaringen ook normale medische en psychiatrische verklaringen zijn, en dat ze zelfs experimenteel kunnen uitgelokt worden. Toch concluderen ze dat die verklaringen niet volstaan, omdat in hun studie slechts een kleine minderheid van de zieken verklaarde deze fenomenen ervaren te hebben.

Meer info

begeleiding na het sterven

Het kan zijn dat men bij het overgaan niets van het astrale ziet. Men ziet geen tunnel, of men is zich hier nauwelijks bewust van. Men ziet geen overleden familieleden, niemand die op hen wacht. Deze mensen blijven na hun overgang in de buurt van hun lichaam. In de kamer waar men gestorven is of in de buurt waar men verongelukt is.

Meer info

Mijn BDE verhaal

Mijn BDE verhaal

Ik heb zelf als kind een bijnadoodervaring gehad. Dit kwam ik echter pas bijna 35 jaar later te weten! Deze ervaring en het feit dat ik er 35 jaar mee heb rondgelopen zonder te weten wat mij is overkomen, heeft een zeer grote impact op mijn leven gehad. Ik wil mijn levensverhaal graag met u delen.

Meer info